Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 8. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije: Suglasni smo s komentarom iz Zavoda SDŽ. Slažemo se s određivanjem jedinstvene cijene za stjecanje potrebnog znanja ali uz mogućnost da zavodi mogu odrediti i niže cijene i to samo za područje nadležnosti svoje županije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 8. Podržavamo određivanje jedinstvene cijene i za stjecanje potrebnog znanja uz ostavljenu mogućnost da nadležni županijski Zavodi mogu odrediti i niže cijene ali samo za područje nadležnosti svoje županije (jer nisu sve županije jednako razvijene niti jednako sposobne plaćati jedinstvenu cijenu) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Karla Baričević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 6. Poštovani, podržavam navedenu izmjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojom je uvažen i prijedlog Hrvatske ljekarničke komore da se od obveze stjecanja odgovarajućih znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni (HIGIJENSKI MINIMUM) izuzmu osobe koje su završile studij farmacije, kao i druge srodne fakultete, budući da se radi o visokoobrazovanim zdravstvenim stručnjacima koji takva znanja stječu još tijekom diplomskog studija. Karla Baričević mag.pharm. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Nikolina Pivac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 6. Poštovani, podržavam uvažavanje prijedloga Hrvatske ljekarničke komore da se od obveze stjecanja odgovarajućih znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni izuzmu osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij farmacije. Nikolina Pivac, mag.pharm. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Marina Marušić Fojs NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 6. Podržavam predloženu izmjenu ovog članka iz stavka 3 u kojoj se magistri farmacije izuzimaju iz navedene obaveze dodatnog stjecanja spomenutih znanja, jer su tijekom redovnog studija farmacije kroz brojne kolegije stekle puno više za to potrebnog znanja, a naš sustav održavanja licence kontinuiranim obrazovanjem podrazumijeva i stalno obnavljanje i proširivanje stečenog znanja. Marina Marušić Fojs, mag.pharm. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Slavka Blaško NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 6. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene članka 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jer uvažava znanja koje su navedene profesije stekle tokom svog obrazovanja. Smatram da se je ovaj članak trebao davno prije izmjeniti ali ipak zahvaljujem nadležnima da su prihvatili mišljenje struke . Makar nije tema ovog savjetovanja molim resorno ministarstvo da se isto tako pozabave pitanjem biocida jer je slična problematika .Apsurdno je da tečaj pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju moraju polagati magistri farmacije koji su tokom svojeg školovanja polagali ispit iz toksikologije , da bi u ljekarni mogli imati biocidna sredstva . Istovremeno onaj koji kupuje i upotrebljava ta biocidna sredstva ne treba imati nikavu edukaciju . S poštovanjem, Slavka Blaško,mag.pharm. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 DRAGICA RADIN NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 6. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene članka 37,da magistri farmacije nisu u obvezi svake 4 godine polagati ispit o higijenskom minimumu jer sva potrebna znanja stječu tijekom dodidiplomskog studija. Sa štovanjem! Dragica Radin,mag.pharm. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Marija Novak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 6. Podržavam izmjenu članka 37. i prijedlog Hrvatske ljekarničke komore da se od polaganja "Higijenskog minimuma" izuzmu magistri farmacije, budući da tijekom svojeg obrazovanja stječu puno šira znanja od od onih propisanih Higijenskim minimumom. Marija Novak, mag.pham. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Hrvatska ljekarnička komora NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 6. Hrvatska ljekarnička komora podržava navedenu izmjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojom je uvažen i prijedlog Hrvatske ljekarničke komore da se od obveze stjecanja odgovarajućih znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni (HIGIJENSKI MINIMUM) izuzmu osobe koje su završile studij farmacije, kao i druge srodne fakultete, budući da se radi o visokoobrazovanim zdravstvenim stručnjacima koji takva znanja stječu još tijekom diplomskog studija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, Članak 5. Podržavamo određivanje jedinstvene cijene pregleda uz ostavljenu mogućnost da nadležni županijski Zavodi mogu odrediti i niže cijene ali samo za područje nadležnosti svoje županije (jer nisu sve županije jednako razvijene niti jednako sposobne plaćati jedinstvenu cijenu) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije: Prijedlog teksta novog članka iza čl. 67 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) Sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju javne djelatnosti prije početka korištenja vodovodnog, klimatizacijskog, centralnog ventilacijskog, protupožarnog ili drugog sustava koji može proizvoditi vodeni aerosol, dužne su provoditi analize rizika za legionarsku bolest. Obveza iz stavka 1. ovog članka primjenjuje jednokratno prije puštanja u uporabu novih objekata i objekata na kojima su provedeni značajniji rekonstrukcijski zahvati na sustavima s vodom. Analiza rizika od legionarske bolesti i preventivne mjere dezinfekcije za smanjenje rizika od pojave legionarske bolesti, provode se najmanje jedan puta godišnje u objektima čiji sustavi s vodom nisu kontinuirano u uporabi i to neposredno prije početka korištenja. Analizu rizika od legionarske bolesti provode nadležni zavodi za javno zdravstvo ili druge pravne osobe koje je ministar ovlastio za navedene mjere. Ako se analizom utvrde rizici, prije puštanja objekta ili sustava u funkciju potrebno je provesti mjere sanacije, rekonstrukcije ili dezinfekcije sukladno prijedlogu mjera izvođača analize. Nad provedbom mjera iz stavka 1 i 3 provodi se inspekcijski nadzor. Nadležni sanitarni inspektor može narediti analizu rizika i ostalih mjera u cilju smanjenja rizika od legionarske bolesti na temelju obavljenog sanitarnog nadzora ili epidemioloških indikacija. (Objašnjenje): - u Ministarstvu je u izradi bio Pravilnik na ovu temu. Njime bi se na osnovi ovog članka zakona moglo regulirati ne samo pitanje dezinfekcije kao jedne od mjera nego i preduvjeti za sprječavanje rizika od legionarske bolesti. Također je analiza rizika od legionarske bolesti koju je proveo zavod višekratno tražena od strane sanitarne inspekcije i samih javnih objekata. (Trgovački centri, sportske dvorane i slično) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije: Smatramo da bi trebalo nadopuniti čl. 66. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) koji se odnosi na Mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Članak 66. (Tekst dopune, stavak 3): Sve osobe iz stavka 1. ovog članka koje nisu u mogućnosti samostalno i kontinuirano provoditi sve mjere za sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, dužne su navedene mjere kontinuirano provoditi u suradnji s pravnom osobom koja obavlja odgovarajuću zdravstenu djelatnost ili drugom pravnom osobom koju je ministar ovlastio za provođenje tih mjera. (Objašnjenje): - Pravilnikom bi se regulirali uvjeti za obavljanje djelatnosti kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi (Zavodi za javno zdravstvo) - Samo bolnice imaju kadrovske stručne i materijalno tehničke uvjete za samostalnu kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi ali i oni moraju u bolničkom povjerenstvu imati epidemiologa iz zavoda. Ostale ustanove obveznici uvjete nemaju, a ne postoje niti jasni kriteriji za inspekcijski nadzor sukladno Pravilniku. Tu spadaju domovi, ambulante, poliklinike, privatne i državne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Lorena Canciani Kapusta NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam izmjenu članka 37.za brisanje obveze provođenja edukacije iz higijenskog minimuma za magistre farmacije jer sva potrebna znanja stječu tijekom svog školovanja na matičnom fakultetu. S poštovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 NATAŠA BANIČEK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam izmjenu članka 37.za brisanje obveze provođenja edukacije iz higijenskog minimuma za magistre farmacije jer sva potrebna znanja stječu tijekom svog školovanja na matičnom fakultetu. S poštovanjem, Nataša Baniček,mag.pharm. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI: 1. Predlažemo zadržati tekst članka 35. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) koji je trenutno na snazi, odnosno brisati tekst iz članka 5. Prijedloga Zakona koji se nalazi na e-Savjetovanju, a glasi: „Troškove zdravstvenih pregleda osoba iz članka 26. stavka 1. točke 1-10 ovog Zakona, odlukom utvrđuje ministar, uz prethodnu pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.“ 2. Predlažemo zadržati tekst članka 39. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) koji je trenutno na snazi, odnosno brisati tekst iz članka 8. Prijedloga Zakona koji se nalazi na e-Savjetovanju, a glasi: „Troškove stjecanja potrebnog znanja iz članka 37. ovog Zakona odlukom utvrđuje ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.“ OBRAZLOŽENJE: Navedene prijedloge brisanja dopuna teksta članaka 35. i 39. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, obrazlažemo činjenicom da zavodi za javno zdravstvo u RH posluju u svakoj pojedinoj županiji i Gradu Zagrebu, sukladno svojim vrlo specifičnim lokalnim uvjetima, a koji su vezani za obujam i sadržaj djelatnosti zavoda, teritorijalnu različitost pokrivanja svoje djelatnosti, kao i gospodarskim prilikama pojedinih županija. U tom smislu, po pitanju određivanja cijena za usluge koje pruža na tržištu, svaki se zavod mora prilagođavati razvijenosti i financijskoj snazi gospodarskih subjekata na svom području, pa nije realno očekivati da će zavodi biti konkurentni s istom cijenom u npr. Dubrovniku i Slavoniji, ili npr. u Istri ili u Gospiću. Osim toga, a nastavno na ostale predložene izmjene predmetnog zakona (smanjenje frekvencije zdravstvenih pregleda i zdravstvene edukacije) koje će također neminovno negativno utjecati na prihode zavoda za javno zdravstvo „s tržišta“, ističemo kako bi se uvođenjem jedinstvene cijene (troškova) za sve zavode u RH, bez uvažavanja navedenih specifičnosti po pojedinim županijama i dijelovima RH, dodatno ugrozilo poslovanje i financijska stabilnost značajnog broja zavoda za javno zdravstvo, a time posredno i njihova mogućnost obavljanja svojih temeljnih djelatnosti i sudjelovanja u pružanju zdravstvene zaštite hrvatskim građanima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.