Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE Tržišnoj inspekciji, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta te udrugama za zaštitu potrošača sam poslao više prijava, svaku detaljno opisanu sa navedenim zakonima, člancima i stavcima po kojima je učinjena povreda potrošača, a sve poduprto dokazima. NITI JEDNA prijava nije obrađena (bitno da izdaju kod za praćenje prijave pa se može vidjeti NERAD državnih uhljeba koji su odlično plaćeni i NIŠTA ne rade). Većina udruga za zaštitu potrošača je osnovana kako bi dobivala državnu potporu i nagrade za sudjelovanje u raznim povjerenstvima gdje zajedno sa kršiteljima prava donose odluke na štetu potrošača koje trebaju štiti. Npr. Društvo Potrošač ne obavještava "korisnike" njihovog telefona 072/414-414 da se isti naplaćuje. Na e-mail ne odgovaraju, a sve na račun ovog Ministrastva gospodarstva, poduzetništva i obrta (čitaj nas poreznih obveznika iliti potrošača iliti ovaca za šišanje). Članovi upravnog vijeća Društva Potrošač sudjeluju u svim povjerenstvima za koje im naknadu isplaćuju upravo oni protiv kojih bi trebali ustati tj. pružatelji usluga. Sukob interesa je očit kao i korupcija. Dakle krug je zatvoren pa se varanje hrvatskih građana odvija nekažnjeno i sigurno! Bravo! Primljeno na znanje Komentar nije primjeren, niti je u vezi sa savjetovanjem.
2 Ivan Čuljak NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE Terminologija: u tekstu se navodi više termina (on line trgovina, on-line trgovina, online trgovina, web-trgovina, internet trgovina itd).i dok se u prvom dijelu teksta navodi „on line“, od 5.2.1. se navodi kao jedna riječ (online). Potrebno je ujednačiti terminologiju a u svakom slučaju, treba izbjegavati izraz offline i koristiti hrvatske riječi. U Poglavlju 4 – KLJUČNI IZAZOVI, potrebno je izmijeniti „Definirane mjere emelje se...“ u ...“temelje se...“ Umjesto stranih izraza potrebno je koristiti izraz Potrošački semarof, ili Semafor prava potrošača. Naslov 5.1.1. Daljnji razvoj regulatornog okvira u Europskoj Uniji je potrebno izmijeniti u 5.1.1. Daljnji razvoj regulatornog okvira u Europskoj uniji. Potrebno je izmijeniti dio teksta: ...“kupuje robu ili uslugu unutra područja Europske unije. u : „...kupuje robu ili uslugu unutar područja Europske unije. „ Potrebno je preformulirati rečenicu „Isto tako, zadaća je Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta uspostavljanje kvalitetnog sustava alternativnog rješavanja potrošačkih sporova temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova „Narodnim novinama“ br. 121/16.“ tako da se doda „objavljenog u Narodnim novinama“, ili u zagradi (Narodne novine). Izraz „trijalog“ zamijeniti sa „trilateralni razgovori ili pregovori“. U 5.1.2. potrebno je izmijeniti „Sigurnost proizvoda koji se prodaju online veliki je izazov za cijelu Europsku.“ u „Sigurnost proizvoda koji se prodaju online veliki je izazov za cijelu Europu „, ili „Europsku uniju“. Iz ocjene „Intenzivnom suradnjom s nevladinim sektorom, odnosno dobro strukturiranim udrugama za zaštitu potrošača u području savjetovanja, informiranja i edukacije potrošača značajno se doprinosi višoj razini informiranosti potrošača kao i senzibiliziranju javnosti za ovu problematiku.“, potrebno je izbaciti „dobro strukturirane“ udruge, jer to implicira da postoje i „loše strukturirane udruge“, odnosno kriteriji po kojima će se odlučivati s kojim udrugama surađivati, a s kojima ne, što nije slučaj. Potrebno je izmijeniti dio teksta: ...“ u kojima je zaposleno 9 osoba, stručnjaka iz područja zaštite potrošača kao i veći broj suradnika eksperata za pojedina područja....“ u : „u kojima je zaposleno 9 osoba, stručnjaka iz područja zaštite potrošača kao i veći broj suradnika stručnjaka za pojedina područja.“ Potrebno je izmijentiti do teksta : „na razini četiri regije (Zagrebačka, Osječka, Riječka i Dalmatinska)“ u „na razini četiri regije (Zagrebačka, Osječka, Riječka i Splitska). U 5.2.2. izmijeniti „Unutar Službe zaštite ekonomskih interesa potrošača nalazi se i kontaktna točka CPCS-a. Sustav suradnje za zaštitu potrošača (Consumer Protection Cooperation System – CPCS) je elektronska baza podataka koju vodi i održava Europska komisija kako bi se osigurao siguran sustav za razmjenu informacija između nadležnih tijela država članica Europske Unije temeljem Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača (CPC Uredba 2006/2004) -. Europske Unije u Europske unije. Izmijeniti „Temeljem Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Ministarstvo gospodarstva se određuje kao jedinstveni ured...“ u : „Temeljem Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta se određuje kao jedinstveni ured.“ Izmijeniti „Osim Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Sektor tržišne inspekcije, Odjel sigurnosti proizvoda) kao kontaktne točke, mrežu RAPEX sustava na nacionalnoj razini čine područne jedinice Ministarstva gospodarstva, Ministarstvo zdravstva...“ u „Osim Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Sektor tržišne inspekcije, Odjel sigurnosti proizvoda) kao kontaktne točke, mrežu RAPEX sustava na nacionalnoj razini čine područne jedinice Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo zdravstva...“ Prihvaćen Prihvaćeno.
3 Grga K NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE, 1. UVOD Zašto pružatelji usluga npr. Zagrebački Holding plaća članovima upravnog vijeća Udruge Potrošač sudjelovanje na sjednicama raznih povjerenstava koje odobravaju kršenja prava potrošača (agresivna naplata usluga koje nisu izvršene, korištenje monopolne situacije za nerealne cijene, zabranu pružanja kvalitenije i jeftinije usluge od strane drugih pružatelja usluga itd.)? Iste te osobe iz upravnog vijeća Udruge Potrošač su plaćene od ovog Ministarstva. Taj sukob interesa, gdje u strahu da ukoliko zatraže poštivanje potrošačkih prava i primjenu sudskih odluka koje su zabranile nepoštenu praksu ZG Holdinga mogu ostati bez dijela svog lagodno zarađenog novca (a ista praksa se provodi u cijeloj RH), je doveo da je stanje potrošačkih prava u RH lošiji nego prije 4 godine kad smo ulazili u EU. Besramno! Primljeno na znanje Komentar nije primjeren, niti je u vezi sa savjetovanjem.
4 Grga K NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE, 2. MISIJA Najveći problem je što ove ciljeve bi trebalo kao i dosad provoditi Ministarstvo nerada, antipoduzetništva i zatvaranja obrta prepuno nesposobnih uhljeba koji ne znaju otvoriti elektroničku poštu. Glavnu podršku u kršenju potrošačkih prava im pružaju razne udruge za kršenje prava potrošača (koje se ustvari zovu udruge za zaštitu potrošača) plaćene od pružatelja usluga i prevarantskih trgovaca. Svaka čast iznimkama koje su probale zaštiti potrošača, ali su izigrane i odbačene od "igrača" tj. lovaca na nagrade, naknade i potpore. Primljeno na znanje Komentar nije primjeren, niti je u vezi sa savjetovanjem.