Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU Poštovani, navedeni pravilnik nužno je izmijeniti i u drugim segmentima, a ne samo za potrebe reguliranja robinzonskog smještaja na OPG. Primjerice, Članak 4 koji definira pretežito vlastitu proizvodnju je otvorio vrata OPG-ima da se opskrbljuju u velikim trgovačkim lancima gdje npr. mogu kupovati meso domaćih poljoprivrednih proizvođača (recimo PIK Vrbovec) i to prikazivati kao pretežito vlastitu proizvodnju. Kupovina od drugih poljoprivrednih proizvođača ne može se smatrati vlastitom poljoprivrednom proizvodnjom. Umjesto toga, potrebno je, u uskoj suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, propisati da svaki OPG mora imati barem jedan osnovni poljoprivredni proizvod (listu je potrebno definirati po uzoru na druge države koje su već do sada uspješno primijenile ovaj model) kojega mora imati u ponudi tijekom cijele godine ili sezone. Također, da li se paralelno ide i u izmjene pravilnika u ingerenciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja? Primjerice, trenutno je za objekte u funkciji kamp odmorišta (a isto će vjerojatno biti potrebno i za objekte vezane za robinzonski smještaj) potrebno ishoditi građevinsku i uporabnu dozvolu, pa tek onda pristupiti postupku kategorizacije u ingerenciji Ministarstva turizma. Kako se uglavnom radi o malim objektima, potrebno je dopuniti Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kako bi se ovi objekti izuzeli od obaveze ishođenja građevinske dozvole. Primljeno na znanje O Vašem prijedlogu za pretežito vlastitu proizvodnju potrebno je ubuduće provesti širu raspravu. Ministarstvo turizma ne može utjecati na promjene pravilnika iz nadležnosti drugog ministarstva.
2 Goran Tudorović PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU Poštovani svi, Apsolutno i bezrezervno podržavam stavove krovne udruge kamping sektora Hrvatske, KUH-a, jer je sve objašnjeno detaljno. Posebice obratite pažnju na dio koji kaže koliko je godina, novaca, znanja i rada utrošeno u to da kamping sektor dođe na razinu kvalitete na kojoj je sada u Europi. I naravno, sada bi se razni "poduzetnici" i instant turistički mudraci na brzinu okoristili tom činjenicom. NARAVNO DA JE OVAJ PRAVILNIK PISAN ZA NEKOGA - kome je očigledno nekidan palo napamet da bi se bavio malo turizmom, a kako nema znanja, obrazovanja ni referenci najbolje da izmisli neku sedmu kategoriju..... Nešto slično ste gospodo napravili i u segmentu hotelijerstva sa "hostelima", kao i u kampingu sa upitnim kategorijama kampa u domaćinstvu itd...Baš me zanima što je sljedeće u nautici... sav robinzonski turizam kojeg poznajem nema nikakve veze sa kampingom, baš suprotno, a sam kamping sektor ima dovoljno razrađen sustav kategorizacije i tržišnih segmenata. OVO VAM NEĆE PROĆI U TIŠINI Prihvaćen Poštovani, odgovor na Vaše pitanje nalazi se u odgovoru Kamping udruženju Hrvatske.
3 Kamping udruženje Hrvatske (KUH) PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU Vezano uz prijedlog izmjena Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata, koji bi omogućili robinzonski smještaj u OPG-u i domaćinstvima, kao udruga kojoj je promocija i predstavljanje kamping sektora osnovni cilj djelovanja, oštro se protivimo novo-kreiranoj kategoriji „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“, u namjeri da zaštitimo dignitet samog kampinga te sa željom da se izbjegne zloupotreba pojma i institucije „kampova“. • „Kamp odmorište“ konceptom i logikom nema nikakvih poveznica s robinzonskim smještajem, niti su igdje Europi ova dva koncepta povezana. Kamp odmorište uvedeno je u propise kao pandan njemačkim „Stellplatz“ i talijanskim „Aree di sosta“, i podrazumijeva isključivo kraći smještaj gostiju s vlastitom pokretnom kamping opremom. Taj je segment, sa ciljem sprečavanja zlouporabe, potrebno dodatno regulirati a ne liberalizirati. • Obzirom na postojeća iskustva u vrlo često dijametralno različitim načinima tumačenja propisa i davanja dozvola za različite tipove objekata, potrebno je unificirati i dodatno regulirati (standardizirati) procedure i tumačenja oko izdavanje dozvola. Predloženi novi pravilnik predstavlja realnu opasnost da se svaka zelena površina, livada ili uvala, pretvore u nekakav objekt koji u svom nazivu sadrži riječ „Kamp“, a to će ujedno negativno utjecati na percepciju HR kampinga u inozemstvu i u zemlji, te kamping potencijalno dovesti u situaciju od pred 20-tak godina kada je u javnosti to bio shvaćen kao „neželjeni oblik smještaja“. • Razvoj objekata robinzonskog smještaja treba vezati upravo uz naziv „Robinzonski smještaj“, a ne zlorabiti pojam i instituciju kampa. To mora biti posebna kategorija ili posebna tematika, uređena odvojenim pravilnikom i nepovezana s institucijom „kampova“. Uz navedeno, radi zaštite imidža cjelokupnog kamping sektora, upravljanja željenim razvojem, izbjegavanja neželjenih pojava i zaštite prostora, predlažemo da se odmah pokrenu dodatne inicijative: 1. Uvođenje obaveze da kategorizaciju svih objekata tipologije „kamp“ vrši isključivo Ministarstvo turizma (kako za hotele, tako i za kampove), a ne lokalni uredi državne uprave. 2. Revidirati i ujednačiti 3 različita pravilnika unutar kojih se kategoriziraju uvijek isti objekti „kampova“. 3. Po principu prakse u EU, a radi izbjegavanja nelojalne konkurencije i obilaženja pozitivnih zakonskih propisa, uvesti dodatnu regulativu za kamp odmorišta. Naglašavamo da je danas hrvatski kamping proizvod veoma razvijen, pokriva čak 25% turizma RH i drugi je po kvaliteti u Europi, a u posljednjih desetaka godina uloženo je više stotina milijuna kuna u sam razvoj kampova. Istina je da je od strane kamping sektora veliki napor uložen u kreiranje pozitivnog imidža o kampingu kako u inozemstvu, a tako posebice unutar RH, gdje se kampovi, koji se danas u kontekstu kvalitetnog smještaja često nazivaju „hoteli na otvorenom“, bili nepoznati i često predstavljani u negativnom kontekstu. Ti su napori rezultirali time da se kamping danas i u Hrvatskoj shvaća kao dobar i pozitivan turistički proizvod, a naš je zadatak da tako i ostane. Ujedno, u segmentu robinzonskog smještaja, naglašavamo da to nije „kamping“ proizvod, ali smo slobodni na osnovu našega iskustva u razvoju i raznih upita, predložiti uvađanje minimalnih mehanizama kontrole kako bi izbjegli stihijska događanja i nekontrolirane razvojne procese, poput primjerice: • JLS moraju upravljati ovim procesom (potrebno je definirati metodologiju, npr. mogući alati su prostorni plan, standardizacija potrebnih dozvola, definiranje minimalna površina parcele – i sl. što u konačnici omogućava upravljanje željenim razvojem). • Omogućiti razvoj samo izvan naselja (uz opciju da se npr. računa u kvote maksimalnih kapaciteta/kreveta turističke zone izvan naselja; razvoj nikako nije moguć unutar naselja. • Robinzonski smještaj mora ostati rezerviran za prostore u kojima u neposrednoj blizini (za definirati, npr. 2 km) nije moguće ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju kao pravi kamp (infrastrukturni priključci, izgradnja…). • Kategorizaciju obavezno vrši Ministarstvo (kao za hotele i kampove), a ne lokalni uredi državne uprave. Molimo Ministarstvo turizma da uzme u obzir navedene stavove, a detaljnija pojašnjenja i razložbu problematike i naših zahtijeva možemo dostaviti u slučaju potrebe. Prihvaćen Odgovor: Vrsta Kamp odmorište za domaćinstava i obiteljska poljoprivredna gospodarstva je propisana Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i isto nije moguće mijenjati Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu te Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Kamp odmorište je u tim pravilnicima određeno preciznim standardima s postupkom i načinom kategorizacije. Kamp odmorište – robinzonski smještaj je oblik kamp odmorišta u kojem gosti na neuobičajen i ležerniji način provode svoj odmor. Isto nije kamp i to je samim nazivom vrste jasno izrečeno i time stavljeno na znanje tržištu. To je drugi i drugačiji proizvod od „klasičnog“ kampa i nema mogućnosti „varanja tržišta“ i zamjene ova dva različita proizvoda. U pogledu primjedbe oko neujednačenosti pravilnika za kamp, svi standardi za kamp ugostitelja ili kamp u domaćinstvu odnosno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu su ujednačeni sukladno kapacitetu odnosno nisu različiti, ali je potrebno razumjeti da kamp kapaciteta, primjerice, osam tisuća gostiju i kapaciteta 30 gostiju imaju neke razlike koje tržište razumije. Smatramo da nije potrebno zakonodavnim i administrativnim mjerama onemogućavati razvoj novih kreativnih proizvoda koji mogu pridonijeti diversifikaciji, a time i kvaliteti smještajne ponude bez obzira što su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ograničeni kapaciteti Kamp odmorišta ili Kamp odmorišta – robinzonski smještaj (30 gostiju za domaćinstva i 60 gostiju za obiteljska poljoprivredna gospodarstva). Ako se radi o dva različita proizvoda s različitim i naglašenim nazivima vrsta (kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj) onda nema „zlorabljenja pojma kamp“ Tvrdnja da se može svaka zelena površina pretvoriti u nekakav objekt nema opravdanja. Za svako kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj (kao i za sve ostale ugostiteljske objekte), prije izdavanje rješenja potrebno je dostaviti akt o uporabljivosti sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o građenju i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. To je izuzetno bitno i za sigurnost gosta, a ne samo zbog sprečavanja nereda u prostoru. Lokalna samouprava utvrđuje i planira stanje u prostoru na svojem administrativnom području donošenjem prostornih planova temeljem kojih uredi državne uprave nadležni za graditeljstvo donose akte o pravu građenja i pravu uporabe objekta. Na te postupke Ministarstvo turizma ne može utjecati, ali se pridržava zakonske obveze da nema rješenja bez akta o uporabi sukladno propisima. Nepravilnosti koje spominjete u dopisu u pogledu izdavanja rješenja bez navedenih akata nisu pravilo već kršenje propisa te molima da u takvim slučajevima, temeljem saznanja, isto odmah prijavite nadležnim inspekcijama (turistička, građevinska). Kategorizaciju kamp odmorišta ili kamp odmorišta – robinzonski smještaj provode uredi državne uprave u županijama prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Na isti način uredi provode kategorizaciju pansiona iz skupine hoteli, sve vrste iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te objekte koji se ne kategoriziraju temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu, a uz upravni nadzor i drugostupanjski upravni postupak Ministarstva turizma. Sve nelogičnosti ili neusklađenosti u smislu neujednačenosti kategorizacije između ureda državne uprave u županijama, molimo kao pravo i obvezu prijavite Ministarstvu. Vaš zahtjev da kamp odmorišta kategorizira Ministarstva turizma podrazumijeva, prije svega, promjenu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i kategorizaciju od strane Ministarstva i svih gore navedenih objekata iz nadležnosti ureda. Takav pristup ne može ostvariti novu kvalitetu, ali može povećati administrativne kapacitete na državnoj razini i troškove kategorizacije te je suprotan težnji za decentralizacijom. Kamp odmorište – robinzonski smještaj kao specifičan oblik kamp odmorišta u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu nema značajnih utjecaja na povećanje kapaciteta smještajne ponude Hrvatske uopće, a osobito u kampovima. To je različit proizvod u odnosu na usluge u kampu i za druge tržišne skupine koje žele posebni doživljaj u posebnim nekonvencionalnim uvjetima. Nema nelojalne konkurencije vrsti Kamp već se omogućava raznolikost i kreativnost smještajne ponude bez obzira na fizičke kapacitete.
4 Scala d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU Predlažem da se naslov glasi: Pravilnik o izmjenama o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na poljoprivrednom gospodarstvu. Dakle, predlažemo da se ne ograničavaju ugostiteljske usluge samo na poslovanje na OPG jer imamo veliki broj PG-ova koji posluju kao obrt ili d.o.o. ili kao zadruga i predlažemo da se i na njih odnosi mogućnost pružanja svih ugostiteljskih usluga, Nije prihvaćen Odgovor: Pitanje pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i/ili poljopri-vrednom gospodarstvu ne može se riješiti ovim Pravilnikom jer je to propisano Zakonom o ugosti-teljskoj djelatnosti (Članak 39.).
5 JASMIN ZLATIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU Poštovani, potrebno je prije svega uskladiti se sa lokalnim općinama (i županijom) koje koče ovakav razvoj poljoprivrede i turizma. Navodim vam primjer iz Rovinja, gdje u Izmjenama prostornog plana iz 2017. godine čl. 93 kaže: "Izvan građevinskih područja, prema ovim odredbama, ne mogu se graditi sljedeće građevine: - kampovi, golf igrališta i druga sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom s pratećim zgradama, - stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe, - građevina za potrebe seoskog turizma." Ovaj prostorni plan je napravljen u skladu sa Prostornim planom Istarske županije! Prihvaćen Odgovor: Poštovani, Ovaj Pravilnik se ne može uskladiti s općinama jer one imaju pravo donositi prostorne planove te je potrebno da Vaše planove uskladite s predstavnicima općinskih vlasti.
6 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 1. U cilju očuvanja arhitekture i ambijenta sela, kamp-odmosišta-robinzonski smještaj, trebala bi slijediti arhitekturu područja u kojem se nalaze, pa je ovo izuzeće nepotrebno. Nije prihvaćen Poštovani, prema Pravilniku dozvoljeni su razni oblici smještaja u pogledu izgleda objekata, a neki nemaju arhitekture (npr. pod zemljom) te nije moguća predložena odredba.
7 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 1. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
8 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 2. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
9 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 3. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
10 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 4. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
11 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 5. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
12 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 6. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
13 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 7. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
14 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 9. 8. Kamp odmorište-robinzonski smještaj. Primljeno na znanje Poštovani, primjedba je nejasna.
15 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 9. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
16 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 10. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), osim riječi "Kamp odmorištu(a) – robinzonski smještaj“ dodaju u kontekstu i riječi "kamp – robinzonski smještaj“ jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu.
17 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 13. Potrebno je redefinirati i Članke 29-31 kako bi uključivali i kamp odmorišta. Nije prihvaćen Poštovani, kamp odmorišta se ne kategoriziraju u kategorije te ove članke ne treba redefinirati.
18 Hrvatsko biospeleološko društvo PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 13. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) pećine ne mogu biti sastavni dio robinzonskog smještaja obzirom jer temeljem članka 99. stavka 11. Speleološki objekti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu, a temeljem članka 104. zabranjeno je oštećivati, uništavati i odnositi sige, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze, odlagati otpad ili ispuštati otpadne tvari u speleološke objekte, kao i provoditi druge zahvate i aktivnosti kojima se mijenjaju stanišni uvjeti u objektu te je pećine potrebno izbrisati iz točke 2. Priloga IVa Primljeno na znanje Poštovani, vrsta robinzonski smještaj (s mogućnošću boravka u pećini) propisana je od 2008. godine. Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o građenju rješenje za obavljanje djelatnosti za bilo koju vrstu ugostiteljskog objekta nije moguće izdati bez akta o uporabljivosti. U postupku pridobivanja uporabljivosti nadležno tijelo zaduženo za graditeljstvo provjerava sve bitne činjenice za uporabljivost.
19 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 13. Stavljam primjedbu da prilog naveden u čl. 13. nije dostupan, te se nije moguće izjasniti o istome podrobnije. Nije prihvaćen Poštovani, prilog je bio dostupan, niste pogledali rubriku 'ostali dokumenti'
20 Velimir Radošević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, Članak 13. Predlažem da se u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.), u prilozima Pravilnika dodaje se „PRILOG IIIa. UVJETI ZA KAMP – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ“. jer se isticanjem samo kamp odmorišta nepotrebno limitira pravni okvir djelovanja vlasnika/nositelja OPG-a i time ograničava njegova poduzetnička sloboda. Nije prihvaćen Poštovani, na ovu primjedbu je odgovoreno u prethodnom odgovoru koji se odnosi na Kamp – robinzonski smještaj. "Pravni okvir vlasnika nije limitiran jer je „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“ zasebna i različita vrsta (kao ugostiteljski proizvod) od vrste Kamp. Ako postoji mogućnost robinzonskog smještaja u vrsti Kamp odmorište isto nije potrebno ponavljati, kao isti proizvod, u kampu."