Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga "Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT i mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tajana Broz Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT1 i mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I“ Poštovani, molim da se prilikom definiranja detalja natječaja vodi računa o detaljnom definiranju pitanja vezano uz IKT i mobilne aplikacije a koje se odnose na pitanje vlasništva nad kodom te održavanja aplikacije. Naime, ako se u partnerstvo ukljuci trgovacko drustvo cija je uloga dizajnirati aplikaciju za JLS-ove koji su takoder partneri u projektu postavlja se pitanje prijenosa vlasnistva aplikacije na partnere te njihovu obavezu odrzavanja aplikacije. Logika namece da nakon zavrsetka projekta trgovacko drustvo nastavi odrzavati aplikaciju, no obzirom da to uzrokuje troskove i da se tehnologija brzo mijenja nuzno je da se troskovi odrzavanja i plate. Problem moze nastati ako ce se to smatrati ostvarivanjem profita od strane projektnog partnera na osnovi projektnog outputa. Nadalje, idelano bi bilo da se mobilna aplikacija moze preuzeti i od korisnika izvan projekta, no opet postoji mogucnost da ce aplikacuju trebati prilagoditi i odrzavati sto opet dovodi do pitanja ostvarenja profita od strane trgovackog drustva koje je izradilo aplikaciju. Unaprijed zahvaljujem, Primljeno na znanje Projekt ne smije ostvarivati prihod od projektnih aktivnosti, što znači da ne bi smjelo doći do ostvarivanja prihoda tijekom trajanja projekta. Ostvarivanje prihoda nakon završetka projekta je dopušteno i poželjno, jer osigurava održivost projektnih rezultata. U natječajnoj dokumentaciji će se detaljnije definirati pitanja vlasništva nad kodom te održavanja aplikacija.
2 Udruga gradova u RH 6. Kriteriji prihvatljivosti, 6.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja U stavku 4 briše se riječ "organizacija" kako bi odredba bolje odgovarala posljednjoj odredbi u 6.2. Brisanjem se ne narušava cilj obzirom da iz 6.1.1. proizlazi da se mora raditi o organizaciji civilnog društva. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.