Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Klarić Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Poštovani, u mreže škola Grada Zagreba za šk. god. 2017./2018. treba unijeti otvaranje područnog odjela Glazbene škole Zlatka Grgoševića u Sesvetskom Kraljevcu. I Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba upoznati su s inicijativom roditelja za otvaranjem područnog odjela u Sesvetskom Kraljevcu (sastanci, telefonski pozivi, mailovi i putem redovne pošte KLASA: 602-03/17-001/210, URBROJ: 251-10-11/01217-2). Našu inicijativu podržalo je 1000 roditelja i susjeda, naših mještana. Prema anketi, zainteresiranih za upis u glazbenu školu je bilo oko 100 djece upisne dobi. Ovo je treća godina kako upućujemo naš zahtjev. Ovim putem Vas podsjećam da naš zahtjev uvrstite u ovaj Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća budući da je predmet izmjene Odluke izvanredna izmjena dijela Mreže gdje se ukazala potreba s obzirom na tržište rada i upise u I. razred srednje škole, a provedena je procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će uskoro započeti postupak donošenja nove cjelokupne mreže škola i programa te je u svezi s time osnivačima školskih ustanova upućen dopis ovoga Ministarstva da pripreme prijedloge Mreže za svoja područja.
2 Istarska županija Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja 1. U točki I Mreža osnovnoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj pod 2. Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama za XVIII Istarsku županiju 1. Osnivač Istarska županija Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima, Istarskoj županiji, pod 11. Osnovna škola Marčana, Marčana, u ustroju je naveden Područni odjel Loborika. Isti Područni odjel je uvršten i pod Osnovnu školu Šijana, Pula, čiji je osnivač Grad Pula (toč.2. Osnivač Grad Pula podtoč.1.). Napominjemo da je Područni odjel Loborika bio u sastavu Osnovne škole Šijana Pula, čiji je osnivač bio Grad Pula, ali je s Gradom Pula usuglašen ustroj u sastavu OŠ Marčana u novoj mreži osnovnoškolskih ustanova te je sukladno navedenom predloženi ustroj obuhvaćen i Odlukom o prijedlogu mreže osnovnih škola na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 8/10). Skupština Istarske županije je na sjednici održanoj 16. srpnja 2012. godine donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o pripajanju PO Loborika Osnovnoj školi Marčana ("Službene novine Istarske županije" broj 7/12.). 2. U točki I Mreža osnovnoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj pod 5. Osnovne škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina po modelu A,B i C po županijama Popis osnovnih škola na jeziku i pismu nacionalih manjina po županijama za XVIII Istarsku županiju pod 1. Osnovna škola Mate Balote Buje, navedeno je Model A (na talijanskom jeziku). U imenovanoj Školi se ne izvodi nastava na talijanskom jeziku i pismu, već se talijanski jezik uči kao jezik sredine, obzirom da je Grad Buje dvojezično područje. 3. U točki II Područja na kojima se mogu osnovati nove osnovnoškolske ustanove ili uvesti novi programi pod 1. Izgradnja i osnivanje novih osnovnoškolskih ustanova 1.a. Osnovne škole s općeobrazovnim programom pod točkom XVIII Istarska županija nije navedena Talijanska osnovna škola Giovanni Andrea della Zonca Vodnjan, za koju Školu je predložen ustroj i Odlukom o prijedlogu mreže osnovnih škola na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 8/10). Ustroj imenovane Škole naveden je pod 2. Moguće statusne promjene područne škole u novu matičnu osnovnu školu XVII, pogrešno trebalo bi biti XVIII, Istarska županija pod 4. Talijanska osnovna škola Giovani Andrea della Zonca, Vodnjan. Obzirom da je predloženi ustroj nove školske ustanove, ali ne iz postojeće područne škole, jer ne postoji područna škola, njezin bi ustroj trebao biti utvrđen pod točkom II 1. 1.a. 4. U točki II Područja na kojima se mogu osnovati nove osnovnoškolske ustanove ili uvesti novi programi pod 6. Moguće statusne promjene i promjene osnivačkih prava 6.a. Prijenos osnivačkih prava pod XVIII Istarska županija nije naveden Područni odjel Galižana pri OŠ SE Giuseppina Martinuzzi Pula, kojoj je osnivač Grad Pula, koji bi postao područni odjel OŠ Vodnjan, kojoj je osnivač Istarska županija. Promjena statusa usuglašena je sa Gradom Pula te je sukladno navedenom predloženi ustroj obuhvaćen i Odlukom o prijedlogu mreže osnovnih škola na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 8/10). 5. U točki II Područja na kojima se mogu osnovati nove osnovnoškolske ustanove ili uvesti novi programi pod 6. b. Statusna promjena pod XVIII Istarska županija, nije navedena Osnovna škola Divšići, koja bi postala područni odjel Osnovne škole Vladimira Nazora, Krnica. Promjena statusa osnovnoškolske ustanove obuhvaćena je i Odlukom o prijedlogu mreže osnovnih škola na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 8/10). Komentar upućen od strane Istarske županije, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 52220 Labin, G. Martinuzzi 2 Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća budući da je predmet izmjene Odluke izvanredna izmjena dijela Mreže gdje se ukazala potreba s obzirom na tržište rada i upise u I. razred srednje škole, a provedena je procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će uskoro započeti postupak donošenja nove cjelokupne mreže škola i programa i u svezi s time osnivačima školskih ustanova upućen je dopis ovoga Ministarstva da pripreme prijedloge Mreže za svoja područja te će sve ove prijedloge Istarska županije moći podnijeti unutar prijedloga nove Mreže škola i programa i za osnovne i srednje škole, a slijedeći postupak propisan zakonom.
3 Vladimir Marić Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Poštovani, u mreže škola Grada Zagreba za šk. god. 2017./2018. treba unijeti otvaranje područnog odjela Glazbene škole Zlatka Grgoševića u Sesvetskom Kraljevcu. I Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba upoznati su s inicijativom roditelja za otvaranjem područnog odjela u Sesvetskom Kraljevcu (sastanci, telefonski pozivi, mailovi i putem redovne pošte KLASA: 602-03/17-001/210, URBROJ: 251-10-11/01217-2). Našu inicijativu podržalo je 1000 roditelja i susjeda, naših mještana. Prema anketi, bilo je oko 100 djece upisne dobi zainteresiranih za upis u glazbenu školu. Ovo je treća godina kako upućujemo naš zahtjev. Ovim putem Vas podsjećam da naš zahtjev za otvaranjem područnog odjela Glazbene škole Zlatka Grgoševića u Sesvetskom Kraljevcu (Sesvetama) te da ga uvrstite u ovaj Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća budući da je predmet izmjene Odluke izvanredna izmjena dijela Mreže gdje se ukazala potreba s obzirom na tržište rada i upise u I. razred srednje škole, a provedena je procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će uskoro započeti postupak donošenja nove cjelokupne mreže škola i programa te je u svezi s time osnivačima školskih ustanova upućen dopis ovoga Ministarstva da pripreme prijedloge Mreže za svoja područja.