Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Stock d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2017. GODINU, UVOD Plan je preopćenit, nije budžetiran po stavkama. S 50.000 kuna neizvedivo je realizirati sve navedene akcije. Plan treba sažeti i konkretizirati. Navesti koje službe i u kojem roku će realizirati planirane aktivnosti. Uključivanje medija je nužno, elektronskih pogotovo. Zadužite jednu osobu iz neke od dvadesetak navedenih institucija koja će u punom radnom vremenu raditi samo na ovoj temi. Predlažem otvaranje portala koji će objedinjavati informacije o radionicama, akcijama, edukacijama, on-line igricama, debatama, on-line provjerama znanja, besplatnim aplikacijama za vođenje kućnog budžeta, alarmiranjem građana o sumnjivim/rizičnim kreditima, on-line testovima za provjeru znanja o vođenju osobnih financija, edukativnim filmovima, izmiješano sa zabavno upakiranim sadržajem da sve ne bi bilo previše dosadno. Također treba u planu akcije navesti kolikim novčanim sredstvima ili s koliko radnih sati u sklopu svog radnog vremena će sudjelovati navedene institucije. 50.000 kn je mizeran budžet, ali sa sudjelovanjem svih u dobroj vjeri i prema najboljoj poslovnoj praksi postoji vjerojatnost da se napravi pomak na ovom području. Sretno! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na konkretim prijedlozima i idejama. Navedeno ćemo svakako uzeti u obzir prilikom planiranja budžeta i aktivnosti u sljedeći godinama.
2 Miro Kovačević NACRT PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2017. GODINU, SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA SEPA ZA POTROŠAČE CITAT: Sve naloge za plaćanja koja izvršavate na šalteru ili putem internetskog bankarstva obavljate na isti način kao i do sada. NIJE NAM POTREBNO OBRAZOVANJE KAO GRAĐANU kada je SEPA već definirala kako se moramo ponašati i koliko proviziju uzimaju od nas građana. Možete odgovoriti koliko novaca je naplaćeno od građana poreznih obveznika za financijsku pismenos? NISTE NAM POTREBNI Primljeno na znanje Tijela državne uprave osiguravaju sredstva za provedbu aktivnosti iz Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismnosti potrošača za svaku godinu u svojem proračunu, dok ostale uključene institucije koriste vlastita sredstva. Sredstva za provedbu aktivnosti Akcijskog plana za 2017. osigurana su u iznosu od 50.000,00 kuna na pozicijama Ministarstva financija u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Sredstava će se koristiti za sudjelovanje na konferencijama, seminarima, ostalim događanjima u svezi financijske pismenosti, provođenje aktivnosti tijekom Svjetskog i Europskog tjedna novca, provedbu Twinning light projekta te ostale aktivnosti (organizacija/sudjelovanja/održavanja seminara/radionica i slično). Zaključkom Vlade Republike Hrvatske iz 2011. godine (Narodne novine, broj 132/11) prepoznata je važnost financijske pismenosti potrošača te je donesen Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine te se svake godine donosi Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača, kojim su definirane konkretne mjere i nositelji pojedinih mjera usmjerene povećanju razine financijske pismenosti potrošača.
3 Miro Kovačević NACRT PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2017. GODINU, SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA CITAT ZAKLJUČKA VLADE Primjerice, u Republici Hrvatskoj velik je broj građana koji su u teškom položaju zbog sklopljenih ugovora o kreditu u CHF i s valutnom klauzulom u CHF, a što je jedan od razloga za podizanje razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj. Kao neki ostalih razloga jesu: globalizacija tržišta financijskih proizvoda i usluga, sve složeniji financijski proizvodi i usluge te neravnoteža snaga, odnosno nejednakost dostupnih informacija i resursa koje posjeduju pružatelji financijskih proizvoda i usluga, s jedne strane te korisnici tih istih financijskih proizvoda i usluga, s druge strane. Dobro osmišljenim i provedenim programom financijskog obrazovanja smanjuje se navedena neravnoteža te se podiže razina financijske pismenosti u društvu, a čime se doprinosi boljem upravljanju i raspolaganju osobnim financijama, što omogućuje postizanje osobne koristi pojedinca, ali posljedično i koristi društva u cjelini. PITANJE GLASI NA KOJI NAČIN VI KAO ODGOVORNE INSTITUCIJE FINANCISKI OBRAZUJETE PREVARU OD BANAKA GDJE SE ONE OBRAZUJU DA I MI GRAĐANI DOĐEMO Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Upravo svrha provedbe aktivnosti u području financijske pismenosti u okviru ovoga Prijedloga Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu, između ostaloga, jest osvještavanje rizika koji postoje prilikom sklapanja ugovora o kreditu, koja su prava i obveze jedne i druge ugovorne strane, odnosno potrošača i banke i sl.
4 Dalibor Barbalić NACRT PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2017. GODINU, SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA Jasno je da će nakon ovga "akcijskog plana" svaki Hrvat postati financijski stručnjak ali morati će naučiti i engleski jezik - "Twinning light" ! npr. ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru, međutim obavještavamo Vas da za navedeno ne postoji hrvatski prijevod. Više o Twinning light projektima možete pronaći na internetskoj stranici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.