Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gabriela Banić  , II. Smatram da bi se trebao proširiti krug sufinanciranih kategorija učenika i to na sve učenike u Republici Hrvatskoj. To bi bila najkonkretnija mjera za ostvarenje poboljšanja kvalitete obrazovanja koja predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva hrvatske strategije gospodarskog rasta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru te Vas obavještavamo da Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastoje što većem broju učenika sufinancirati udžbenike, a sve u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske, odnosno osiguranjem jednakih uvjeta za obrazovanje svih učenika u Republici Hrvatskoj. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu, Odluke ministra znanosti i obrazovanja o sufinanciranju besplatnih obvezatnih udžbenika za djecu smrtno stradalih osoba od eksplozivnih zaostataka rata za školsku godinu, Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata i Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u 2016. godini sufinancirani su udžbenici za 18.789 učenika i studenata.