Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o vrstama goriva, gorivih materijala i otpada, njihovim šiframa te donjim ogrjevnim vrijednostima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak ODLUKUO VRSTAMA GORIVA, GORIVIH MATERIJALA I OTPADA, NJIHOVIM ŠIFRAMA TE DONJIM OGRJEVNIM VRIJEDNOSTIMA Odluku je potrebno povući iz procedure i napisati potpuno novu jer nisu zadovoljeni ni minimalni stručni kriteriji za usvajenje u ovom obliku. Nije prihvaćen Primjedba g. Ivana Čuljaka smatra se nedovoljno argumentiranom te kao takva se ne može prihvatiti. U primjedbi je navedeno da je Odluku potrebno povući iz procedure i napisati potpuno novu jer, kako gospodin Čuljak smatra, nisu zadovoljeni ni minimalni stručni kriteriji za usvajanje u ovom obliku. S obzirom da primjedba nije potkrijepljena argumentima na koji način bi se trebalo izraditi novu Odluku, istu nije moguće prihvatiti.