Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2017. GODINU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Brodsko ekološko društvo-BED MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE U članku 15.stavak 4. nakon teksta"... napasivanjem sa najmanje prosječno godišnje 0,5 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru pašnjaka ili 0,3 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka" treba dodati , "odnosno, kad se radi o zadrugama osnovanim radi upravljanja zajedničkim pašnjacima njezini članovi su dužni u ukupnom izračunu imati minimalno 0,5 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru pašnjaka ili 0,3 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka." Po članku 47 (2) izmjena važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 48/2015 Zajednički pašnjak daje se u zakup zainteresiranim ponuditeljima, fizičkim i pravnim osobama koje su vlasnici stoke i upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te zadrugama organiziranim u svrhu zajedničke ispaše na zajedničkim pašnjacima, čiji su članovi vlasnici stoke i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Svaki odabrani ponuditelj dobiva u zakup fizički neodređeni dio zajedničkog pašnjaka u površini proporcionalnoj broju uvjetnih grla stoke kojih je vlasnik, odnosno proporcionalno broju uvjetnih grla stoke čiji su vlasnici članovi zadruge. Pravo je države članice da uredi zakup poljoprivrednog zemljišta u svojem vlasništvu, ali i dužnost je države da osigura jednake uvjete svim zakupnicima zemljišta u vlasništvu RH. S trenutnim rješenjem Pravilnika o provedbi izravne potpore u poljoprivredi i IAKS mjerama ruralnog razvoja za 2017. godinu zadruge na zajedničkim pašnjacima su diskriminirane u odnosu na individualne korisnike iako je organiziranost i udruživanje nužan korak u održivom gospodarenju takvim površinama. Primljeno na znanje Primjedba koju je uputilo Brodsko ekološko društvo-BED nije vezana uz prijedlog odredbi iz nacrta Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu. Prijedlog je primljen na znanje i razmotrit će se. Ministarstvo poljoprivrede je prilikom pripreme predmetnih izmjena i dopune pravilnika poštivalo pravni okvir EU, ali i nacionalni pravni okvir, kao i postojeća prava i obveze korisnika izravnih plaćanja.