Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor