Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Alijana Vukšić PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SPLITA Poštovani, Turizam je danas jedna od vodećih, uvjetno rečeno, grana gospodarstva u RH. Jedan od glavnih ciljeva našeg turizma je podizanje kvalitete usluge koja prvenstveno zahtjeva visoko kvalitetan kadar. Susreli smo se s mišljenjem da turizam može raditi svatko i ovim putem naglašavamo da je vrlo važno specijalizirano obrazovanje turističkog kadra, koje svojim specifičnim znanjima i iskustvom spremno odgovoriti na sve veće zahtjeve turističkog tržišta. Iskustvo rukovođenja je specifično za svaku djelatnost stoga se zalažemo za daljnje visoko obrazovanje turističkih djelatnika i vrednovanje znanja stečenih radnim stažom u turizmu. S ciljem razvoja kvalitetnog turizma kojeg čini kvalitetan kadar, predlažemo da se navedene izmjene i dopune Pravilnika povuku iz procedure. Srdačan pozdrav, Alijana Vukšić Turistička zajednica grada Splita Djelomično prihvaćen Propisuje se radno iskustvo na poslovima s područja turizma.
2 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE STARIGRAD PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE TU TZO Starigrad smatra neprihvatljivim prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu TZO, TZG, TZŽ i Glavnom uredu HTZ-e te predlaže povlačenje istog iz procedure jer prijedlog u potpunosti izostavlja kriterije stručnog znanja i iskustva za obavljanje rukovodećih ili upravljačkih poslova u TZ-ama. Djelomično prihvaćen Propisuje se radno iskustvo na poslovima s područja turizma. Propisivanjem broja ECTS bodova otvara se mogućnost da širi krug osoba zadovolji tražene uvjete.
3 Turistčka zajednica Grada Nina PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE Smatramo neprihvatljivim prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ općine, grada, županije i Glavnom uredu HTZ-a, a kojim se predviđa ukidanje odredbe koja je od vodećih ljudi u destinacijskom menadžmentu zahtijevala iskustvo u turizmu, te rukovodeće sposobnosti. Samim time zaključujemo da osoba bilo koje struke može preuzeti vodeću funkciju i odgovornost za razvoj i marketing turističke destinacije kada Hrvatska država praktički ovisi o turizmu. Takva poruka ide u prilog općem neznanju koje se primjećuje u javnosti i društvu o tome što turistička zajednica jest i što ona radi. Zbog svega navedenog tražimo da se navedene izmjene i dopune Pravilnika povuku iz procedure te se nastavi vrednovanje čelnih ljudi isključivo po načelu stručnosti i iskustva što mora biti prioritet svakog društva i poslovanja. Djelomično prihvaćen Propisuje se radno iskustvo na poslovima s područja turizma. Propisivanjem broja ECTS bodova otvara se mogućnost da širi krug osoba zadovolji tražene uvjete.
4 Turistička zajednica Zadarske županije PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE Turistička zajednica Zadarske županije smatra neprihvatljivim prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ općine, grada, županije i Glavnom uredu HTZ-a, a kojim se predviđa ukidanje odredbe koja je od vodećih ljudi u destinacijskom menadžmentu zahtijevala iskustvo u turizmu, te rukovodeće sposobnosti. Mijenjajući kriterij radnog iskustva na rukovodećim i/ili upravljačkim poslovima s područja turizma, s poprilično neuvjerljivom stavkom radnog iskustva na „odgovarajućim poslovima za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke. 1. ovoga članka“ degradira se općenito kriterij struke i stručnosti, pitanje iskustva, te ulaganje u znanje, a šalje poruka da turističku zajednicu može voditi bilo tko. Nadalje, neprihvatljivo je da studij nije definiran, već samo razina školovanja. Sve zajedno otvara Pandorinu kutiju zapošljavanja bez pokrića i manipulacija ovog ionako krhkog sustava koji pati od posljedica zastarjelog zakona te manipulativnih i preopćenitih odredbi istog. Prethodno navedenim izmjenama šalje se poruka da osoba bilo koje struke može preuzeti vodeću funkciju i time i odgovornost za razvoj, usmjeravanje i promidžbu jedne turističke destinacije u današnje vrijeme kada Hrvatska država praktički ovisi o turizmu. Takva poruka ide u prilog općem neznanju koje se primjećuje u javnosti i društvu o tome što turistička zajednica jest i što ona radi. Zbog svega navedenog tražimo da se navedene izmjene i dopune Pravilnika povuku iz procedure te se nastavi vrednovanje čelnih ljudi isključivo po načelu stručnosti i iskustva što mora biti prioritet svakog društva i poslovanja. Djelomično prihvaćen Propisuje se radno iskustvo na poslovima s područja turizma. Propisivanjem broja ECTS bodova otvara se mogućnost da širi krug osoba zadovolji tražene uvjete.
5 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SUTIVAN PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE Nastavno na predložene izmjena i dopune Pravilnika stav TZO Sutivan je slijedeći: Smatramo kako je neophodno da na rukovodećim mjestima u turizmu budu stručni, školovani ljudi koji če u svakom trenutku biti spremni reagirati na izazove tržišta. Novopredloženim izmjenama degradirate nas kao pojedince, a samim time i cijeli sustav Turističkih zajednica, sustav koji funkcionira i na koji svi možemo biti ponosni, Obzirom na gore izneseno smatramo kako bi se navedene izmjene i dopune Pravilnika trebale povući iz procedure u cilju zaštita i jačanja sustava turističkih zajednica. Tončica Tonšić, direktor Djelomično prihvaćen Propisuje se radno iskustvo na poslovima s područja turizma.
6 Josko Stella PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SUPETRA PREDMET: Očitovanje Turističke zajednice Grada Supetra na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ općine, grada, županije i Glavnom uredu HTZ-a Turistička zajednica Grada Supetra smatra neprihvatljivim predložene prijedloge izmjena i dopuna Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ općine, grada, županije i Glavnom uredu HTZ-a kojim se predviđa ukidanje odredbe prema kojoj više ne bi bilo potrebno prethodno radno iskustvo na rukovodećim funkcijama iz područja turizma kao poseban uvjet prilikom zapošljavanja direktora turističkih ureda. Sustav turističkih zajednica usprkos nekim svojim manjkavostima vrlo dobro reagira na sve promjene i trendove na svjetskom turističkom tržištu, upravo i zbog činjenice što na vodećim mjestima u turističkim zajednicama rade ljudi s iskustvom u turizmu koji imaju iskustvo i znanje te promjene prepoznati i na njih kvalitetno odgovoriti. S našeg profesionalnog stajališta ne vidimo opravdane razloge ovakvog prijedloga koji na određeni način degradira našu struku i obezvrijeđuje cijeli sustav turističkih zajednica u Hrvatskoj. Sustav koji funkcionira i sustav s kojim se naša država može ponositi. Također, smatramo da bi ukidanje potrebnog radnog iskustva u turizmu kao poseban uvjet prilikom zapošljavanja direktora turističkih ureda dugoročno moglo destabilizirati naš sustav turističkih zajednica te time ugroziti očigledan i mjerljiv turistički razvoj naše zemlje. Slijedom svega navedenog, Turistička zajednica Grada Supetra u postupku ovog Javnog savjetovanja predlaže da se predložene izmjene i dopune Pravilnika povuku iz procedure u cilju zaštite i jačanja sustava turističkih zajednica temeljenog na izvornim vrijednostima, vještinama i znanjima u turizmu. S poštovanjem i uz lipi pozdrav, Ivan Cvitanić direktor Djelomično prihvaćen Propisuje se radno iskustvo na poslovima s područja turizma.
7 Turistička zajednica grada Visa PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE Poštovani, želimo ukazati na pogrešku u predloženom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ općine, grada, županije i Glavnom uredu HTZ-a. Naime zakonodavcu je, čija je intencija bila da poveća potrebno trajanje radnog iskustva za određene rukovodeće pozicije u sustavu turističkih zajednica promaknulo napisati drugi dio rečenice .....na rukovodećim ili upravljačkim poslovima sa područja turizma. Umjesto toga napisano je: odgovarajućim poslovima, što iskreno ne znači ništa jer se ti poslovi ne preciziraju. Molimo Vas da žurno promijenite ovu pogrešku jer ovako dovodite javnost u zabludu. S poštovanjam, Direktor ureda TZG Visa Ivo Fiamengo Djelomično prihvaćen Propisuje se radno iskustvo na poslovima s područja turizma.
8 Josko Stella PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE TURISTIČKA ZAJEDNICA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Nastavno na prijedlog Ministarstva turizma o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim ivjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ općine, grada, županije i Glavnom uredu HTZ-a kojim se predviđa ukidanje radnog iskustva s područja turizma kao poseban uvjet prilikom zapošljavanja direktora turističkih ureda, stav Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije je sljedeći; - izmjenu uvjeta koje trebaju ispunjavati direktori turističkih zajednica u smislu da se ukida dosadašnji uvjet prethodno potrebnog staža na rukovodećim ili upravljačkim poslovima u turizmu, nego ostaje samo određeni staž sukladno završenom fakultetu, bez naznake o kojoj vrsti studija je riječ, smatramo u potpunosti neprihvatljivim i diskriminirajućim za struku; - žalosno je što se navedenim prijedlogom struka ponovno, nakon što je ovakva odluka bila donesena u vrijeme kada je na čelu ministarstva bio Darko Lorencin, potpuno briše iz uvjeta i postaje nevažna, čime se dovodi u pitanje opravdanost školovanja, ulaganje u vlastito obrazovanje te vrednovanje rada i postignuća; - uz dužno poštovanje prema svim drugim strukama, u potpunosti je neprihvatljivo da se rukovodećim funkcijama u turizmu bave ljudi koji za to nemaju odgovarajuća znanja, vještine i iskustva, pa bi se tako umjesto stručnih ljudi po obrazovanju i iskustvu, ovim prijedlogom otvorila mogućnost da turističke zajednice vode ljudi koji uopće ne bi znali što bi trebalo raditi, a da ne govorimo o tome da bi trebali imati iskustva u brendiranju, marketingu, promociji i sl. - u vremenu kada turizam ima sve veće značenje i udio u BDP-u veći od 20%, upravo je najpotrebnija stručnost zaposlenih u turizmu na čelnim funkcijama, te smatramo da bi ukidanje potrebnog radnog iskustva u turizmu kao poseban uvjet prilikom zapošljavanjadirektora turističkih ureda, dugoročno destabiliziralo pozitivan turistički razvoj u RH te onemogućilo njegov kvalitetan razvoj u budućnosti; - zbog svega gore navedenog tražimo da se navedene izmjene i dopune Pravilnika povuku iz procedure u cilju zaštite i jačanja sustava turističkih zajednica temeljenog na izvornim vrijednostima, vještinama i znanjima u turizmu. Djelomično prihvaćen Propisuje se radno iskustvo na poslovima s područja turizma. Propisivanjem broja ECTS bodova otvara se mogućnost da širi krug osoba zadovolji tražene uvjete.
9 Turistička zajednica grada Dubrovnika PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE Poštovani, Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice otvara niz pitanja, a nadasve iznenadjuje namjerom izostavljanja nužno potrebne turističke struke u vodjenju lokalnih turističkih zajednica što bi moglo bitno utjecati na status struke u sustavu i budući način djelovanja turističkih zajednica. Ukoliko izostavimo poziciju direktora GU HTZ-a koji mora zadovoljiti određene kriterije, pa direktno iskustvo u turizmu možda ne mora biti prioritet, ipak cijeli niži sustav pojedinačno ovisi o znalcima u turizmu jer su u mogućnosti odgovoriti na sve izazove u struci. Sam je sustav uspostavljen kao stručno tijelo koje sukladno svojim zadaćama, posebno kad se radi o velikim turističkim zajednicama, radi na promociji i imidžu destinacije, suradjuje s lokalnom samoupravom s ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista, inicira, koordinira i kreira kulturnu ponudu i dogadjanja, radi na dostupnosti itd., prvenstveno kao podrška svojim članovima odnosno turističkom gospodarstvu. Zaista je teško zamislivo da bi se na čelu TZ-a mogao naći netko bez rukovodećeg iskustva u turizmu iz jednostavnog razloga što bi morao biti potpuno nezainteresiran za rad u turizmu s obzirom na turističku monokulturu i mogućnost stjecanja iskustva i napredovanja u svakom mjestu diljem obale, ali i u dobrom dijelu kontinenta. Osim što prijedlog nejasno mijenja u članku 1., 2., 7. i 15. točku 2. u kojoj umjesto potrebnog staža u turizmu, uvodi "iskustvo na odgovarajućim poslovima za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovog članka", a da se uopće ne navodi o kojem je studiju riječ, osim ECTS bodova, pa bismo tako umjesto stručnih ljudi po obrazovanju i iskustvu, otvorili mogućnost da turističke zajednice vode ljudi koji niti po obrazovanju, a niti po stažu u turizmu mogu uopće znati što bi trebalo raditi, uz svo poštovanje prema drugim strukama. Do sada se, upravo s uvjetom o potrebnom iskustvu u rukovođenju u području turizma, imalo priliku osigurati stručan i kvalitetan rad. Ipak, postoji mogućnost da je u manjim kontinentalnim mjestima teško naći nekoga s odgovarajućom strukom ili dovoljnim stažem u turizmu pa bi se u tom slučaju moglo dati turističkom vijeću diskrecijsko pravo odabira kandidata koji ne ispunjava sve propisane uvjete, ali samo u slučaju da se nitko s odgovarajućim uvjetima nije javio. Vjerujem da ne želimo poslati pogrešnu poruku mladima koji zahvaljujući obrazovanju , stjecanju potrebnih iskustava i napredovanjem u svojoj struci neće biti u prednosti nad nekim drugim vrijednostima. Osnovna postavka bi trebala biti pripadnost sustavu i odgovornost prema članovima, kao jamstvo profesionalnog djelovanja svakog TZ-a. A možda sam sadržaj i timing izmjena šalje poruku preobražaja sustava ili, ne daj Bože, pogodovanja u okrilju netom završenih lokalnih izbora, bez pogleda u budućnost. Ovim bih putem apelirala na povlačenje predmetnog prijedloga u cilju zaštite i jačanja sustava temeljenog na izvornim vrijednostima u turizmu. S poštovanjem, Romana Vlašić Turistička zajednica grada Dubrovnika Djelomično prihvaćen Propisuje se radno iskustvo na poslovima s područja turizma.
10 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE Doista nije jasno koji su motivi i razlozi za predložene izmjene i dopune Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada županije i glavnom uredu HTZ-a, jer po ovome kako je predloženo gotovo da se ukidaju ikakvi uvjeti, kako u pogledu odgovarajuće stručne spreme, tako i radnog iskutva na odgovarajućim poslovima, pa skoro da ovaj Pravilnik i nije potreban, jer eto dovoljno je imati određeni stupanj stručne spreme bilo kojeg smjera i malo radnog iskustva, bilo koje vrste. Stoga slažući se sa svime što su uvažene kolegice i kolege već naznačili u ovom javnom savjertovanju, smatramo jedinim ispravnim povlačenje iz daljnje procedure ovakvih izmjena i dopuna, jer doista djeluju demotivirajuće za sve vrijedne profesionalce u našem sustavu, koji su svojim obrazovanjem, iskustvom i rezultatima izgradili sustav turističkih zajednica kakav on jest, i koji u bitnome pridonosi prepoznatljivosti i kavliteti Hrvatske kao turističke destinacije. Frano Herendija TZO Konavle Cavtat Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Jelena Radovanović PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE Svaka izmjena ovog pravilnika za sobom vuče činjenicu da nije izmjenjen temeljni Zakon o TZ i promicanju hrvatskog turizma, osobito u dijelu koji se odnosi na članove tijela TZ. Uvažavajući činjenicu da o direktorima TU odlučuju u smislu zapošljavanja istih, ali i izvršavanja zadaća, upravo članovi tijela TZ (turističko vijeće, vrlo malo, gotovo nikako ne odlučuje Skupština/Sabor, a Nadzorni odbor ne nadzire nijedno tijelo) bez ikakve ograde, osobne ili bilo kakve odgovornosti, te konačno bez utvrđivanja minimalnih znanja, vještina, pa i utvrđivanje što je savjesno obavljanje dužnosti za svakog od njih. Naime, čl.13 st.4, kaže: "Članovi tijela i predsjednik turističke zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti." - MINT će lako utvrditi da se isto ne primjenjuje na članove tijela TZ, osobito ne na članove tijela TZO Orebić (vidi nepoštivanje naloga MINT-a koji su izdani 31.03.2015. i još stoje neprovedeni). Uostalom, što uopće znači savjesno obavljanje svojih dužnosti i tko to utvrđuje? Naime, isto je bitno za ovaj pravilnik jer upravo oni odlučuju tko od aktualnih direktora, ali i potrncijslnih, smije raditi. Jer čemu pravilnik ukoliko upravnici i nadzornici ne poštuju odredbe zakona i podzakonskih akata? Također, članak 72. st.2. toč.4. kaže: Ministarstvo će rješenjem imenovati povjerenika u turističkoj zajednici čije je osnivanje obvezno: ako ne izvrši mjere koje je naložilo ministarstvo ili Hrvatska turistička zajednica. (opet TZO Orebić, uz već navedene naloge, i naloge HTZ od 09.06.2015.). Stoga, potpuno je nevažno koliko iskustva, koje kompetencije i razloge navodite da su potrebne za direktore i ostale zaposlene u sustavu TZ. Činjenica je da prešutno dopušteno da se direktorima, a vjerojatno i zaposlenicima, koji nisu pripadnici odgovarajuće stranke i koji su se, iz nepoznatog nekog razloga, školovali i radili sukladno propisima ionako ne mogu i ne smiju raditi jer im to ne dopuštaju kojekakvi poduzetnici imenovani u izvršno tijelo TZ, a koji za svoju uslugu kršenja zakona dobivaju besplatno korištenje javnih površina (npr. besplatan parking za turistički vlak, ili besplatan prostor na plaži za 12 ležaljki i 6 suncobrana ispod svog objekta, ili 50-ak besplatnih kvadrata za stolove "na splavovima" oko navodnog "jedrenjaka", vlasnici hotela koji na plaži, bez koncesijskog odobrenja, postavljaju nebrojene ležaljke za svoje goste, a nude i hranu iz korte svog restorana......), direktori javnih poduzeća, a koji su i članovi TV, imenuju se u općinska poduzeća bez natječaja, dekretom načelnika/predsjednika TZ, članovi turističkih vijeća koji po nijednoj osnovi nisu članovi TZ, pa samim time ni članovi TV, međutim sjede i odlučuju, direktori objekata u stranom vlasništvu koji naručuju čudne studije za svoje potrebe, pa kvazi ponude izvođači šalju TZ da bi to platila TZ..... Svi oni odlučuju o direktorima koji moraju ispuniti ove ili one uvjete, ove ili one nezakonitosti kojeim nalože. Postaje nebitno koje. Jer ako direktor TU ukaže na bilo koju nepravilnost, ili ne daj Bože savjetuje se sa pravnicima, i tu su relevantni stručnjaci, koji su u skladu sa zakonom imenovani u tijela TZ, spremni sa obavijesti: "Kad si uključila advokate, za tebe posla više nema." Zato, dokinite pravilnike dok ne uredite obveza i prava članova tijela i ne budete provodili ista, te ih ne obvežete na zakonito obavljanje svoje funkcije. Ili ako smatrate da morate imati pravilnik, radi estetike, onda povedite računa da svi oni koji imaju iskustvo rada u turizmu i odgovarajuću stručnu spremu, vrlo vjerojatno, u poslovnom smislu su u prednosti u odnosu na predložene opcije npr. voditelje gradilišta, kapetane, voditelje stroja na brodu, voditelje kamenoloma.... Obzirom da bi kandidati bez iskustava rada u turizmu mogli biti u nepovoljnom položaju, morali bi, da ne dođe do diskriminacije zato jer su neki od nas naivno ulagali u školovanje, ali i razvoj kompetencija iz područja turizma, svima nama, koji smo se oholo školovali iz područja turizma i radili u turizmu, trebali biste davati negativne bodove pri prijavi da se izjednačimo s kandidatima koje će birati članovi turističkog vijeća, a kojih većina još uvijek ne znaju što je branding, ili ne daj Bože benchmarking. Ali zato kad ništa ne znaju, znaju, prema potrebi iskazivanja svoje sile i snage utvrditi da je direktor na poslu u pogrešnoj boji majice i da to zaslužuje - otkaz. Summa summarum, da bi imali kvalitetne direktore, upravnici i nadzornici iz tijela TZ moraju biti izvrsni, a oni, uobičajeno, nisu dorasli zadatku. Stoga, prije izmjene pravilnika, potrebno je, uz Zakon o sportu koji nije vaša nadležnost, da Ministarstvo turizma provodi SVE zakone i propise iz svoje nadležnosti i da konačno NEDVOSMISLENO uredi ovlasti tijela TZ. I onda ćemo možda svi skupa moći raspravljati o pravilniku kojim se utvrđuju uvjeti koje moraju ispunjavati zaposleni u TU. I možda tada, ali samo možda, i tijela TZ budu znala razlikovati strateške, operativne, akcijske, financijske i razvojene planove, kao i izvještaje za iste. I u tom momentu će možda moći ocjenjivati i zaposlene u TU i zapošljavati u TU prema kompetencijama, ne prema raznim podobnostima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.