Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK, Obrazac 1. Nije moguće dovoljno naglasiti koliko ovaj Obrazac žeđa za suvislim pristupom u tretiranju stručne terminologije. Ne bih volio bilo čiji trud omalovažavati, ali engleski prijevodi u ovim obrascima nikako se ne mogu okarakterizirati kao stručni, zreli ili upotrebljivi za dokument od državne važnosti. Na raspolaganju su čak i obrasci koje izdaje CPVO i u kojima su sve ove iste formulacije korištene u ovom Obrascu već ispisane dobrim engleskim jezikom. Da stvar bude gora, vrlo sličan dokument već postoji na CPVO stranici, na (puno kvalitetnijem) hrvatskom i na ispravnom engleskom! Ako obratite pažnju, na tim obrascima terminologija je koherentno i konzistentno iskorištena i na puno drugih europskih jezika. Unatoč tako bogatom i pristupačnom izvoru već prihvaćenih termina i formulacija na raspolaganju, u ovom obrascu piše: - Mjesto - Place!? Oprostite mi, ali ovo je razina prve godine učenja engleskoga. Naprimjer, CPVO koristi "City" - ZIP code, misli se vjerojatno na Post code. - fraza "give the country"? ... komentar je nepotreban - Croatian name (pretpostavljam da se misli na "common name in Croatian") - "se trenutno provodi, navedite državu/e (is conducted, give the country)" ... CPVO koristi: ... is in the process of being carried out in (country) - "nije proveden (has not been done)" umjesto "has not yet been carried out." - "kod" je prevedeno sa "code", iako CPVO koristi "CODE" (pisano velikim slovima).. a već postojeća dokumentacija na hrvatskom ovo naziva "KÔD" (pisano velikim slovima i uz oznaku naglaska) - "breeder of variety is applicant" gdje je nestala gramatika engleskog? - "Proposed designation", CPVO koristi "designation proposal" - "The variety has been protected in other countries, in which countries and year of protection" Osim ovih, Obrazac ima još puno sličnih problema i problema sa definite/indefinite article. Nije jasno zbog čega ovaj obrazac mijenja već uspostavljenu i koherentnu terminologiju sa ovom ovdje. Ovako se doima nestručno, nevješto, i kao da postoji nevoljkost iskoristiti već postojeće, slobodno pristupačne i vrlo bogate izvore? Ovo ne može biti ozbiljan nacrt Obrasca, može li? Primljeno na znanje U dogovoru s kolegama iz Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Obrazac 1 će se uskladiti u mjeri kojoj je moguće s CPVO obrascem te proslijediti na službeni prijevod. U međuvremenu, jer moramo poštivati rokove koje nam je odredila EK, koristiti će se Obrazac 1 koji će biti tiskan u izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika.
2 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK, Obrazac 1. U smislu dosljednosti u prijevodu, i s obzirom na to da se ovdje ipak radi o službenom, državnom Pravilniku, termine poput Telefon (Phone No.), Telefaks (Fax No.) možda bi bilo bolje navoditi u formama dosljedno u hrvatskom i engleskom. Stoga možda bi bilo bolje upotrijebiti kratki oblik: Telefon (Phone), Telefaks (Fax) ili, dugi oblik: Broj telefona (Phone number), Telefaks (Fax number). Dodano kasnije: najjednostavnije i najrazumljivije bi bilo preuzeti terminologiju koja se već koristi u postojećim obrascima. Primljeno na znanje U dogovoru s kolegama iz Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Obrazac 1 će se uskladiti u mjeri kojoj je moguće s CPVO obrascem te proslijediti na službeni prijevod. U međuvremenu, jer moramo poštivati rokove koje nam je odredila EK, koristiti će se Obrazac 1 koji će biti tiskan u izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika.
3 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK, Obrazac 1. Valjalo bi dodatno provjeriti uporabu termina "ZIP code" ... ZIP code je sustav oznaka poštanskih brojeva koji se isključivo koristi u Sjedinjenim američkim državama na temelju "Zone improvement plana" (skraćenica: ZIP) iz 1960-tih. Ovaj termin ušao je u žargon, ali je nekorektno upotrebljavati ga za sve ostale države. Točniji prijevod, a koji je ujedno i primijenjiv u cijelom svijetu je "Postal code" ili "Post code". Primljeno na znanje U dogovoru s kolegama iz Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Obrazac 1 će se uskladiti u mjeri kojoj je moguće s CPVO obrascem te proslijediti na službeni prijevod. U međuvremenu, jer moramo poštivati rokove koje nam je odredila EK, koristiti će se Obrazac 1 koji će biti tiskan u izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika.
4 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK, DODATAK I. Bilo bi korisno pojasniti i/ili navesti referencu za skraćenicu "CPVO". Community Plant Variety Office nije baš široko poznata institucija. Nije prihvaćen Skraćenica "CPVO (Ured Zajednice za zaštitu biljnih sorti)" definirana je u članku 2. Pravilnika o Upisu sorti u sortnu listu (Narodne novine 45/08), stoga nije bilo potreba ponovno ju definirat.
5 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača PRAVILNIK, Članak 4. U članku 18 navodi se obveza primjene DUS protokola (opis sorte koji uključuje minimalno morfološke karakteristike označene zvjezdicom u odgovarajućem DUS protokolu). Za sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima primjena DUS protokola nije obavezna prema direktivama EU. Često se i radi o lokalnim populacijama gdje postoji nešto veća varijabilnost i neujednačenost pa bi ovakva formulacija isključila mogućnost njihove registracije na sortnu listu. Primljeno na znanje Slažemo se s Vama da će većina starih sorti jako teško zadovoljiti uvjete pozitivnog DUS-a, zbog toga ovdje je propisano da je provođenje  ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS) samo dodatna informacija koju je potrebno odraditi (opis sorte prema UPOV-im vodičima) i prikupiti u svrhu priznavanje „čuvanih sorti“. Cilj ovih odredbi je da se dobiju povratne informacije (morfološki opis) posebno za sorte za koje ne možemo naći povijesne podatke u stručnoj ili nekoj drugoj literaturi. To je informacija koja se mora imati u dosjeu sorti, a nikako nije uvjet da „čuvana sorta“ mora imati pozitivan DUS.   Kao i do sada, pozitivno DUS izvješće nije uvjet da bi se stara sorta priznala kao „čuvana sorta“ i upisala na Sortnu listu RH.
6 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača PRAVILNIK, Članak 2. Ovakvom formulacijom uvodi se obveza provođenja DUS testa za čuvane sorte što do sada nije bila praksa. Prema Direktivi Komisije 2008/62/EZ državama članicama ostavljeno je na volju da same propišu standarde prepoznatljivosti, postojanosti i ujednačenosti, poštujući minimalne tehničke standarde zadane pravilima CPVO ili UPOV. ("2. Odstupajući od članka 1. stavka 2. Direktive 2003/90/EZ, države članice mogu donijeti svoje vlastite odredbe u pogledu prepoznatljivosti, postojanosti i ujednačenosti čuvanih sorata."). Predlažem da se kroz izmjene zadrži ovakva praksa jer mnoge tradicijske sorte teško prolaze stroga testiranja, a time se i procedura registracije dodatno komplicira i poskupljuje. S obzirom da je na sortnoj listi i u proizvodnji još uvijek vrlo mali broj čuvanih sorata, smatram da svaka nova izmjena ovog pravilnika treba doprinijeti dodatnom pojednostavljenju, a ne dodatnom kompliciranju, posebno ako EU ostavlja tu mogućnost. Primljeno na znanje Slažemo se s Vama da će većina starih sorti jako teško zadovoljiti uvjete pozitivnog DUS-a, zbog toga ovdje je propisano da je provođenje  ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS) samo dodatna informacija koju je potrebno odraditi (opis sorte prema UPOV-im vodičima) i prikupiti u svrhu priznavanje „čuvanih sorti“. Cilj ovih odredbi je da se dobiju povratne informacije (morfološki opis) posebno za sorte za koje ne možemo naći povijesne podatke u stručnoj ili nekoj drugoj literaturi. To je informacija koja se mora imati u dosjeu sorti, a nikako nije uvjet da „čuvana sorta“ mora imati pozitivan DUS.   Kao i do sada, pozitivno DUS izvješće nije uvjet da bi se stara sorta priznala kao „čuvana sorta“ i upisala na Sortnu listu RH.