Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kamping udruženje Hrvatske (KUH) PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU Vezano uz prijedlog izmjena Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata, koji bi omogućili robinzonski smještaj u OPG-u i domaćinstvima, kao udruga kojoj je promocija i predstavljanje kamping sektora osnovni cilj djelovanja, oštro se protivimo novo-kreiranoj kategoriji „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“, u namjeri da zaštitimo dignitet samog kampinga te sa željom da se izbjegne zloupotreba pojma i institucije „kampova“. • „Kamp odmorište“ konceptom i logikom nema nikakvih poveznica s robinzonskim smještajem, niti su igdje Europi ova dva koncepta povezana. Kamp odmorište uvedeno je u propise kao pandan njemačkim „Stellplatz“ i talijanskim „Aree di sosta“, i podrazumijeva isključivo kraći smještaj gostiju s vlastitom pokretnom kamping opremom. Taj je segment, sa ciljem sprečavanja zlouporabe, potrebno dodatno regulirati a ne liberalizirati. • Obzirom na postojeća iskustva u vrlo često dijametralno različitim načinima tumačenja propisa i davanja dozvola za različite tipove objekata, potrebno je unificirati i dodatno regulirati (standardizirati) procedure i tumačenja oko izdavanje dozvola. Predloženi novi pravilnik predstavlja realnu opasnost da se svaka zelena površina, livada ili uvala, pretvore u nekakav objekt koji u svom nazivu sadrži riječ „Kamp“, a to će ujedno negativno utjecati na percepciju HR kampinga u inozemstvu i u zemlji, te kamping potencijalno dovesti u situaciju od pred 20-tak godina kada je u javnosti to bio shvaćen kao „neželjeni oblik smještaja“. • Razvoj objekata robinzonskog smještaja treba vezati upravo uz naziv „Robinzonski smještaj“, a ne zlorabiti pojam i instituciju kampa. To mora biti posebna kategorija ili posebna tematika, uređena odvojenim pravilnikom i nepovezana s institucijom „kampova“. Uz navedeno, radi zaštite imidža cjelokupnog kamping sektora, upravljanja željenim razvojem, izbjegavanja neželjenih pojava i zaštite prostora, predlažemo da se odmah pokrenu dodatne inicijative: 1. Uvođenje obaveze da kategorizaciju svih objekata tipologije „kamp“ vrši isključivo Ministarstvo turizma (kako za hotele, tako i za kampove), a ne lokalni uredi državne uprave. 2. Revidirati i ujednačiti 3 različita pravilnika unutar kojih se kategoriziraju uvijek isti objekti „kampova“. 3. Po principu prakse u EU, a radi izbjegavanja nelojalne konkurencije i obilaženja pozitivnih zakonskih propisa, uvesti dodatnu regulativu za kamp odmorišta. Naglašavamo da je danas hrvatski kamping proizvod veoma razvijen, pokriva čak 25% turizma RH i drugi je po kvaliteti u Europi, a u posljednjih desetaka godina uloženo je više stotina milijuna kuna u sam razvoj kampova. Istina je da je od strane kamping sektora veliki napor uložen u kreiranje pozitivnog imidža o kampingu kako u inozemstvu, a tako posebice unutar RH, gdje se kampovi, koji se danas u kontekstu kvalitetnog smještaja često nazivaju „hoteli na otvorenom“, bili nepoznati i često predstavljani u negativnom kontekstu. Ti su napori rezultirali time da se kamping danas i u Hrvatskoj shvaća kao dobar i pozitivan turistički proizvod, a naš je zadatak da tako i ostane. Ujedno, u segmentu robinzonskog smještaja, naglašavamo da to nije „kamping“ proizvod, ali smo slobodni na osnovu našega iskustva u razvoju i raznih upita, predložiti uvađanje minimalnih mehanizama kontrole kako bi izbjegli stihijska događanja i nekontrolirane razvojne procese, poput primjerice: • JLS moraju upravljati ovim procesom (potrebno je definirati metodologiju, npr. mogući alati su prostorni plan, standardizacija potrebnih dozvola, definiranje minimalna površina parcele – i sl. što u konačnici omogućava upravljanje željenim razvojem). • Omogućiti razvoj samo izvan naselja (uz opciju da se npr. računa u kvote maksimalnih kapaciteta/kreveta turističke zone izvan naselja; razvoj nikako nije moguć unutar naselja. • Robinzonski smještaj mora ostati rezerviran za prostore u kojima u neposrednoj blizini (za definirati, npr. 2 km) nije moguće ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju kao pravi kamp (infrastrukturni priključci, izgradnja…). • Kategorizaciju obavezno vrši Ministarstvo (kao za hotele i kampove), a ne lokalni uredi državne uprave. Molimo Ministarstvo turizma da uzme u obzir navedene stavove, a detaljnija pojašnjenja i razložbu problematike i naših zahtijeva možemo dostaviti u slučaju potrebe. Primljeno na znanje Vrsta Kamp odmorište za domaćinstava i obiteljska poljoprivredna gospodarstva je propisana Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i isto nije moguće mijenjati Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu te Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Kamp odmorište je u tim pravilnicima određeno preciznim standardima s postupkom i načinom kategorizacije. Kamp odmorište – robinzonski smještaj je oblik kamp odmorišta u kojem gosti na neuobičajen i ležerniji način provode svoj odmor. Isto nije kamp i to je samim nazivom vrste jasno izrečeno i time stavljeno na znanje tržištu. To je drugi i drugačiji proizvod od „klasičnog“ kampa i nema mogućnosti „varanja tržišta“ i zamjene ova dva različita proizvoda. U pogledu primjedbe oko neujednačenosti pravilnika za kamp, svi standardi za kamp ugostitelja ili kamp u domaćinstvu odnosno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu su ujednačeni sukladno kapacitetu odnosno nisu različiti, ali je potrebno razumjeti da kamp kapaciteta, primjerice, osam tisuća gostiju i kapaciteta 30 gostiju imaju neke razlike koje tržište razumije. Smatramo da nije potrebno zakonodavnim i administrativnim mjerama onemogućavati razvoj novih kreativnih proizvoda koji mogu pridonijeti diversifikaciji, a time i kvaliteti smještajne ponude bez obzira što su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ograničeni kapaciteti Kamp odmorišta ili Kamp odmorišta – robinzonski smještaj (30 gostiju za domaćinstva i 60 gostiju za obiteljska poljoprivredna gospodarstva). Ako se radi o dva različita proizvoda s različitim i naglašenim nazivima vrsta (kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj) onda nema „zlorabljenja pojma kamp“ Tvrdnja da se može svaka zelena površina pretvoriti u nekakav objekt nema opravdanja. Za svako kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj (kao i za sve ostale ugostiteljske objekte), prije izdavanje rješenja potrebno je dostaviti akt o uporabljivosti sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o građenju i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. To je izuzetno bitno i za sigurnost gosta, a ne samo zbog sprečavanja nereda u prostoru. Lokalna samouprava utvrđuje i planira stanje u prostoru na svojem administrativnom području donošenjem prostornih planova temeljem kojih uredi državne uprave nadležni za graditeljstvo donose akte o pravu građenja i pravu uporabe objekta. Na te postupke Ministarstvo turizma ne može utjecati, ali se pridržava zakonske obveze da nema rješenja bez akta o uporabi sukladno propisima. Nepravilnosti koje spominjete u dopisu u pogledu izdavanja rješenja bez navedenih akata nisu pravilo već kršenje propisa te molimo da u takvim slučajevima, temeljem saznanja, isto odmah prijavite nadležnim inspekcijama (turistička, građevinska). Kategorizaciju kamp odmorišta ili kamp odmorišta – robinzonski smještaj provode uredi državne uprave u županijama prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Na isti način uredi provode kategorizaciju pansiona iz skupine hoteli, sve vrste iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te objekte koji se ne kategoriziraju temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu, a uz upravni nadzor i drugostupanjski upravni postupak Ministarstva turizma. Sve nelogičnosti ili neusklađenosti u smislu neujednačenosti kategorizacije između ureda državne uprave u županijama, molimo kao pravo i obvezu prijavite Ministarstvu. Vaš zahtjev da kamp odmorišta kategorizira Ministarstva turizma podrazumijeva, prije svega, promjenu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i kategorizaciju od strane Ministarstva i svih gore navedenih objekata iz nadležnosti ureda. Takav pristup ne može ostvariti novu kvalitetu, ali može povećati administrativne kapacitete na državnoj razini i troškove kategorizacije te je suprotan težnji za decentralizacijom. Kamp odmorište – robinzonski smještaj kao specifičan oblik kamp odmorišta u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu nema značajnih utjecaja na povećanje kapaciteta smještajne ponude Hrvatske uopće, a osobito u kampovima. To je različit proizvod u odnosu na usluge u kampu i za druge tržišne skupine koje žele posebni doživljaj u posebnim nekonvencionalnim uvjetima. Nema nelojalne konkurencije vrsti Kamp već se omogućava raznolikost i kreativnost smještajne ponude bez obzira na fizičke kapacitete.
2 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU, Članak 1. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja ugostitelja/privatnog iznajmljivača u domaćinstvu i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
3 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU, Članak 2. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja ugostitelja/privatnog iznajmljivača u domaćinstvu i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
4 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU, Članak 4. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja ugostitelja/privatnog iznajmljivača u domaćinstvu i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Također sam mišljenja da nije potrebito limitirati broj gostiju ni u kampu-robinzonski smjestaj. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
5 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU, Članak 6. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja ugostitelja/privatnog iznajmljivača u domaćinstvu i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
6 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU, Članak 7. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja ugostitelja/privatnog iznajmljivača u domaćinstvu i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
7 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU, Članak 11. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), u prilozima Pravilnika dodaje se „PRILOG IIIa. UVJETI ZA KAMP – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ“. jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja ugostitelja(iznajmljivača u domaćinstvu Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.