Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE S VALJCIMA KOJIMA SE PROVJERAVA KOČNA SILA PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA (CESTOVNIH VOZILA) Centar za vozila Hrvatske d.d. predlaže u nazivu Pravilnika i cijelom tekstu Pravilnika riječi „kočna sila po obodu kotača“ zamijeniti riječima „sila kočenja na obodu kotača“. OBRAZLOŽENJE: Radi se o terminološkom usklađivanju u duhu hrvatskog jezika. Članak 3. Pravilnika predlažemo izmijeniti na način da glasi: „Ovaj Pravilnik se primjenjuje na uređaje s valjcima koji su, za provedbu mjerenja iz članka 2. ovog Pravilnika, namijenjeni za tehnički pregled motornih vozila. Uređaji s valjcima koji su u uporabi u stanicama za tehnički pregled vozila moraju imati valjanu ovjernu oznaku.“ OBRAZLOŽENJE: Mjeriteljske i tehničke zahtjeve potrebno je ograničiti na uređaje kojima se obavljaju zakonom propisane provjere, kao što je provjera sile kočenja kao sastavnog dijela obveznog redovnog tehničkog pregleda vozila. U Dodatku I, točka 1. Mjeriteljski zahtjevi, predlažemo brisati stavak 2. i 3. OBRAZLOŽENJE: Nije potrebno ograničavati princip rada radi uvođenja novih tehnologija. U Dodatku I, točka 2. Tehnički zahtjevi, predlažemo stavak 2. drugi izmijeniti na način da glasi: „Uređaj s valjcima može imati analogni i/ili digitalni pokazivač sile. „ U podtočki 2.2. Digitalni pokazni uređaj, predlažemo brisati riječi „odnosno rezolucija mora biti ≤ 1% od gornje granice mjernog područja.“ U podtočki 2.5. Valjci, stavak 4., u točki 3. predlažemo brisati riječ „za“. OBRAZLOŽENJE: Ad 1) Potrebno je definirati kakav prikaz mogu imati uređaji s valjcima. Ad 2) Razlučivost je definirana u Tabllici 1. Ad 3) Greška u pisanju. U Dodatku I, točka 3. Najveće dopuštene pogreške, u stavku 2. riječi „5 % od izmjerene vrijednosti za kočne sile do 2000 N“ predlažemo zamijeniti riječima „5 % od izmjerene vrijednosti za kočne sile veće od 2000 N“. OBRAŽLOŽENJE: Očito se radi o greški u pisanju, jer je najprije definirana razlika za područje do 2000 N, a 5 % vrijedi za područje veće od 2000 N. U Dodatku I, točka 4. Prvo, redovno i izvanredno ovjeravanje, u stavku 2. predlažemo brisati riječi „i koji daju podatke u rasponu od 0 - 40 kN“. OBRAZLOŽENJE: Nije potrebno ograničavati mjerno područje. U Dodatku II, točka 1. Provjera ispravnosti, u podtočki 1.1. predlažemo brisati riječi „(ispitivanje kvalitete)“. U podtočki 1.3. riječi „ispitivanje kvalitete“ predlažemo zamijeniti riječima „provjera stanja“, a riječ u zagradi „površine“ predlažemo brisati. Podtočke 1.4. i 1.6. predlažemo brisati. OBRAZLOŽENJE: Ad 1) Pogrešna upotreba pojma ispitivanja kvalitete. Najbolje bi ga bilo brisati ili eventualno zamijeniti s pojmom ispitivanje funkcionalnosti. Ad 2) Pogrešna upotreba pojma ispitivanja kvalitete, ispravnije bi bilo reći provjera stanja jer mjeritelj ne može ispitati kvalitetu površine valjaka. Ad 3) Svojstvo pokretanja valjaka ovisi o izvedbi reduktora, pa se valjci mogu lako ili teško pokretati. Ako se valjci teško pokreću ne znači da su neispravni. Mjeritelj ne može ispitati kvalitetu električnih i tlačnih vodova. Djelomično prihvaćen Prihvaćaju se svi komentari osim prijedloga za članak 3. Ne prihvaća se prijedlog za članak 3. da se „namijenjeni za pregled i stručno održavanje motornih vozila koja se upotrebljavaju“ zamijeni s „namijenjeni za tehnički pregled motornih vozila“. Razlog - S ciljem usklađivanja s Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16), dodatak XII ostaje predloženi izričaj „namijenjeni za pregled i stručno održavanje motornih vozila koja se upotrebljavaju“.