Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA, Članak 2. Člankom 2. st.1. i čl. 3. st.1. prijedloga Pravilnika, propisuje se da pravo na jednokratnu novčanu pomoć, naknadu putnih i dijela selidbenih troškova ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni prebivalište. Takvo rješenje nepovoljnije je za nezaposlenu osobu u odnosu na postojeće, jer je važećim Pravilnikom propisano da je pravo nezaposlene osobe na jednokratnu novčanu pomoć te druge spomenute naknade, uvjetovano zasnivanjem radnog odnosa u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te promjenom mjesta prebivališta radi zaposlenja. Mišljenja smo da bi usvajanje predloženog rješenja dovelo do smanjenog interesa nezaposlenih osoba za promjenom mjesta prebivališta radi zaposlenja, što bi u bitnome utjecalo na povećanje broja nezaposlenih. Nije prihvaćen Cilj odredbe je da se osobama koje će zasnovati radni odnos na godinu dana ili duže u drugom mjestu zaposlenja te zbog toga promijeniti mjesto prebivališta omogući, osim naknade putnih troškova i jednokratna novčana pomoć, a za osobe koje zasnivaju radni odnos na šest mjeseci ili kraće te ne promjene mjesto prebivališta omogući pravo na naknadu putnog troška samo za sebe. Smatramo da je navedeni uvjet poticajan za nezaposlene osobe, jer je smisao odredbe da se osobe potaknu da zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme i da se iste potaknu na veću pokretljivost.
2 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA, Članak 3. Člankom 2. st.1. i čl. 3. st.1. prijedloga Pravilnika, propisuje se da pravo na jednokratnu novčanu pomoć, naknadu putnih i dijela selidbenih troškova ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni prebivalište. Takvo rješenje nepovoljnije je za nezaposlenu osobu u odnosu na postojeće, jer je važećim Pravilnikom propisano da je pravo nezaposlene osobe na jednokratnu novčanu pomoć te druge spomenute naknade, uvjetovano zasnivanjem radnog odnosa u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te promjenom mjesta prebivališta radi zaposlenja. Mišljenja smo da bi usvajanje predloženog rješenja dovelo do smanjenog interesa nezaposlenih osoba za promjenom mjesta prebivališta radi zaposlenja, što bi u bitnome utjecalo na povećanje broja nezaposlenih. Nadalje, člankom 3. st.4. prijedloga Pravilnika predlaže se da se putni trošak nezaposlenim osobama nadoknađuje u visini od 0,75 kuna po prijeđenom kilometru, uz zadržavanje postojećeg rješenja iz Pravilnika prema kojemu je iznos troška limitiran na 300,00 kuna po osobi. Time je ispuštena mogućnost iz čl.3. st.4. važećeg Pravilnika, naknade putnog troška u visini stvarnog iznosa. Smatramo kako je, ovisno o dostupnosti javnog prijevoza nezaposlenim osobama, kao jednu od mogućnosti potrebno zadržati pravo na naknada putnog troška u visini stvarnog iznosa troška javnog prijevoza, dok svima onima koji žive u područjima u kojima nije organiziran javni prijevoz ili je dostupan, ali je organiziran tako da im ne omogućava dolazak na posao u redovno radno vrijeme niti povratak s posla u primjereno vrijeme, zbog čega su prisiljeni za prijevoz koristiti osobni automobil, naknadu putnog troška treba priznati i nadoknaditi u visini od 0,75 kuna po prijeđenom kilometru. Nije prihvaćen Cilj odredbe je da se osobama koje će zasnovati radni odnos na godinu dana ili duže u drugom mjestu zaposlenja te zbog toga promijeniti mjesto prebivališta omogući, osim naknade putnih troškova i jednokratna novčana pomoć, a za osobe koje zasnivaju radni odnos na šest mjeseci ili kraće te ne promjene mjesto prebivališta omogući pravo na naknadu putnog troška samo za sebe. Smatramo da je navedeni uvjet poticajan za nezaposlene osobe, jer je smisao odredbe da se osobe potaknu da zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme i da se iste potaknu na veću pokretljivost. Smatramo da je ovom odredbom dana mogućnost da se osim troška javnog prijevoza, omogući i korištenje drugih prijevoznih sredstava, a pri tome je limit od 300,00 kuna po osobi ostao isti.
3 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA, Članak 5. Radi provedbe prava na naknadu putnog troška, u čl. 5. st.2. prijedloga Pravilnika predlažemo dodati t.4. te njome propisati da su nezaposlene osobe koje koriste javni prijevoz, dužne uz pisani zahtjev za naknadu putnog troška priložiti pojedinačnu odnosno mjesečnu pretplatnu kartu javne prijevozničke tvrtke kao dokaz da se koriste javnim prijevozom. Umjesto prijevozne karte ne bi trebalo dopustiti prilaganje potvrde javne prijevozničke tvrtke, jer izdana potvrda samo je dokaz o iznosu cijene mjesečne pretplatne karte na određenoj relaciji, dok se njome ne dokazuje da putnik doista i putuje na toj relaciji. Nije prihvaćen Smatramo da je način određivanja iznosa putnog troška propisan odredbom članka 3. stavak 4. i 5. Pravilnika.