Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor