Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Teo Matković PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, Članak 7. stavak 6 odstupa od postojeće norme korištenja obrazaca. Svi se podaci vezani uz posredovanje upisuju u aplikativni modul posredovanja (i tako unose u evidenciju), ali ovim se pravilnikom opisuje sadržaj. Ukoliko će sadržaj biti identičan onome nastalom temeljem obrasca DTP (dnevnika traženja posla), ne postoji razlog da se DTP, kao i svi drugi obrasci, ne zadrži, zajedno s opisom (ranije: članak 22). Drugim riječima, predlažem vraćanje članka 22, te reformulaciju stavka 6. članka 7. "te se upisuju u dnevnik traženja posla". Nije prihvaćen Intencija je preusmjeriti nezaposlene osobe na korištenje web portala Burza rada, obzirom da se svaka aktivnost nezaposlene osobe na portalu aplikativno evidentira kao izvršenje individualne konzultacije. Stoga, dnevnik traženja posla zamjenjuje elektronička aktivnost pretraživanja objavljenih natječaja na web portalu Burza rada.
2 Teo Matković PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, Članak 36. Stavak (1) "elektroničkom poštom" pretvoriti u "elektroničkim putem" ili dodati "kroz portal Burza rada" (koji već godinama omogućuje predaju PR-a.). Također, predlažem dodatak "odnosno na neki drugi način kojim je moguće sa sigurnošću utvrditi identitet (autentificirati) poslodavca" Stavak 5: O kojim je podacima riječ? Zakon o zaštiti osobnih podataka ne odnosi se na pravne osobe. Misli li se na kontakt-podatke? (Ime i prezime kontakta predstavljaju osobne podatke, ali ne mail ili telefon tvrtke). Prilaganje kontakt-podataka poslodavca uz oglase važno je za uspjeh – ali i vjerodostojnost oglasa. Djelomično prihvaćen Izvršena korekcija riječi u „elektroničkim putem“. Vezano uz preostale komentare, isti se odbijaju uz pojašnjenje: Sadašnja formulacija riječi je dovoljna i jasna. Za one poslodavce koji ne žele objavu vlastitih podataka HZZ će objaviti oglas samo s podacima o radnom mjestu. Međutim, osobni podaci o poslodavcu dostupni su svakoj zainteresiranoj nezaposlenoj osobi preko HZZ-a.
3 Teo Matković PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, Članak 37. Stavak (1) članka 37 vezan je za nadležnosti savjetnika u poslovnom procesu, a ne za evidencije. Međutim, ovom pravilniku nedostaje informacija o tome kako je organiziran pristup, odnosno koji djelatnici imaju pravo pristup pregleda i uređivanja podataka u pojedinim djelovima evidencije ("kartoteke") - što je ključna informacija o načinu prijave i vođenju evidencija, a što je zakonski temelj ovog pravilnika. Također, važno za razumijevanje vođenja evidencija HZZa bilo bi navesti da se one vode kao zbirke osobnih podataka (i podložne su svim propozicijama vezanim uz te zbirke). Nije prihvaćen Nije predmet ovog Pravilnika. Koju kartoteku će savjetnici za zapošljavanje voditi i kojim podacima će imati pristup utvrđuje se ovisno o radnom mjestu i prilikom sklapanja ugovora o radu.
4 LEANA BRAJKOVIĆ PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, Članak 38. Predlažem da poslodavci budu obvezni obavijestiti i sve kandidate o ishodu natječaja u razumnom roku jer se to vrlo često dogodi nekoliko mjeseci kasnije ili se uopće ne dogodi, a za to ne postoje nikakve sankcije. Primjerice, nezaposlena osoba se može izbrisati iz evidencije ako se ne odaziva na aktivnosti iz Profesionalnog plana, a za poslodavce nema sankcija za neizvršavanje njihovog dijela obveze, stoga predlažem da poslodavci koji ne obavijeste kandidate o ishodu natječaja ili u natječaju navedu neistinite činjenice, budu kažnjeni ograničavanjem ili ukidanjem prava na oglašavanje preko HZZ-a. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom uređuje se evidencije Zavoda i potrebni obrasci, stoga obveza poslodavca o obavijesti kandidata ne može biti predmet ovoga Pravilnika.