Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 goran olujić Definicije, Članak 5. U RH djeluju i postoje istraživački brodovi u vlasništvu Hrvatskog hidrografskog instituta, Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Instituta Ruđer Bošković-Rovinj, Instituta za more i priobalje-Dubrovnik. U članku 5. se nigdje ne navode ova vrsta brodova. Jeli to onda znači da se ovaj Zakon ne odnosi na ovu vrstu brodova? Smatram da se u članku 5. trebaju navesti i istraživački brodovi, jer plovidba takvih brodova, kao i život (dužnosti, obaveze itd) na brodu se nimalo ne razlikuje od brodova koji su definirani člankom 5. Goran Olujić Nije prihvaćen Područje primjene ovog Zakona usklađeno je s područjem primjene Uredbe (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka (Tekst značajan za EGP) (SL L 129, 29.4.2004.), odnosno Direktive 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka (Tekst značajan za EGP); (SL L 320, 25.11.2005.). Slijedom navedenog, ovaj Zakon se primjenjuje na određene putničke i teretne brodove te luke ili lučka operativna područja u koje oni pristaju kako su navedeni u članku 5. istoga. Zakon se primjenjuje i na pokretne odobalne objekte za istraživanje i iskorištavanje morskog dna i podmorja upisane u odgovarajuće upisnike ili očevidnike u Republici Hrvatskoj kad se nalaze izvan unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske.