Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ Poštovani, potrebno je redefinirati, odnosno učiniti jasnijim Stavak 3 Članka 4 koji trenutno glasi: (3) Objekt je novi, ako ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka. Umjesto ovoga, trebao bi glasiti "Objekt je novi, ako ne ispunjava barem jedan od uvjeta iz stavka 2. ovog članka". Ovo iz razloga što se u praksi događa da uredi državne uprave traže i više od jednog uvjeta kako bi izdali rješenja o MTU čime se nepotrebno otežava i komplicira stavljanje ovih objekata u tirističku funkciju. Također, potrebno je, u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja dopuniti Zakon o gradnji i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kako bi se ukinula obaveza ishođenja građevinske i uporabne dozvole za pomoćne objekte u funkciji kamp odmorišta (npr. toaletni čvor) ili robinzonskog smještaja, a koje traže uredi državne uprave prilikom postupka kategorizacije. Nije prihvaćen Članak 4. stavak 3. Nije potrebno redefinirati stavak 3. jer u stavku 2. jasno piše da je objekt postojeći, ako ispunjava jedan od uvjeta, a ne više uvjeta. Akt o uporabljivosti je prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o građenju obvezan prije dobivanja rješenja o kategorizaciji objekta. Vrsta akta o uporabljivosti (projekt, uporabna) je u nadležnosti ureda za graditeljstvo. Time je osigurana sigurnost gosta.
2 Hrvoje Polan PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ Prilikom kategorizacije svojih objekata koji spadaju pod "robinzonski turizam" lokalna Uprava za gospodarstvo je od mene trazila potvrdu o osnovanom trgovackom drustvu, nakon sto mi je taj podatak kao ispravan i potvrdjen u Upravi za pravne poslove Ministarstva turizma to sam i ucinio. Do kada ce za kategorizaciju robinzonskog turizma biti potrebno imati trgovacko drustvo i na ovaj nacin sasvim bezrazlozno i neprimjereno raditi diskriminacija medju iznajmljivacima? Tim vise sto se onaj koji kategorizira "robinzonski turizam" infrastrukturno i sadrzajno ni po cemu ne razlikuje od onoga koji kategorizira sobu za odmor ili apartman. Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU i PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU u Kamp odmorištu - robinzonski smještaj slične usluge mogu pružati domaćinstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
3 Vjekoslav Šabarić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ, Članak 2. Kod nas na kontinentu ima dosta starih drvenih ambara koji su služili za skladištenje žita. Oni sada stoje prazni i mogu se vrlo lako rastaviti i preseliti na drugu lokaciju. Ideja bi bila da se jedan takav stavi na jednu poljoprivrednu parcelu i kao takav bi mogao služiti kao smještaj za robinzonski turizam. Može li se takvo nešto uvrstiti u pravinik? Znači radi se o tradicijskim građevinama koje sad stoje neiskorištene, a sama njihova pozicija nije takva da bi bila iskoristiva u svrhu smještaja. I naravno ukoliko bi lokalna zajednica takvo nešto uopće dozvolila... Prihvaćen Odgovor: Poštovani, prema Pravilniku nema prepreke za ovakav smještaj.
4 Marija Herceg PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ, Članak 2. U Prilogu IV (tablici) kod navođenja primjera koji u prijedlogu glasi: Šatori, prostorija(e) ili prostori za smještaj izrađeni od lokalnog i prirodnog materijala te prirodne mogućnosti (stare kuće od kamena ili drva, kolibe od trstike ili granja, pećine i sl.), prostorije i prostori neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično), ali ne može biti kontejner odnosno mobilhome. predlažem iza teksta „…vodi, stijeni i slično“ dodati tekst „odnosno smještaj na neuobičajenom mjestu (industrijski i slični objekt, terasa stambene ili gospodarske zgrade, tavan, podrum, bunker i sl.)“. Naime, u Hrvatskoj postoji niz navedenih objekata koji se trenutno ne koriste ni u kakve svrhe, a mogli bi biti izazovni upravo u segmentu promicanja robinzonskog turizma. Radi se o napuštenim industrijskim halama, poljoprivrednim objektima, vojarnama, terasama stambenih i drugih zgrada i sl. što može biti samo dodatna vrijednost turističkoj ponudi (primjerice, spavanje na otvorenom na terasi nekog od zagrebačkih ili riječkih nebodera odnosno spavanje u nekoj od zapuštenih industrijskih hala, bunkeru, tunelu ili nekom od tavana u staroj gradskoj jezgri Zagreba), naravno, uz osiguravanje svih kriterija za sigurnost gosta te minimalne sanitarne (higijenske) uvjete. Primljeno na znanje Odgovor: Poštovana, postojeća odredba omogućava različite oblike smještaja te nije potrebno navoditi sve pojedinačno..
5 Goran Levačić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ, Članak 2. Netko je to već zamijetio , zakonodavac mora definirati odnos sa lokalnom zajednicom koja daje dozvole za građevinske zahvate. Naime, ja sam bio u zadarskom uredu za graditeljstvo i oni su me informirali da se na poljoprivrednom privatnom imanju ne smije ništa graditi. Dozvoljena je samo gradnja na parceli koja ima najmanje 3 hektara i na njoj mora biti nešto posađeno i ne smije biti pašnjak. Dakle nema nikakavih koristi o zakona o robinzonskom turizmu ako lokalna uprava ne dozvoljava gradnju robinzonskih objekata biko koje vrste. Ako na nekoj privatnoj parceli nije predviđen kamp , tu je automatski zabranjena instalacija robinzonskog objekta. Možda jedino na pomorskom dobru ili na otočićima koji su u vlasništvu države. Nije prihvaćen Odgovor: Poštovani, lokalna samouprava donosi prostorne planove. Ovim Pravilnikom nije moguće definirati odnos s lokalnom zajednicom.