Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOJ ŽALBI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. Podnesci u elektroničkom obliku, Članak 3. Predlaže se izmjena članka 3. stavka 2. na način: " Žalba predana elektroničkim putem smatra se potpisana". Navedeno je potrebno zbog usklađivanja sa odredbom članka 280. stavka 10. ZJN 2016. Prihvaćen Prihvaća se