Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za kreativni socijalni rad 6.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti Udruga za kreativni socijalni rad već drugu godinu provodi projekt resocijalizacije zatvorenika i naša su iskustva da se sa zatvorenicima na resocijalizaciji treba raditi dok su još na odsluženju kazne, jer kada izađu, ukoliko ih Sudac izvršenja ne obveže na obavezno uključivanje u aktivnosti koje se provode na slobodi, oni se ne uključuju u ponuđene aktivnosti. Na slobodi su u velikom otporu prema ponuđenim aktivnostima ma koliko im korisne bile, Dok na predstavljanjima tih istih aktivnosti još dok su na odsluženju kazne verbaliziraju da su im korisne i da će se uključiti kada izađu. No kada izađu izbjegavaju se uključiti . jer su sada slobodni ljudi, Također, smatramo da se zatvorenike treba obrazovati dok su još na odsluženju kazne jer su tada dostupni obrazovanju i motivirani su kroz ocjenjivanje svog ponašanja (tzv. kategorije) jer na temelju toga koriste pogodnosti. Kako kaznionice/zatvori nemaju ljudskih i materijalnih resursa za organiziranje obrazovnih programa za zatvorenike, smatramo da bi bilo jako korisno kada bi to radile udruge u suradnji sa učilištima za obrazovanje odraslih. Udruga je provela fokus grupe sa zatvorenicima dok su još na odsluženju kazne i oni sami kažu da im nedostaju obrazovni programi jer su sada dostupni za obrazovanje dok to nisu kada su na slobodi. Nije prihvaćen Područje koje pokriva ovaj Poziv definirano je u suradnji s Upravom za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa koja putem Natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora dodjeljuje financijska sredstva udrugama za aktivnosti usmjerene radu sa zatvorenicima za vrijeme njihova boravka u kaznenom tijelu. Kao što je navedeno u poglavlju 2. Predmet poziva i opće informacije, navedene aktivnosti, osim za vrijeme izdržavanja kazne, potrebno je provoditi i nakon otpusta zatvorenika, odnosno tijekom uvjetnog otpusta i nadalje, što nije pokriveno u okviru dodjele financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću. Sukladno tome, aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovog Poziva usmjerene su isključivo osmišljavanju i razvoju usluga postpenalnog prihvata, nastavku programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenju suradnje organizacija civilnoga društva, zatvorskog sustava, probacijske službe i sustava socijalne skrbi.
2 Liga za prevenciju ovisnosti 6.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Trajanje Predlažemo da se vrijeme provedbe projekta produlji od 18-24 mjeseca s obzirom da se radi o razvoju višekomponentnih usluga koje uključuju i organizirano stanovanje, a organizaciju takve usluge je moguće provesti jedino uz dobro pripremljenu infrastrukturu, riješene imovinsko pravne odnose, provedene adaptacije prostora te prilagodbu prostora pravilnicima o organiziranom stanovanju. Ukoliko se očekuje da se takva operacije realiziza između 12 - 18 mjeseci moguće je da se mnoge organizacije, koje imaju potencijal da ovakvu operaciju realiziraju, neće odlučiti na isto zbog rizika kratkog vremenskog roka. Prihvaćen Planirano trajanje projekata produžuje se na period od 12 do 24 mjeseca.
3 Liga za prevenciju ovisnosti Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga„Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“ Predlažemo da se vrijeme provedbe projekta produlji od 18-24 mjeseca s obzirom da se radi o razvoju višekomponentnih usluga koje uključuju i organizirano stanovanje, a organizaciju takve usluge je moguće provesti jedino uz dobro pripremljenu infrastrukturu, riješene imovinsko pravne odnose, provedene adaptacije prostora te prilagodbu prostora pravilnicima o organiziranom stanovanju. Ukoliko se očekuje da se takva operacije realiziza između 12 - 18 mjeseci moguće je da se mnoge organizacije, koje imaju potencijal da ovakvu operaciju realiziraju, neće odlučiti na isto zbog rizika kratkog vremenskog roka. Prihvaćen Planirano trajanje projekata produžuje se na period od 12 do 24 mjeseca.