Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sunčana Kapov UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA DODJELU ZAMJENSKOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENICIMA NAKNADE ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE Ruši li ova odredba ("na mala vrata") postojeću ekološku mrežu i kakve će biti posljedice ovakve odredbe? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
2 Branimir Majčica UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA DODJELU ZAMJENSKOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENICIMA NAKNADE ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE, Članak 1. Uredba je podzakonski akt i trebala bi biti usklađena s mjerodavnim odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/2015) ako se radi o tržišnoj vrijednosti. Naime, odredba članka 1. ZPVN-a odnosi se "za procjene vrijednosti nekretnina za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome u čijem su vlasništvu." Stoga su glede podataka mjerodavni podatci iz zbirke kupoprodajnih cijena eNeketnina (čl. 7. ZPVN-a), koje ne izdaje Porezna uprava Ministarstva financija, već upravno tijelo županije, Grada Zagreba ili velikoga grada (čl. 16. st. 5. ZPVN-a), a koji podatci su dostupni upravnim i pravosudnim tijelima te procjeniteljima u svrhu izrade procjembenih elaborata (čl. 58. st. 1. ZPVN-a). To je sustav u kojemu djeluju i stalni sudski vještaci za procjenu nekretnina (tj. procjenitelji). Dakle, ili će se oslanjati na podatak o "prosječnoj cijeni" Ministarstva financija - Porezne uprave, ili će se oslanjati na zbirke kupoprodajnih cijena i procjenitelje koji se temelje na tržišnoj vrijednosti kao osnovici za vrednovanje. Nije prihvaćen Ukoliko porezna uprava raspolaže podacima oni će se koristiti za utvrđivanje vrijednosti zemljišta koje je predmet zamjene, a ukoliko tih podataka nema provest će se procjena vrijednosti nekretnine putem ovlaštenog sudskog vještaka.
3 Domagoj Babić UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA DODJELU ZAMJENSKOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENICIMA NAKNADE ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE, Članak 1. (1)iza riječi "vrijednosti" ne može stajati .....na temelju dostavljenih podataka Porezne uprave. Ti podaci su lako oborivi na bilo kojem sudu jer nisu precizni. Radi ubrzanja postupka predlažem da se navede da cijenu utvrđuje Agencija. Ukoliko stranka ne bude zadovoljna procjenom može o svom trošku angažirati ovlaštenog sudskog procjenitelja ili ovlaštenog sudskog vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina koje i zakon navodi kao jedine ovlaštene za procjenu (NN 78/2015). Nije prihvaćen Ukoliko porezna uprava raspolaže podacima oni će se koristiti za utvrđivanje vrijednosti zemljišta koje je predmet zamjene, a ukoliko tih podataka nema provest će se procjena vrijednosti nekretnine putem ovlaštenog sudskog vještaka.