Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O OBAVLJANJU DJELATNOSTI U SVEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK O OBAVLJANJU DJELATNOSTI U SVEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM, Članak 10. Člankom 10. Nacrta Pravilnika predviđeno je da za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika srednjoškolska ustanova mora imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika. Iz navedene odredbe izostavljena je formulacija da srednjoškolska ustanova, osim pisane suglasnosti zakonskog zastupnika, mora imati i pisanu suglasnost inspektora rada kad posreduje u radu učenika mlađeg od petnaest godina, koja formulacija je sadržana u članku 22. važećeg Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Narodne novine, broj 8/2014). Smatramo da je potrebno i u novom pravilniku, u članku 10., zadržati suglasnost inspektora rada za posredovanje za rad učenika mlađeg od petnaest godina jer se radi o kategoriji djece osnovnoškolske dobi koja zahtijeva dodatnu zaštitu i nadzor nad ostvarivanjem njihovih prava i interesa koje ne bi smjelo biti prepušteno samo procjeni njihovih roditelja ili skrbnika. Predlažemo stoga i nadalje obvezati srednjoškolske ustanove da kod ove kategorije djece, osim suglasnosti zakonskog zastupnika pribave i pisanu suglasnost inspektora rada. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća!