Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ardena Bajlo IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA, Članak 8. u čl. 167. nije posebno propisan rok čuvanja stečajnih spisa , tako da bi se na te spise odnosila odredba stavka 7. ( svi ostali spisi) a što bi značilo da se čuvaju 10 godina. Mislim da bi trebalo posebno propisati rok čuvanja ovih predmeta. naime, ukoliko je predmet dovršen odbačajem ili obustavom odnosno istovremenim otvaranjem i zaključenjem stečajnog postupka tada bi rok čuvanja mogao bit 10 godina jer ovakav spis u sebi ne sadrži ništa što bi bilo bespovratno izgubljeno njegovim uništenjem. međutim, ako je postupak dovršen zaključenjem uz diobu tada bi takav spis trebalo trajno čuvati radi važnosti svih u njemu sadržanih podataka i dokumentacije koji bi mogli zatrebati u slučaju naknadno pronađene imovine, naknadne diobe, ali i parničnih postupaka koji su u jednom trenutku prekinuti zbog brisanja dužnika iz registra, a po odredbama ZPP-a vrijeme do kada se tako prekinuti postupak može nastaviti nije ograničeno. Prihvaćen Prihvaća se. Izmijeniti će se odredbe Sudskog poslovnika nastavno na komentar.