Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja UREDBU O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA Predlažemo da se pripremi nova izmjena Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u članku 7. za a) Položaj I. vrste za ravnatelje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. Kriteriji za koeficijente složenosti poslova ravnatelja školskih ustanova nužno se trebaju mijenjati jer se sada odnose samo na broj učenika te ne uzimaju u obzir važne kriterije složenosti poslova kao što su: broj programa, rad u smjenama, broj učenika s teškoćama, projekte itd. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena zbog neprimjenjivosti. Naime, Uredbom se određuju nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u HHI-u, a ne u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
2 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA UREDBU O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA Predlažemo da se pripremi nova izmjena Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u članku 7. za a) Položaj I. vrste za ravnatelje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. Kriteriji za koeficijente složenosti poslova ravnatelja školskih ustanova nužno se trebaju mijenjati jer se sada odnose samo na broj učenika te ne uzimaju u obzir važne kriterije složenosti poslova kao što su: broj programa, rad u smjenama, broj učenika s teškoćama, projekte itd. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena zbog neprimjenjivosti. Naime, Uredbom se određuju nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u HHI-u, a ne u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.
3 Grga K UREDBU O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA, Članak 1. Hidrograf I., II. ili III. vrste kao i kartograf može biti samo jedne struke - geodetske; kako u Hrvatskoj tako i u ostatku EU. Možda je HHI iznimka jer je ipak to jedina javna tvrtka u EU koja se bavi izmjerom morskog dna i istodobno određuje koje tvrtke će im konkurirati. To je protuzakonito, a što sam skrenuo pozornost u prethodnim savjetovanjima vezanim za djelatnosti HHI. Sramota! Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena zbog neprimjenjivosti. Naime, Uredbom se određuju nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u HHI-u, a uvjeti potrebni za obavljanje tih radnih mjesta propisuju se općim aktom HHI-a.