Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Vušković NACRT PRAVILNIKA Smatram da bi trebalo educirati i stolare odnosno radnike koje ugrađuju vanjsku stolariju s obzirom da ista ima veliki učinak na energetsku učinkovitost ,a jako mali broj radnika koji znaju izvoditi npr. RAL ugradnju energetski učinkovitih prozora. Ujedno u pravilniku ne postoji nikakva obveza izobrazbe odnosno sankcije ako isti izvode energetsku obnovu a nemaju certifikat. Ujedno smatram da je prvenstveno trebalo educirati projektante i nadzore za energetsku obnovu jer je to specifična grana građevine gdje nemamo educirane ljude , a tek onda radnike. Nije prihvaćen Programom edukacije je predviđeno da zidari, fasaderi i soboslikari/budu upoznati s RAL ugradnjom i istu provode u praktičnom dijelu edukacije. U Hrvatskoj ne postoji zanimanje ugradnja prozora i baš zbog toga smo tu tematiku uvrstili za ova tri gore spomenuta zanimanja.
2 Darko Cobović Uvjeti za izdavanje Certifikata, Članak 5. U članku 5. se navode uvjeti za fizičku osobu za dobivanje certifikata. Čemu uvjeti pod točkom 1.a i 1.b kad su oni već sadržani u točci 1.c. a uvjet radno iskustvo je u sva tri slučaja šest mjeseci. Nije prihvaćen Uvjeti pod točkom 1.a, 1. b i 1. c su posebno iskazani (i razlikuju se) jer se trajanje (20-25-30 sati) edukacije po programu CROSKILLS razlikuje upravo po tome, da li imamo i kvalificirane, neadekvatno kvalificirane ili nekvalificirane građevinske radnike.
3 Damir Marasović NACRT PRAVILNIKA Može biti da je Nacrt pravilnika u skladu sa zahtjevima iz EU. Ali to propisati je nepotrebno, jer: Što to novoga moraju naučiti i dokazati da znaju fasader, zidar, soboslikar-ličilac, monter suhe gradnje, krovopokrivač, tesar? Osim toga, zašto pravilnikom nije utvrđena ista obveza za cjevare, limare i električare koji također rade na zgradama prema projektima koji uključuju mjere energetske učinkovitosti? Ne očekujem odgovor na ovu primjedbu. Očekujem da odustanete od ovog Pravilnika a punu pažnju posvetite gradnji koja uključuje projektiranje, usklađeno s temeljnim zahtjevima za građevinu pa i mjerama usmjerenim na energetsku učinkovitost, samu izvedbu, nadzor, arhiviranje tehničke dokumentacije, održavanje zgrada. Koristim ovu priliku, jer drugu nemam ili za nju neznam, da skrenem pažnju na očito diskriminiranje investitora u obalnom području u odnosu na one u kopnenom dijelu Hrvatske. Primjedbu sam iznio i u postupku javnog savjetovanja i dobio odgovor, ako sam dobro razumio, „prihvaća se“, na kraju ipak ne. Riječ je o postupku utvrđivanja poticaja za mjere energetske učinkovitosti u objektima javnog obrazovanja i odgoja. Za prve poticaj je 35 %, za druge 50 %. Zašto??? Za razliku od komentara Nacrta pravilnika, odgovor na ovo želio bih dobiti. još bolje, očekujem ispravak odluke. Primjedbu imam i na praksu nakon provedenih javnih savjetovanja gdje se prijedlozi odbijaju uz formulaciju „nije predmet izmjena i dopuna“. Pa zar se traži izjašnjavanje o predloženim izmjenama i dopunama a ne o cjelini, do tada važećeg, pravnog propisa? Ovakvo postupanje čini javno savjetovanje suvišnim. Osim toga nemate isti kriterij prema svim sudionicima u javnom savjetovanju, što se vidi iz činjenice da neke prijedloge ipak komentirate iako se ne odnose na predložene izmjene i dopune. Neke prijedloge odbijate i uz formulaciju „nije predmet ovog Zakona“ iako oni to jesu! Morate prihvatiti da je svaki prijedlog dobronamjeran i napisan u želji da propis bude što bolji. I to, da je prijedlog rezultat usporedbe pročitanog propisa i iskustvenih saznanja predlagatelja. Ne mora biti prihvaćen ali zaslužuje pažnju i obrazložen odgovor. Zahvaljujem na odgovoru. Primljeno na znanje Novoga ima u svim zanimanjima, a odnosi se na pravilnu ugradnju materijala i specifičnih proizvoda, osiguravanje propisane zrakopropusnosti, izvedba brtvljenja prodora, pravila kod izvedbe unutarnje izolacije i dr. Ovaj pravilnik se odnosi na građevinsku struku, a za ostale struke neki pravilnici već postoje. Kako bi se podigla kvaliteta izvođenja ovih radova (sama izvedba) potrebno je educirati radnike jer se načini ugradnje novih proizvoda razlikuju od tradicionalnih načina na koje su naši radnici naučili. Vezano za dio pitanja koji se odnosi na postupak utvrđivanja poticaja za mjere energetske učinkovitosti u objektima javnog obrazovanja i odgoja, isto nije predmet ovog Pravilnika.