Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josip Lenkić Barać PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZDRAVSTVENIH SPOSOBNOSTI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIPADNICI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, KRITERIJIMA ZA RASPOREĐIVANJE I UVJETIMA ZA IMENOVANJE POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE I NJEGOVOG ZAMJENIKA, Članak 3. gramatička pogreška u dijelu teksta ".... provodi se u postupku prijaa"... pretpostavljam da bi trebalo stajati " ....u postupku prijave u državnu službu..." Prihvaćen Primjedba se prihvaća i novi tekst članka 2. stavka 2. glasi: „(2) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti pripadnika djelatnog sastava DIP-a civilne zaštite provodi se u postupku prijama u državnu službu, u redovnim dvogodišnjim ciklusima tijekom karijere ili u kraćim razdobljima na osobni zahtjev ili zahtjev zapovjednika.“
2 STJEPAN GORIČANAC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZDRAVSTVENIH SPOSOBNOSTI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIPADNICI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, KRITERIJIMA ZA RASPOREĐIVANJE I UVJETIMA ZA IMENOVANJE POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE I NJEGOVOG ZAMJENIKA, Članak 8 . U Opisu savjetovanja, nije naveden razlog izmjena i dopuna Pravilnika. Evidentno je da je, zbog problema koje je stvarao u primjeni Pravilnik trebalo mijenjati međutim, iz Pravilnika je izbačena kategorija „Obveznik postrojbe civilne zaštite opće namjene“, a da nije naveden razlog. Vjerovatno on postoji, ali da bi se ovom savjetovanju moglo prići konstruktivno, nužno ga je navesti. U Zakonu o sustavu civilne zaštite ( članak 33. stavak 1. podstavak 1.) ta kategorija pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite postoji, i mora biti obuhvaćena Pravilnikom dok se ne izmijeni Zakon o sustavu civilne zaštite, jer se mora utvrditi njihova opća zdravstvena sposobnost pri selekciji kandidata, odabiru najboljih kandidata i rasporeda, odnosno prevođenja u status pripadnika postrojbe civilne zaštite, a zbog mogućih negativnih posljedica po zdravlje tijekom sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite, te odgovornosti za posljedice rasporeda osoba narušenog zdravstvenog stanja. Sam intervju, ili izjava kandidata, nije dovoljna. Nije prihvaćen Primjedba nije konkretan prijedlog promjene izričaja odredbi već opći komentar usmjeren na zadržavanje utvrđivanja zdravstvene sposobnosti pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene.
3 Josip Lenkić Barać PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZDRAVSTVENIH SPOSOBNOSTI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIPADNICI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, KRITERIJIMA ZA RASPOREĐIVANJE I UVJETIMA ZA IMENOVANJE POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE I NJEGOVOG ZAMJENIKA, Članak 11. Smatram da spremnost pripadnika DIP-a CZ (i inače pripadnika intervencijskih postrojbi) treba biti neupitna tijekom cijele njegove službene karijere (izvanredne zdravstvene situacije tu ne ubrajam) tako da ako osoba uspješno prođe ulazne provjere, teoretski dvije je godine mirna na poslu i treba se pripremati za "onaj" dan kada dolazi obavezni predloženi "... najmanje jedanput u dvije godine". Zaposleni u ovoj domeni civilne zaštite moraju biti redovito u "akciji", u smislu održavanja simulacijskih vježbi, jer zaista kako se danas stvari mijenjaju iz sata u sat, nije isključeno da će Hrvatskoj ove i sve INT postrojbe zatrebati. Nije prihvaćen Primjedba nije konkretan prijedlog promjene izričaja odredbi kako bi se zdravstvena sposobnost pripadnika DIP civilne zaštite trebala provoditi, kako se može iščitati, svakodnevno. Zdravstvenu sposobnost dovoljno je provjeravati jednom u dvije godine, po zahtjevu pripadnika ili zapovjednika.
4 Josip Lenkić Barać PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZDRAVSTVENIH SPOSOBNOSTI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIPADNICI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, KRITERIJIMA ZA RASPOREĐIVANJE I UVJETIMA ZA IMENOVANJE POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE I NJEGOVOG ZAMJENIKA, Članak 12. nedostaje nastavak "Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku raspoređivanja obveznika u specijalističke postrojbe civilne (zaštite) mogu postupati..... Nije prihvaćen Komentar na članak 12. je nerazumljiv. Razlog je što se u njegovim odredbama već navodi ono čime ga sudionik rasprave predlaže nadopuniti (nastavak "Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku raspoređivanja obveznika u specijalističke postrojbe civilne (zaštite) mogu postupati....“).