Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O ODGOVARAJUĆEM SMJEŠTAJU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vedran Šulentić PRAVILNIK O ODGOVARAJUĆEM SMJEŠTAJU, Članak 3. U čl. 3. st. 2. Pravilnika stoji kako smještaj na privremenom radilištu (definicija iz propisa o zaštiti na radu) mora odgovarati propisima zaštite na radu. Prema st.1. može se zaključiti kako za smještaj izvan privremenog radilišta mora ispunjavati niže propisane uvjete, jer se u ta tri podstavka može progurati doslovno sve. Postoji propis, Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (29/13) koji u svom dijelu propisuje obvezu poslodavca da radnicima osigura mjesta rada i pomoćne prostorije ovisno o uvjetima u radnom procesu. U čl. 4 spominje se potreba dostava fotografija na zahtjev HZZ-a. što neće riješiti problem neadekvatnog smještaja. Umjesto svega toga, predlažem propisati obvezu Inspekciji zaštite na radu da izda suglasnost za smještaj radnika u predložene prostore Nije prihvaćen Smatramo nepotrebnim izvršiti dopunu odredbe na predloženi način jer je iz sadašnje formulacije odredbe jasno propisano da smještaj na privremenom radilištu mora biti osiguran prema propisima o zaštiti na radu.