Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. Na temelju članka 165. stavka 3. i članka 166. stavaka 3. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx. yy. godine donijela je Predlaže se usklađenje sa važećim Zakonom o radu članak 4. stavak 1. i 3. (korištenje naziva radnik koji obuhvaća i zaposlenike i dr.). (1) Radnik (zaposlenik, uposlenik, djelatnik, namještenik, službenik i slično - u daljnjem tekstu: radnik) je, u smislu ovoga Zakona, fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca. (3) Fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca. Nije prihvaćen Korištenje termina „zaposlenik odnosno radnik“ u Pravilniku nije protivan odredbama članka 4. Zakona o radu, obzirom da se predmetnim terminom samo proširuje/precizira zakonski izričaj, a pritom se ne izostavlja niti jedna kategorija radnika.
2 INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. Na temelju članka 165. stavka 3. i članka 166. stavaka 3. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx. yy. godine donijela je, Članak 3. Komentar vezano za članak 3. stavak 1. točka 3. Trenutno uvjerenje nadležnog tijela obuhvaća potvrdu nadležnog tijela da li se protiv osobe koja traži izdavanje uvjerenja vodi ili ne vodi kazneni postupak, te da li je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica općenito (ne samo za određena kaznena djela kako je predviđeno Pravilnikom). Za pribavu podataka o neosuđivanosti Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji propisani su posebni uvjeti na koje ukazujemo (članak 14. i djelomično 13.) Ukazujemo i da su uvjeti za izdavanje odobrenja za rad investicijskom savjetniku i brokeru u ovom dijelu blaži. Traži se samo izjava osobe da li je pravomoćno osuđena za kazneno djelo. S obzirom na opis posla prodajnih agenata koji su ovlašteni nuditi udjele investicijskih fondova (UCITS, AIF) smatramo da je dovoljna izjava radnika da isti nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno nije pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za u ovom Pravilniku navedena kaznena djela. Trenutno uvjerenje nadležnog tijela obuhvaća potvrdu nadležnog tijela da li se protiv osobe koja traži izdavanje uvjerenja vodi ili ne vodi kazneni postupak, te da li je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica općenito (ne samo za određena kaznena djela kako je predviđeno Pravilnikom). Za podatak o neosuđivanosti Nije prihvaćen Komentar se neće prihvatiti, ali će se uzeti u obzir prilikom sljedećih izmjena i dopuna Pravilnika koje će nedvojbeno biti uzrokovane usklađivanjem s MiFID II/ZTK regulativom u tom smislu.