Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andrija Smoljan NACRT PRAVILNIKA Smatram kako bi bilo potrebno vratiti subvencioniranje dijela troška školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom. U pravilnik treba uvrstiti članak poput onog iz Pravila i kriterija za dodjeljivanje državnih stipendija redovitim studentima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu, a sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 12. studenoga 2012.(http://www.stipendije.info/lib/attachment.php?id=2030), gdje stoji: NAKNADA DIJELA TROŠKOVA ŠKOLARINE STUDENTIMA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA S INVALIDITETOM P - Za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija mogu se natjecati studenti poslijediplomskih studija s invaliditetom, državljani Republike Hrvatske, uz uvjete: • podnošenja potpune i pravodobne prijave na obrascu P te priložene odgovarajuće dokumentacije, • upisa ili ispunjavanja uvjeta za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (dostaviti potvrdu visokog učilišta koje provodi poslijediplomski studij), • da ne primaju drugu stipendiju niti pripomoć za školovanje i • bez zasnovanog radnoga odnosa. Nije prihvaćen Izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2013. godine predviđeno je sukladno članku 88. da ministar donosi pravilnik kojim se uređuju uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju.
2 Greta Terman NACRT PRAVILNIKA, Članak 8. Članak 8 stavak 1. prijedlog teksta (prvi red): "Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti..." Nije prihvaćen S obzirom na velik broj prijava (cca 11.000 stipendija) koje je potrebno obraditi u što kraćem vremenu, aplikacija kroz koju se prijavljuju studenti podešena je na način da se student koji ne zadovoljava minimalne uvjete (npr. 45 ECTS bodova) nije u mogućnosti prijaviti.
3 Greta Terman NACRT PRAVILNIKA, Članak 9. Možda se može predvidjeti dodatno bodovanje i za studente koji se prijavljuju za E - kategoriju stipendija, a imaju tjelesno oštećenje u određenom postotku. Nije prihvaćen Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu dodjeljuje stipendije od kojih je jedna kategorija namijenjena isključivo studenatima sa invaliditetom.
4 Zdravko Bošnjak NACRT PRAVILNIKA, Članak 9. S obzirom da iz analize koja je objavljena nakon rezultata zadnjeg natječaja proizlazi da od 40 studenata bez oba roditelja 12 ih nije dobilo stipendiju predlažem da se broj bodova za kategoriju bez oba roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi poveća kako bi ovi studenti mogli ostvariti pravo. Prihvaćen Prihvaćeno.
5 Greta Terman NACRT PRAVILNIKA, Članak 10. Popis neoporezivih primitaka je prema novim oznakama ili onima prije 1. siječnja 2017.? Prihvaćen Prihvaćeno i izmijenjeno prema trenutnim oznakama.
6 Zdravko Bošnjak NACRT PRAVILNIKA, Članak 12. Predlažem da se uvede kvota za studente koji su upisali prvu godinu studija jer oni trebaju zadovoljiti samo cenzus a ne i ECTS bodove u prethodnoj godini kao studenti viših godina. Prihvaćen Prihvaćeno.