Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o postupku provođenja jednostavne nabave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandar Kovač mr. sc. P R A V I L N I K Promijeniti "P R A V I L N I K" u "PRAVILNIK". Općenito je loša praksa pri pisanju teksta na računalu primijenjivati trikove sa pisaće mašine. Poravnanje teksta ostvarit će se naknadno u prijelomu teksta odgovarajućim tipografskim metodama. Primjenom razmaknica za "stiliziranje" teksta smanjujemo čitljivost i povećavamo amaterizam. Prihvaćen Komentar prihvaćen.
2 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 2., 2.4. Ova točka prvo postavlja uvjet: ...nabavu možemo provesti UKOLIKO je predviđena planom... Odmah zatim zatim uklanja taj uvjet: ako nabava nije predviđena, lako je dodamo u plan kada zatreba :-) Ovakav "plan nabave" nije "plan" u pravom smislu jer "planovi" obično ne trpe ovako raskošnu toleranciju jer ad hoc promjenjivi "planovi" : - nisu oslonac u odlučivanju sudionicima, - teško se mjere i prate, - ugrožavaju ostatak plana zbog domino-efekta u preraspodjeli sredstava, - ne služe svojoj svrsi - efikasnom predviđanju troškova i obavljanja zadaća. Porazmisliti o boljeodgovarajućoj riječi. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Formulacija ovog stavka odgovara mogućnosti da se plan nabave ažurira prema potrebi naručitelja.
3 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 2., 2.4. "nije planirana u planu" :-) Da! Plan nam služi za planiranje. Do sada, tekst je koristio "predviđeno planom nabave" i bilo bi dobro, radi konzistencije, držati se toga. Prijedlog promjene: "U slučaju da jednostavna nabava nije predviđena planom nabave..." Prihvaćen Prijedlog prihvaćen tako da sada glasi: " U slučaju da jednostavna nabava nije predviđena planom nabave za tekuću godinu naredbodavatelji će dostaviti pisani zahtjev za izmjenu/dopunu plana nabave."
4 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 3., 3.3. Pravilink negdje piše "3 (tri)", a ponegdje "tri (3)". Valja se držati jednog načina pisanja. Prihvaćen Prihvaćen komentar, tekst glasi: "U sastavu stručnog povjerenstva najmanje su 3(tri) člana."
5 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 5., 5.1. Pravilink negdje piše "3 (tri)", a ponegdje "tri (3)". Valja se držati jednog načina pisanja. Prihvaćen Prihvaćen komentar i tekst usklađen.
6 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 5., 5.1. komentar brisan Nije prihvaćen Odbijen jer je komentar brisan.
7 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 5., 5.4. Rok za dostavu ponuda... (dodati "n") Prihvaćen Prihvaćen komentar.
8 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 5., 5.5. "tijekom drugog dana prije roka" - ovaj termin je neologizam i dosta nezgodan. Argument: ukoliko pretražite tekstove na hrvatskom jeziku, ova čudna fraza pojavljuje se jedino i samo u pravilnicima o nabavi. Ne koristi ju niti jedan drugi pravilnik ili zakon, a nije pronađena ni u dostupnoj digitaliziranoj tekstualnoj građi. Nadalje, i rječnik definira "drugi" kao "daljnji u nizu", dan koji je NAKON prvog... Zbog svega toga, ovakva proizvoljna inverzija često korištenog termina "drugi dan" kao što je to učinjeno ovdje je problematična. Vjerojatno se misli na "dva dana prije roka". Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje. Korišteni jezični termini preuzeti su iz Zakona o javnoj nabavi a odnose se na rok od dva dana prije roka određenog za dostavu ponude.
9 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 5., 5.6. "tijekom prvog dana prije roka" - ovaj termin je neologizam i nezgodan, ali za razliku od problema u točci iznad, ovaj termin/fraza se ne pojavljuje NIGDJE u dokumentima RH osim u ovome ovdje dokumentu. Vjerojatno se misli "jedan dan prije roka" Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje. Korišteni jezični termini preuzeti su iz Zakona o javnoj nabavi a odnose se na rok od jednog dana prije roka određenog za dostavu ponude
10 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 8., 8.1. Što je "preslica"? Rječnik hrvatskoga jezika nudi samo dvije definicije 1. rod biljki papratnjača, 2. sprava za predenje. Niti jedna od ovih definicija ne odgovara smislu. Ako se ovdje radi o žargonskom govoru, valjalo bi ga ispraviti i koristiti prihvaćenije termine. Prihvaćen Prihvaćen komentar, tako da tekst glasi: "Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva u pojedinom postupku jednostavne nabave, ponuditelji mogu dostaviti u obliku neovjerene preslike istih, osim jamstva koje se dostavlja u originalu".
11 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 12., 12.5. Što je "preslica"? Rječnik hrvatskoga jezika nudi samo dvije definicije 1. rod biljki papratnjača, 2. sprava za predenje. Niti jedna od ovih definicija ne odgovara smislu. Ako se ovdje radi o žargonskom govoru, valjalo bi ga ispraviti i koristiti prihvaćenije termine. Prihvaćen Prihvaćen komentar, tako da tekst glasi: "..., a koje je ponuditelj dostavio u obliku neovjerene preslike, da ih dostavi u originalu ili u obliku ovjerene preslike".