Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Razvojna agencija Grada Velika Gorica -VE-GO-RA UPUTE ZA PRIJAVITELJE Komentar vezano za prihvatljive izdatke Razvojna agencija Grada Velika Gorica - VE-GO-RA Poštovani, Predlažemo proširiti listu prihvatljivih izdataka sa stjecanjem nematerijalne imovine, posebice vezano uz razvoj e-usluga. Primljeno na znanje Vaš prijedlog biti će razmotren.
2 Grga K UPUTE ZA PRIJAVITELJE Tražim da PT1 objavi za svaki PPI broj zaposlenih i broj USPJEŠNO realiziranih projekata dobivanja bespovratnih sredstava u n-3 godina za MSP-ove koji posluju duže od tri godine i to sa pozitivnom bilancom kroz sve godine potpore i n+2 godine nakon potpore. Takvim kriterijem se vidi uspješnost i stvarno nastojanje određenog PPI, ali i PT1 i PT2. Primjetno je da veliki broj bespovratnih sredstava dobivaju poduzeća koja su tek osnovana i nisu sposobna ostvariti ciljeve potpora, a iz razloga tumačenja statistike po nekritičnim uvjetima koji se predlažu u prijašnjim, ali i ovom Pozivu. Primljeno na znanje Vaš prijedlog biti će razmotren.
3 Grga K UPUTE ZA PRIJAVITELJE Kako je moguće da neki PPI-ovi nemaju u prošloj godini niti jedan projekt pomoći MSP-ovima kojim su realizirana bespovratna sredstva?! Stotine zaposlenih nema 1 (slovima jedan) uspješno realiziran projekt, ali uredno dobivaju plaće, a ovim pozivom bi im se osiguravala i dodatna sredstva za prezentacije i reklamiranje njihovog neznanja i nesposobnosti. Primljeno na znanje Prilikom odabira PPI-jeva uzet će se u obzir više kriterija od onih koje ste naveli, prvenstveno kriteriji prihvatljivosti, a osim toga, i dodjela bodova koja podazumjeva da PPI-jevi trebaju zadovoljiti minimum od 60/100 bodova da bi prošli prag, nakon čega su rangirani u rang ljestvici, a najbolji PPI-jevi prema broju bodova bit će odabrani. Smisao poziva je osiguravanje jednakih usluga u cijeloj RH, te smanjivanje asimetraija u pružanju usluga MSP-ova.
4 Grga K UPUTE ZA PRIJAVITELJE "Tko hoće - nađe način, tko neće - nađe izgovor." Bila je parola pretprošle nesposobne vlade u svrhu predizborne reklame na račun novca iz EFRR i KF namjenjenih MSP-ovima. Ovaj Poziv je očito namjenjen PPI-ovi punima nesposobnih uhljeba. Sprječite nesposobne uhljebe da se dočepaju novca postavljanjem jednostavnog uvjeta kao npr. minmalan broj uspješnih projekata (pomoći MSP-ovima) u odnosu na broj zaposlenih u PPI-u u n-1 godini. Uspješni bi bili projekti koji su DOBILI tražena sredstva, a broj takvih projekata ne bi smio biti manji od 6 po zaposlenom. Primjenom takvog realnog kriterija bi shvatili mali broj PPI koji zadovoljava, a to je sramota PT1, PT2 jer je to gomila nesposobnih uhljeba koji troše novce poreznih obveznika. Primljeno na znanje Vaš komentar smo primili na znanje.
5 Grga K UPUTE ZA PRIJAVITELJE Sudjelujući u E-impulsu uvidio sam da v.d. ravnatelj Sektora za bespovratne potpore PT2 ne zna što je PS (presjek stanja), potrebe usklađenosti dana prijave s danom PS-a, a ne s danom dostave dokumentacije poštom. Sudjelujući u Poduzetničkom impulsu izvješten sam o odbijanju od članova uprvae PT2 Darka Liovića i Gorana Beckera zbog razloga protivnim uvjetima javnog poziva. Odbijanje projekata MSP-ova zbog neznanja uhljeba u PT1, PT2 je sramotno jer PT1 i PT2 imaju najveću financijsku korist od navedenih natječaja. Primljeno na znanje Vaš komentar smo primili na znanje.
6 Grga K UPUTE ZA PRIJAVITELJE Sve aktivnosti za dodjelu bespovratnih sredstava temelje se na slijevanju sredstava u PT1 i pogotovo PT2, a u ovom slučaju PPI-ovima. Ovim pozivom ta "krađa" novca MSP-ovim (EFRR i KF su sredstva namjenili njima) se opravdava "savjetovanjima" PPI-a. Osobno sam pokušavajući doći do novca EFRR i KF prošao "savjetovanja" organizirana od PPI-a te uvidio da uhljebi koji tamo rade ne znaju osnovne informacije koje trebaju pružiti te da nisu napravili niti jedan uspješan projekt. Primljeno na znanje Vaš komentar smo primili na znanje.
7 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 1  OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Zašto je kao pokazatelj naveden broj NOVIH poduzeća (koja posluju manje od 3 godine) koja primaju nefinancijsku potporu? S problemima "učvršćivanja položaja na tržištu, unapređivanja gospodarske uspješnosti, rasta i razvoja i preživljavanja" suočavaju se poduzeća u svim fazama rasta (uključujući fazu brzog rasta, zrelosti ili planiranja prijenosa poslovanja nakon umirovljenja vlasnika poduzeća) i imaju potrebu za savjetovanjem i edukacijom za suočavanje sa tim specifičnim problemima. U prvih nekoliko godina prisutna je značajna stopa propadanja novoosnovanih poduzeća (testiranje zrelosti poslovne ideje i kapaciteta poduzetnika za realizaciju ideje) i zbog toga nije preporučljivo alocirati većinu bespovratnih sredstvava na poduzetnike početnike, a zapostaviti izazove i probleme s kojima se suočavaju poduzetnici u kasnijim fazama. Nije prihvaćen Jedan od ciljeva Poziva je i pomoć novoosnovanim MSP-ovima. Osim novoosnovanih, PPI-jevi će podupirati i sve ostale MSP-ove, sukladno lokalnim potrebama.
8 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 1  OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Zašto se inzistira na tome da usluge koje će PPI pružati u godini nakon završetka projekta budu RAZLIČITE i NOVE u odnosu na one koje su prethodile godini predaje projektnog prijedloga? U nekim područjima PPI imaju razvijene usluge, ali zbog nedostatka financiranja pristupačne su samo manjem broju poduzetnika i tek na određenim područjima. Osim toga, postoje PPI koji su specijalizirani za određene teme i područja edukacije i savjetovanja (tržišne niše) za poduzetnike i u tom području zadovoljavaju specifične potrebe poduzetnika koje drugi PPI ne nude. Nije prihvaćen Jedan od ciljeva Poziva je i razvoj novih usluga koje PPI-jevi pružaju MSP-ovima. Tamo gdje se pokaže potrebnim, PPI-jevi će razvijati i plasirati nove usluge na tržištu.
9 Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. 1  OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Komentar na vrijednost pokazatelja Broj usluga koje PPI puža i Broj novih usluga koje PPI pruža, koje su to usluhge koje se smatraju različitim, pojam savjetodavne usluge i usluga provedbe edukacija je vrlo širok, odnosno smatraju li se različite savjetodavne usluge (informiranje o financijskim instrumentima, priprema dokumentacije, analiza poslovne ideje i dr.) istom ili različitim uslugama? Molimo pojasniti Primljeno na znanje Pojasnit će se.
10 Slavko Tušek, dipl.oec., Voditelj odjela za gospodarstvo i ruralni razvoj Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje 1  OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Komentar na zaključak o povratu dijela isplaćenih sredstva razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja. Tijekom provođenja usluga PPI prema MSP koje se provode prema Planu provođenja usluga u praksi se ne rijetko događa da od strane MSP-a se pojavljuju zahtjevi za uslugama koje nisu predviđene u planu provođenja usluga. Isto tako je moguće da MSP nemaju interes za stručnom potporom u nekim aktivnostima predviđenih Planom. Prijedlog: Prihvatljive su ovakve usluge i unutar točke 1.3. je moguća alokacija sredstava na njih. Primljeno na znanje Korisnik mora ostvariti doprinos pokazateljima. Sukladno Općim uvjetima Ugovora koje potpisuje prijavitelj moguće je izvršiti određene preraspodjele između proračunskih elemenata. Prilikom objave cjelokupne dokumentacije Poziva prijavitelji će imati uvid u navedenu dokumentaciju. Prijavitelj također treba analizirati potrebe i prema tome prilagoditi svoj projekt.
11 TICM 1  OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, molimo da u pojmovniku detaljnije razložite koje sve usluge podrazumijevate pod "uslugama koje PPI pružaju svojim klijentima" (pokazatelj 1). Da li je usluge potrebno grupirati kao savjetodavne, inkubacijske, usluge obrazovanja, itd., ili se svaka usluga obuhvaćena izrazom "savjetodavne usluge" (poput poslovnog planiranja ili izrade projektnih prijava) broji kao zasebna? Primljeno na znanje Vaš komentar smo primili na znanje.
12 Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. 1  OPĆE INFORMACIJE, 1.5 Obveze koje se odnose na vrstu potpore Izdavanje potpore male vrijednosti s izraženom vrijednosti dodijeljene potpore Pitanje glasi: Ukoliko se radi o grupnom savjetovanju, radionici/seminaru za 15 - 20ak MSPova, koji traju 4 - 6 sati , te je predavanje održao zaposlenik PPI-ja, koji radi na provedbi projekta, kako mislite da se MSP-ovima računa potpora male vrijednosti koju su primili? Treba li PPI dijeliti trošak rada na broj polaznika ili? Ili u slučaju kada pojedinačna savjetovanja traju do 30ak minuta ili kraće, često se s MSP-ovima komunicira modernim tehnologijama, koje se sve više koriste u poslovanju i bez fizičkog sastanka (putem mobitela, skype poziva, messengera i e-maila i dr.) što traje nekoliko puta po 10 - 15 minuta, jer trebaju osnovne informacije i upute, te kako ćemo im tada dati potvrdu o potpori male vrijednosti? Molimo pojasniti. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
13 Slavko Tušek, dipl.oec., Voditelj odjela za gospodarstvo i ruralni razvoj Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje 1  OPĆE INFORMACIJE, 1.5 Obveze koje se odnose na vrstu potpore Obveze koje se odnose na vrstu potpore Komentar na izdavanje Potvrde od strane PPI prema MSP koje predstavljaju potpore male vrijednosti. Određen usluge PPI prema MSP uglavnom informativnog tipa koje traju 5 do 10 minuta u praksi ima veliki broj. Ta pojedinačna vremena u ukupnosti zbog velikog broja MSP koji se obraćaju PPI, čine veliki broj radnih sati. Prijedlog: Potrebno je ovakve slučajeve regulirati na način da se odredi koje je to minimalno trajanje usluge koje se ne smatraju za potpore male vrijednosti. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
14 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 1  OPĆE INFORMACIJE, 1.5 Obveze koje se odnose na vrstu potpore Vezano uz ovu rečenicu: Bespovratna sredstva koje će se dodjeljivati prihvatljivim prijaviteljima (PPI-jevima) za provedbu druge grupe aktivnosti smatraju se potporama male vrijednosti. Davatelj potpore, MGPO, objavljuje program potpore male vrijednosti. Smatra li se dodjela bespovratnih sredstava ustanovi kojoj je osnivač JLS, a koja je PPI, potporom male vrijednosti? Primljeno na znanje Sve potpore koje će se dodijeliti po ovome Pozivu su potpore male vrijednosti.
15 HGK 2 PRAVILA POZIVA, 2.1 Tko se može prijaviti? Prihvatljivost prijavitelja Hrvatska gospodarska komora nije uvrštena u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture kao poduzetnička potporna institucija, a što ona jest u punom smislu te riječi. Time je isključena mogućnost da HGK bude aktivni sudionik u korištenju sredstava iz predstojećih EU natječaja namjenjenih poduzetničko potpornim institucijama. Predlažemo da se, do izmjene Zakona, pod točkom 2.1. - prihvatljive prijavitelje uvrsti i HGK - poduzetničko potporna institucija osnovana po posebnom zakonu obzirom da bi se na taj način povećao pristup poslovnoj infrastrukturi te, u konačnici, povećalo i iskorištenje sredstava. Nije prihvaćen Prihvatljivi su samo oni Prijavitelji koji su u trenutku predaje projektnog prijedloga upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.
16 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2 PRAVILA POZIVA, 2.1 Tko se može prijaviti? Prihvatljivost prijavitelja Molim pojasniti prihvatljive PPI-jeve u privatnom vlasništvu. CEPOR je PPI, upisan u JRPI kao poduzetnički centar i centar kompetencije. Osnovan je prema Zakonu o udrugama s 10 institucionalnih osnivača. Samim time spada među PPI-jeve u privatnom vlasništvu. Prema postojećem tekstu Uputa za prijavitelje - predviđeno je da su PPI-jevi u privatnom vlasništvu isključivo mikro, mala ili srednja poduzeća. Molim dodati i udruge kao prihvatljive PPI-jeve u privatnom vlasništvu. Primljeno na znanje Prihvatljivi PPI-jevi u privatnom vlasništvu su PPI-jevi koji su mikro, mala ili srednja poduzeća (bez obzira na njihov pravni oblik) sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
17 Slavko Tušek, dipl.oec., Voditelj odjela za gospodarstvo i ruralni razvoj Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje 2 PRAVILA POZIVA, 2.1 Tko se može prijaviti? Prihvatljivost prijavitelja Tko se može prijaviti?Prihvatljivost prijavitelja? Kvaliteta usluge PPI presudno ovisi o dužini vremena u kojem PPI pruža usluge MSP. Isto tako stručnost i iskustvo zaposlenika u projektu je iste važnosti. Prijedlog: Kriterij za odabir PPI treba činiti: 1) Koliko godina je PPI partnerska institucija Ministarstva gospodarstva 2) Koliko je projekata i koje vrijednosti dosada PPI dobila odobreno od strane Ministarstva gospodarstva za pružanje predmetnih usluga MSP i u kojoj vrijednosti su bili odobreni projekti Primljeno na znanje Vaš prijedlog smo primili na znanje.
18 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 2 PRAVILA POZIVA, 2.1 Tko se može prijaviti? Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo dodatno bodovanje prijavitelja koji godišnje šalju Ministarstvu financija izvješća o pruženim potporama male vrijednosti sukladno Zakonu o državnim potporama jer se iz toga vidi iskustvo i kapaciteti prijavitelja. Primljeno na znanje Kriterij provedbeni kapaciteti prijavitelja je planiran kao jedan od kriterija koji će nositi ukupno 10 bodova (uz poštivanje uvjeta od minimalno 6 bodova po ovoj grupi kriterija). Kod kriterija provedbeni kapaciteti prijavitelja vrednovat će se iskustvo prijavitelja, te smo spremni razmotriti Vaš prijedlog.
19 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2 PRAVILA POZIVA, 2.3 Prihvatljivost partnera Zašto se inzistira na pojedinačnom djelovanju prijavitelja, kada se kroz suradnju PPI-jeva mogu polučiti sinergijski efekti, i veća pokrivenost pojedinim uslugama koje će biti razvijene tijekom projekta? Prijedlog: omogućiti PPI-jevima prijavu jednog projektnog prijednoga kao prijavitelj, i mogućnost sudjelovanja u drugim projektnim prijaviteljima kao dio partnerska organizacija. Nije prihvaćen U okviru ovog poziva partnerstvo neće biti moguće.
20 Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. 2 PRAVILA POZIVA, 2.4 Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Prijavitelj tijekom razdoblja od 5 (pet) godina (3 godine za MSP-ove) od završnog plaćanja (nadoknade sredstava) mora osigurati održivost aktivnosti i rezultata te mehanizme praćenja i nadgledanja... Molimo pojasniti što to znači da PPI treba osigurati 3 godine za MSP-ove? PPI organizira edukaciju za izradu poslovnog plana MSP-ovima i onda 3 godine treba nadzirati te MSP-ove? Primljeno na znanje Navedeni zahtjev je definiran EU regulativnom, i odnosi se na trajnost projekta: B) Prijavitelj mora osigurati održivost projekta i projektnih rezultata. Prijavitelj je obvezan osigurati trajnost Projekta, odnosno tijekom razdoblja od 5 (pet) godina (3 godine za MSP-ove) od završnog plaćanja (nadoknade sredstva) mora osigurati trajnost rezultata Projekta. Uvjet osiguravanja trajnosti projekta od 3 godine odnosi na prijavitelje MSP-ove.
21 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 2 PRAVILA POZIVA, 2.5 Prihvatljivost projekta  trajanje projekta ne može biti duže od 18 mjeseci od dana početka projektnih aktivnosti ili potpisivanja Ugovora. Prihvaćen Razdoblje provedbe projekta je najviše 18. mjeseci od dana kada počinje provedba sukladno točki 3.3. Uputa. Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga.
22 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 2 PRAVILA POZIVA, 2.5 Prihvatljivost projekta Kako je navedeno u tekstu:" Trajanje projekta ne može biti duže od 18 mjeseci od dana podnošenja projektnog prijedloga dokazuje se Izjavom o usklađenosti s UzP-om, Prijavnim obrascem A . Navedeno znači da provedba projekta započinje odmah po predaji projektnog prijedloga, neovisno o početku provedbenih aktivnosti. Naročito ako se još uzme u obzir da se često probijaju rokovi o donošenju odluke o financiranju i time se razdoblje od početnih 18 mjeseci smanji na npr.12 mjeseci. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti.
23 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2 PRAVILA POZIVA, 2.6 Prihvatljive projektne aktivnosti Grupa aktivnosti 1 - prijedlog: ne stavljati poseban naglasak na novoosnovane MSP koji posluju kraće od 3 godine. Poduzetnici u kasnijim fazama rasta i razvoja puno su manje pokriveni s edukativnim i savjetodavnim uslugama, a predstavljaju poduzeća koja su preprodila "dječje bolesti" i suočavaju se s drugim vrstama izazova za koje na tržištu najčešće ne postoji kvalitetna podrška. Grupa aktivnosti 2 - prijedlog: definirati precizno što znači "dokazana potražnja". Primljeno na znanje Vaš komentar smo primili na znanje.
24 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2 PRAVILA POZIVA, 2.10 Prihvatljive kategorije izdataka   Prihvatljivi izdaci u okviru grupe aktivnosti 2 - prijedlog: precizno definirati troškove edukacija osoblja PPI-ja i navesti da se to odnosi na putne troškove, troškove kotizacije za sudjelovanje na edukaciji, hotelski smještaj. Također predvidjeti kao prihvatljive troškove - trošak angažmana stručnjaka iz inozemstva za održavanje train-the-trainers edukacije osoblja PPIa (honorar, hotelski smještaj i putni trošak) i dr. Primljeno na znanje Vaš komentar smo primili na znanje.
25 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2 PRAVILA POZIVA, 2.10 Prihvatljive kategorije izdataka   Prihvatljivi izdaci u okviru grupe aktivnosti 2: predvidjeti mogućnost novog zapošljavanja u PPI u svrhu implementacije projektnog prijedloga. Kako je trenutno definirano - uključeni su postojeći zaposlenici ili zaposlenici koji rae nepunih godinu dana u PPI. Primljeno na znanje Vaš komentar smo primili na znanje.
26 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2 PRAVILA POZIVA, 2.10 Prihvatljive kategorije izdataka   Prijedlog 1: definirati precizno da su troškovi plaća osoblja PPI-a prihvatljiv trošak pružanja savjetodavne i edukativne usluge. Ukoliko se to ne navede - potiče se angažman vanjskih stručnjaka, a ne izgradnja vlastitog kapaciteta PPI-ja za pružanje kvalitetnih usluga savjetovanja i edukacije za MSP. Prijedlog 2: uključiti u prihvatljive troškove aktivnosti 1 - troškove prijevoza i smještaja osoblja PPI u svrhu pružanja savjetodavnih i edukativnih usluga za MSP. Važno je predvidjeti mogućnost da će neka PPI razviti kapacitet (kroz aktivnost 2) za pružanje usluge za MSP koja će biti specifična i jedinstvena na području cijele Hrvatske i na taj način omogućiti dostupnost te usluge i u drugim dijelovima Hrvatske. Prijedlog 3: u opis usluga stručne i savjetodavne pomoći za MSP dodati usluge: planiranje prijenosa poslovanja, izrada poslovnog plana za kupovinu poduzeća, procjena vrijednosti poduzeća, priprema poduzeća za prodaju, priprema poduzeća za prijenos za obiteljske nasljednike, due-dilligence proces malog poduzeća. Djelomično prihvaćen ad 1) već je navedeno da troškovi za plaće osoblja mogu biti prihvatljivi. ad 2) o angažmanu stručnjaka za edukacije odlučit će svaki Prijavitelj unutar svog projekta. ad 3) razmotrit će se.
27 Slavko Tušek, dipl.oec., Voditelj odjela za gospodarstvo i ruralni razvoj Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje 2 PRAVILA POZIVA, 2.10 Prihvatljive kategorije izdataka   Prihvatljive kategorije izdataka Komentar na vrijednost troškova pružanja savjetodavnih usluga grupe aktivnosti 1. U troškovima savjetodavnih usluga grupe aktivnosti 1. ne spominje se vrijednost tih usluga niti način na koji će se izračunavati te vrijednosti. Prijedlog: PT1 ili PT2 trebali bi donijeti cjenik tih usluga prema kriteriju stručnosti i složenosti, a u skladu s tržnim vrijednostima tih usluga. Navedeno bi se odnosilo i na usluge vanjskih suradnika. Isto se odnosi i na vrijednost cijena usluga iz grupe aktivnosti 2. Nije prihvaćen PT1 neće donositi cjenik usluga, cijena usluga treba biti tržišno definirana.
28 ECO FAMILY FARM 2 PRAVILA POZIVA, 2.10 Prihvatljive kategorije izdataka   Poštovani, molim definirati jediničnu cijenu(bruto/neto) sata predavanja od strane djelatnika PPI, odnosno da li se predavanje kalkulira metodom ukupno potrošenog vremena za sat predavanja(2+1), te kakvo je tretiranje eventualnog preko-vremenog rada. Nije prihvaćen PT1 neće donositi cjenik usluga, cijena usluga treba biti tržišno definirana.
29 TICM 2 PRAVILA POZIVA, 2.10 Prihvatljive kategorije izdataka   Poštovani, molimo jasnije definirati da li se pod terminom "troškovi pružanja savjetodavnih usluga" misli na troškove rada djelatnika PPI prilikom pružanja usluga MSP-ovima ili na cijene usluga sukladno važećem cjeniku usluga PPI. Primljeno na znanje Usluge se moraju pružati prema cjeniku pružanja usluga kojeg mora donijeti Prijavitelj. PT1 neće donositi cjenik usluga, cijena usluga treba biti tržišno definirana.
30 TICM 2 PRAVILA POZIVA, 2.10 Prihvatljive kategorije izdataka   Poštovani, skrećemo pozornost na sljedeće: ukoliko će pojedine edukacije za MSP-ove pripremati i provoditi predstavnici PPI-ova razumljivo je da je trošak rada tih istih djelatnika na pripremi i realizaciji edukacija PRIHVATLJIV trošak. Prihvaćen Usluge se moraju pružati prema cjeniku pružanja usluga kojeg mora donijeti Prijavitelj. PT1 neće donositi cjenik usluga, cijena usluga treba biti tržišno definirana.
31 TICM UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 7  POJMOVNIK Poštovani, je li prihvatljivo da vlastitim projektnim prijavama samostalno apliciraju dva povezana poduzeća (regionalna agencija i inkubator u 100%-tnom vlasništvu regionalne agencije) s obzirom da se prema definiciji navedene organizacije smatraju jednim poduzetnikom? Primljeno na znanje Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.