Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 123. stavka 3., članka 130. stavka 3. i članka 134. stavka 9. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/2014) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx.xx.2017. godine donosi , Članak 1. Predlažem vam da u promjene propisa koji se odnose na pravo na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i individualne kapitalizirane štednje, uvrstite i promjene za Mirovinske programe dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, odnosno za Mirovinska osiguravajuća društva. 1. U model izračuna mirovine potrebno je uključiti očekivano vrijeme uživanja mirovine s obzirom na zdravstveno stanje korisnika mirovine u vrijeme umirovljenja. - Ako je korisnik mirovine zdrava osoba bez kroničnih bolesti tipa karcinom, dijabetes…, za izračun mjesečne mirovine koristio bi se postojeći model na bazi razdoblja od 20 godina. - Ako korisnik mirovine boluje od kroničnih bolesti tipa karcinom, dijabetes… potrebno je procijeniti objektivno razdoblje mogućeg uživanja mirovine, koje bi se razdoblje koristilo za izračun mjesečne mirovine. Alternativno, za osobe koje boluju od kroničnih bolesti koje prema statističkim podacima mogu utjecati na vrijeme uživanja mirovine, koristilo bi se fiksno razdoblje od 10 godina. Napomena: Ako korisnik mirovine nadživi 90% očekivanog vremena uživanja mirovine, dozvoljava se revizija i ponovno izračunavanje mjesečne mirovine. Novo određena mirovina ne bi mogla biti manja od 80% iznosa prethodno određene mirovine. 2. Model nasljeđivanja individualne kapitalizirane štednje potrebno je na odgovarajući način prenijeti na sredstva iz kojih se isplaćuju mirovine. - Ako korisnik mirovine umre prije isteka polovine očekivanog razdoblja uživanja mirovine, polovina preostalog i neisplaćenog iznosa koji potječe od individualne kapitalizirane štednje prenosi se na nasljednike korisnika, a drugu polovicu solidarno zadržava mirovinsko osiguravajuće društvo na ime obveze prema umirovljenicima koji će mirovinu uživati dulje od očekivanog razdoblja. - Ako korisnik mirovine umre poslije isteka polovine očekivanog razdoblja uživanja mirovine, ali i prije isteka očekivanog razdoblja uživanja mirovine cjelokupni iznos koji potječe od individualne kapitalizirane štednje solidarno zadržava mirovinsko osiguravajuće društvo na ime obveze prema umirovljenicima koji će mirovinu uživati dulje od očekivanog razdoblja. Nije prihvaćen Javno savjetovanje odnosi se na sadržaj izmjena i dopuna Pravilnika odnosno na sadržaj koji se u Pravilniku mijenja ili dopunjuje, a izmjene i dopune navedenog Pravilnika odnose se na način dostave obavijesti i dokumentacije Agenciji u elektroničkom obliku od strane mirovinskog društva. Naime, navedeni komentar ne može se prihvatiti jer se isti ne odnosi na materiju koja je regulirana navedenim Pravilnikom kao ni na sadržaj izmjena i dopuna navedenog Pravilnika koji je predmet javne rasprave, a isti bi se odnosio na sveobuhvatnu izmjenu regulative iz više područja.