Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog o izmjeni pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolovana moru i registru povlastica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ribarska zadruga Istra PRAVILNIK Predlažemo nadopunu čl.4 st.1.podstavak 3. na način da glasi " - važeća isprava o plovilu (za brodice dozvola za plovidbu brodice ili izvadak iz očevidnika brodica u slučaju da brodica nije sposobna za plovidbu, a za brodove upisni list broda i svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu", Naime ovom nadopunom bi se riješio problem prijenosa povlastice u cijelosti u slučaju promjene vlasnika plovila upisanog u povlasticu radi kupoprodaje, darovanja ili nasljeđivanja plovila sa povlasticom (u skladu sa čl.8. st.1. podstavak 1.), a kada je brod oštećen i vlasnik nema mogućnosti popravka ili zamjene plovila, a u međuvremenu je istekla valjanost plovidbene dozvole. Iako bi se novom vlasniku u skladu sa čl. 2. st.2. podstavak 1. trebalo izdati povlasticu u slučaju kupnje plovila s povlasticom u cijelosti, važeća odredba čl.4 st.1. podstavak 3. sprječava izdavanje povlastice jer novi vlasnik neće imati plovidbenu dozvolu iz razloga što je lučka kapetanija ne može izdati do trenutka kada je brodica opet u plovnom stanju. Lučka kapetanija donosi Rješenje o promijeni vlasnika, te novi vlasnik može zatražiti izvadak iz očevidnika brodica koji služi kao važeća isprava vlasniku brodice. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem doprinosu te ćemo dostavljene prijedloge razmotriti prilikom izrade novoga Pravilnika.