Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora III. DJELATNOST KOMORE, Članak 4. U članku 4. dodati stavke 14, 15, 16, 17, 18 i 19. 14. Vođenje evidencije i izdavanje potvrde o dopunskoj djelatnosti Obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava, 15. Izdavanje Potvrda o upisu u Registar Obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava, 16. Vođenje Registra Obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava kao javne i službene evidencije, 17. Vođenje evidencije i provođenje polaganja ispita u poljoprivredi za obavljanje gospodarske djelatnosti u poljoprivredi, 18. Davanje strukovnog mišljenja u postupcima prihvaćanja propisa i ostalih dokumenata u području poljoprivrede, 19. Praćenje i upozoravanje na posljedice djelovanja propisa Sabora, Vlade, Ministarstva, lokalnih zajednica i propisa Europske unije za poljoprivredu. Hrvatska poljoprivredna komora stavke 14, 15, 16, 17, 18 i 19 obavlja u skladu danih joj javnih ovlasti. Primljeno na znanje Predmetni komentar bit će razmotren.
2 Hrvatska poljoprivredna komora IX. FINANCIRANJE KOMORE, Članak 21. U Članku 21. dodati stavak 4. Iznimno, članarinu iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, posebnim propisom Ministra može obračunavati i obustavljati Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uplatiti na žiro račun Komore. Primljeno na znanje Predmetni komentar bit će razmotren.