Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi i Nacrtu Programu stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Leonardo Švec NACRT ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJE, I SURADNIKE U NASTAVI Programi za stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore trebalo bi biti financijski pristupačniji izrazito zbog studenata koji su po završenim visokoškolskim obrazovanje ili paralelno sa završavanjem istog voljni završiti željeni program stjecanja pedagoških kompetencija. Tako bi im se omogučila prilika za bržim zapošljavanjem u nekim od obrazovnih ustanova, a obrazovnim ustanovama omogučilo zapošljavanje djelatnika koji ne moraju na dodatne specijalizacije već su spremni za odgovoran i predan rad. Ja sam student i volio bih upisati program stjecanja pedagoških kompetencija uz uvjet da se smanje njihove cijene! Lijepi pozdrav! Nije prihvaćen Cijenu pohađanja Programa stjecanja pedagoških komepetencija strukovnih učitelja i suradnika u nastavi formira sama ustanova koja organizira i provodi Program te Ministarstvo ne može utjecati na istu.
2 Ugostiteljska škola NACRT ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJE, I SURADNIKE U NASTAVI Smatramo da bi stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje trebalo biti na duži rok od dvije godine i financijski pristupačnije jer je sve teže doći do stručnih učitelja koji iz gospodarstva žele prijeći u obrazovni sustav. Zbog velikog broja ispita, stručni učitelji s velikim iskustvom u gospodarstvu sve manje se žele zaposliti u školi gdje ih pored svega očekuje i polaganje stručnog ispita. Prihvaćen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) člankom 105. stavkom 14. propisano je da ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz ovog članka, radni odnos se može zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija. Člankom 110. stavcima 1., 2. i 3. navedenog Zakona propisano je da osoba iz članka 105. stavka 14. ovog Zakona, koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala dulje od trajanja pripravničkog staža, radni odnos na poslovima učitelja, nastavnika i stručnog suradnika zasniva uz uvjet stjecanja pedagoških kompetencija na visokom učilištu. Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je steći pedagoške kompetencije i položiti stručni ispit u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Osobi iz stavka 1. ovog članka stjecanje pedagoških kompetencija preduvjet je za polaganje stručnog ispita.