Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Protokolu o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski pravni centar II. ODLUKA O POVRATKU , Članak 4. U članku 2 se kaže da su članovi mobilnog tima ili organizacije koje pružaju pomoć i zaštitu zaduženi za informiranje žrtve o povratku. Nije jasno što to informiranje obuhvaća, i kako će te osobe doći u posjed informacija koje su potrebne za ovako široko postavljenu zadaću obavještavanja žrtve. Pretpostavljamo da će informiranje biti obavljano po Obrascu, ali čak i u tom slučaju je potrebno osigurati da osobe koje daju informacije imaju mogućnosti odgovoriti na moguća pitanja žrtve. Prihvaćen Komentar se odnosi na članak 4. ovog Protokola, ne na članak 2. kako je navedeno. Informiranje žrtve o povratku koje obavljaju članovi mobilnog tima ili organizacije koje skrbe o žrtvi odnosi se na informaciju o samom povratku, a sukladno članku 5. i članku 6. ovog Protokola, u samom postupku povratka i procjeni rizika Ministarstvo unutarnjih poslova surađuje sa nadležnim državnim tijelima, međunarodnim i organizacijama civilnog društva te Hrvatskim Crvenim križem. Stoga, ukoliko je potrebno oni mogu pružiti detaljnije informacije.
2 Hrvatski pravni centar II. ODLUKA O POVRATKU , Članak 4. Ako je obrazac ou stavka 6 obavezni dio Protokola, trebao je biti priložen ovdje. Prihvaćen Obrazac izjave žrtve o dobrovoljnom povratku je priložen uz Protokol unutar e-savjetovanja.