Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor