Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB NACRT O D L U K E  U točki XII. pod nazivom „Prijava kandidata s teškoćama u razvoju - Jesenski upisni rok“ predlažemo da se u alineji 1. pomakne rok za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju za jedan dan, odnosno na 16. i 17. 08. 2017. Smatramo da nije logično niti učinkovito da rok od dva dana za prijavu učenika bude razdvojen jednim neradnim danom i to državnim praznikom koji pada u vrijeme kada većina hrvatskih građana koristi svoj godišnji odmor. Za pretpostaviti je da će većina roditelja spojiti navedeni državni praznik s godišnjim odmorom i boravkom izvan Zagreba pa bi se moglo dogoditi da se svi kandidati s teškoćama u razvoju, koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnom upisnom roku, pojave tek drugi dan planiranog jesenskog roka, odnosno 16.08.2017. Budući da se termini prijave kandidata s teškoćama u razvoju u potpunosti preklapaju s terminima, u kojima je upisno povjerenstvo u obvezi unijeti prijave u sustav, postoji mogućnost da bi ovako postavljeni jesenski upisni rok mogao rad upisnog povjerenstva nepotrebno dovesti u vremenski tjesnac.  U točki XV. pod nazivom „Natječaj za upis učenika“ predlažemo da se rok za raspisivanje natječaja za upis učenika produlji do 20. lipnja 2017. kako bi se isti razdvojio od posljednjeg dana roka, u kojem upisna povjerenstva ureda državne uprave unose prijave kandidata s teškoćama u razvoju u sustav (petak, 16. 06. 2017.) Zbog prijema dokumentacije velikog broja kandidata s teškoćama u Gradu Zagrebu, za očekivati je da će članovi upisnog povjerenstva do posljednjeg dana propisanog roka biti zauzeti unosom prijava kandidata s TUR u sustav. Razgraničenjem ova dva roka, odnosno pomicanjem roka za objavu natječaja na 20. lipnja, upisno povjerenstvo imalo bi na raspolaganju još nekoliko dana za sustavan pregled i pripremu natječajne dokumentacije za objavu na mrežnoj stranici osnivača. Prihvaćen Rok za prijave kandidata s teškoćama u razvoju je 16. i 17. kolovoza 2017. godine, a ostali su rokovi prilagođeni. Rok za objavu natječaja produljen je do 20. lipnja 2017. godine.
2 Diana Šoltić NACRT O D L U K E, X. Kod dostave dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja izbaciti potvrdu obiteljskog liječnika. Isključivo treba biti liječnička svjedodžba medicine rada jer obiteljski liječnik može izdati potvrdu, a učenik svejedno ima zdravstvene probleme. Konkretno, ako je učenik daltonist za zanimanja vezana uz elektorniku i elektrotehniku može krivo spojiti žice jer ne raspoznaje boje i u najgorem slučaju smrtno stradati. Tko će onda odgovarati? Nije prihvaćen Jedinstvenim popisom zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole propisano je koji su zdravstveni zahtjevi obrazovanja/zanimanja i je li za upis u određeni program obrazovanja potrebna potvrda nadležnog školskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada.
3 Maja Kralj Stančec NACRT O D L U K E, X. Kako bi prvi dan dostave dokumentacije u srednje škole bio 13.7. objava konačnih ljestvica poretka morala bi biti do 9h ujutro. Dva radna dana su dovoljan rok za dostavu dokumentacije u srednje škole ( 13. i 14.7. ). U tom slučaju objava okvirnog broja slobodnih mjeta za jesenski rok može biti 17.7. Nije prihvaćen Škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Nije moguće svim školama ograničiti rok za dostavu upisnica i ostale dokumentacije na dva dana s obzirom da neki učenici za upis moraju donijeti dokumentaciju za čije je ishođenje potrebno više vremena. Stoga, škole će same odlučiti o roku dostave, sukladno dosadašnjem iskustvu te ga definirati natječajem.
4 Marija Ivić-Kačan NACRT O D L U K E, XII. Vezano uz točku XII. smatram da nije dobro učenicima s teškoćama u razvoju predložiti jesenski rok 14.8.2017. i 16.8.2017., jer je između ova dva datuma 15.8.2017. - Velika Gospa, državni i vjerski blagdan, što će ih dodatno zbunjivati, a pojedini roditelji vezuju taj blagdan s godišnjim odmorom i slično. Umjesto toga predlažem da se kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju uredima državne uprave u županijama u jesenskom roku 16. i 17.8.2017. godine. Slijedom toga, pomakli bi se ostali rokovi u ovoj tablici za jedan dan, ali vjerujem da bi se moglo uskladiti tako da se ne remete rokovi jesenskog upisnog roka za ostale učenike kako su navedeni u točki XI. Prihvaćen Rok za prijave kandidata s teškoćama u razvoju je 16. i 17. kolovoza 2017. godine, a ostali su rokovi prilagođeni.
5 Pravobranitelj za djecu RH NACRT O D L U K E, XVIII. U točki XVIII. stavku 1. Nacrta Odluke propisuje se da prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednom odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnog programa. Takva odredba bila je sadržana u odlukama o upisu u I. razred srednje škole i prijašnjih godina. Tijekom prijašnjih postupaka upisa bili smo obaviješteni o slučajevima u kojima je zbog nepopunjenosti kapaciteta došlo do ukidanja pojedinih srednjoškolskih programa u postupku upisa u ljetnom upisnom roku, zbog čega se djeca nisu upisala u željeni program iako su ispunjavala uvjete za upis. Pri tome, prijavljivanje za upis u druge programe za djecu je predstavljalo dodatan stres i neizvjesnost, a događalo se da na kraju budu upisana u programe koji ne odgovaraju njihovim afinitetima i sposobnostima. Napominjemo da promjena strukture, broja razrednih odjela i broja učenika u razrednom odjelu, tijekom upisnog postupka, može ugroziti ostvarenje najboljeg interesa djeteta. Želimo podsjetiti da članak 3. Konvencije o pravima djeteta obvezuje da u svim aktivnostima koje se odnose na djecu, bez obzira poduzimaju li ih javne ili privatne ustanove, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, najbolji interes djeteta mora imati prednost. Navedeno znači, između ostalog, da se pri donošenju propisa ili odluka od značaja za dijete prvenstveno treba rukovoditi najboljim interesom djeteta. Škole, osnivači i Ministarstvo znanosti i obrazovanja moraju planirati strukturu, broj razrednih odjela i broj učenika u razrednim odjelima srednjoškolskih programa pravovremeno i odgovorno prema djeci kako zbog neodgovarajućeg planiranja i pogrešne procjene odraslih ne bi došlo do neravnopravnog položaja djece u postupku upisa te kako djeca ne bi snosila posljedice neodgovarajućeg postupanja odraslih. Ako se ipak zbog objektivnih okolnosti javi potreba promjene u nekom od planiranih elemenata tijekom upisnog postupka, potrebno je prije svega voditi računa o najboljem interesu djece, pravovremeno informirati djecu i roditelje o promjeni te pomoći djeci pri prijavi i upisu u drugi odgovarajući program. Prihvaćen Primljeno na znanje. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
6 Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku NACRT O D L U K E, XVIII. Dopisom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 13. veljače 2017.; KLASA: 602-03/17-06/00015; URBROJ: 533-25-17-0001 škole su dobile naputak da je optimalan broj za upis učenika 24 učenika po razrednom odjelu i naš Osnivač je dao suglasnost vođen konkretnim naputkom Ministarstva. Prilikom objavljivanja strukture upisa u javnom glasilu u Osijeku uočili smo da će pojedine škole upisati veći broj učenika, odnosno 26, po razrednom odjelu. Kako je tijekom proteklih godina bio veći interes za upis, smatramo da nam je 24 učenika mali broj i molimo da se odobri povećanje na 26 učenika po razrednom odjelu. Isusaovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Prihvaćen Broj učenika u razrednom odjelu povećan je s 24 na 26 učenika.