Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o dopunama Pravilnika o upisniku šumoposjednika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ksenija Franulović PRAVILNIK Predlažem proširenje članka 1 i to: „ (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, preventivnih radova zaštite šuma od požara i sanacije šteta nastalih djelovanjem abiotskih čimbenika šumskih šteta sukladno posebnom propisu ... 1 Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Predlagatelj prihvaća prijedlog u dijelu koji se odnosi na poduzimanje mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, no u dijelu prijedloga kojim se predmetna iznimka traži i za provođenje preventivnih radova, predlagatelj je stava da provođenje preventivnih radova ne može predstavljati iznimku u smislu nenadanih okolnosti kako je to sadržano u prijedlogu predlagatelja već je obuhvaćeno redovitim aktivnostima za što je postojećim zakonodavnim okvirom stvorena potrebna pravna osnova.
2 Ksenija Franulović PRAVILNIK, Članak 2. Predlažem proširenje članka 1 i to: „ (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, preventivnih radova zaštite šuma od požara i sanacije šteta nastalih djelovanjem abiotskih čimbenika šumskih šteta sukladno posebnom propisu ... Djelomično prihvaćen Predlagatelj prihvaća prijedlog u dijelu koji se odnosi na poduzimanje mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, no u dijelu prijedloga kojim se predmetna iznimka traži i za provođenje preventivnih radova, predlagatelj je stava da provođenje preventivnih radova ne može predstavljati iznimku u smislu nenadanih okolnosti kako je to sadržano u prijedlogu predlagatelja već je obuhvaćeno redovitim aktivnostima za što je postojećim zakonodavnim okvirom stvorena potrebna pravna osnova.