Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA BESPALTNU DISTRIBUCIJU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Bjeliš Raspodjela količina po proizvođačima, Članak 6. 5.a.Smatram da u drugoj raspodjeli ne bi trebali sudjelovati proizvođači koji nisu isporučili odobrenu količinu proizvoda (mandarina) prvom raspodjelom. Prihvaćen Ako proizvođač, kojemu je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila za povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju 10% od ukupnih količina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, ne isporuči primatelju do krajnjeg roka odobrenu količinu jabuka i/ili mandarina, preostala količina raspodijelit će se među ostalim proizvođačima prema redoslijedu zaprimanja Obavijesti o povlačenju s tržišta za besplatnu distribuciju imajući u vidu da se proizvođaču, koji nije isporučio odobrenu količinu, ne može ponovno odobriti količina jabuka i/ili mandarina koju će povući s tržišta za slobodnu distribuciju.
2 Željko Bjeliš Obavijest proizvođačima, Članak 10. Treba regulirati mogućnost povrata odobrene kvote, kako bi se ista mogla preraspodijeliti ranije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom prijedlogu.
3 Željko Bjeliš Prihvatljivi troškovi, Članak 15. Molim vas da Pravilnikom konkretno definirate vrstu ambalaže koja se može koristiti u postupku povlačenja za besplatnu distribuciju, budući su pojedini poljoprivredni inspektori na terenu provodili samovolju i teror nad proizvođačima. Konkretno, nije htio izdati certifikat za mandarine koje su bile pakirane u kutije od banana. Hvala! Nije prihvaćen Proizvodi za besplatnu distribuciju moraju biti u skladu s propisanim posebnim tržišnim standardima iz Priloga I Dio B Provedbene Uredbe Komisije br. 543/2011, osim u odnosu na odredbe o prezentiranju i označavanju proizvoda. Proizvodi se mogu povući s tržišta i isporučiti primateljima u rasutom stanju, sve veličine zajedno, pod uvjetom da su ispunjeni minimalni zahtjevi za Klasu II, posebno u odnosu na kvalitetu i veličinu.