Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 16 Suradnja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Amalka Vukelić POGLAVLJE III., Članak 25. Molimo pojašnjenje neprihvatljivosti troška dugotrajne imonive u poljoprivrednoj proizvodnji gdje podizanje dugotrajnih nasada nije prihvatljivi trošak. Kako provesti projekt koji je vezan na problematiku upravo te vrste proizvodnje? Znači ako se radi komparativna studija u nekom projektu treba postojati uhodani nasad, nasad koji se tek podiže i polje nulte negativne korkcije. Trošak podizanja novog nasada za potrebe studije nije opravdan trošak. Isto tako uvođenjem inovativnih pristupa u poljoprivredi nabavlja se oprema koja još nije u Hrvatskoj u primjeni a opet nam je navedena kao neopravdani trošak. Primljeno na znanje Pod pretpostavkom da se Vaše pitanje odnosi na tip operacije 16.1.2, a ne na 16.4.1, kupnja sadnog materijala višegodišnjih kultura nije prihvatljiv trošak. U sklopu projekta u tipu operacije 16.1.2 prihvatljiv je trošak amortizacije dugotrajne materijalne imovine (oprema, strojevi, višegodišnji nasadi i slično).
2 Amalka Vukelić POGLAVLJE III., Članak 24. Jeli edukacija korisnika mjere prihvatljiv trošak? Primljeno na znanje U tipu operacije 16.4.1 edukacija korisnika mjere nije prihvatljiv trošak.
3 Mateja POGLAVLJE III., Članak 12. Nejasno - Članak 12, stavka 3) Troškovi su prihvatljivi od dana podnošenja zahtjeva za potporu do dana slanja rezultata projekta Upravljačkom tijelu. Drugim riječima troškovi su prihvatljivi od dana podnošenja zahtjeva za potporu tipa operacije 16.1.2 do dana slanja rezultata projekta Upravljačkom tijelu? Prihvaćen Članak 12. stavak 3. dopunjen je te sada glasi: "Troškovi su prihvatljivi od dana podnošenja zahtjeva za potporu za tip operacije 16.1.2 do dana slanja rezultata projekta Upravljačkom tijelu".
4 Mateja POGLAVLJE II., Članak 5. Moje pitanje odnosi se na članak 5, stavku 12) vezano uz de minimis potpore. Da li se primjenjuju pravila de minimis potpore iako se radi o pravnoj osobi koja se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom? Prema Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013, članak 1, stavka 1, podstavka b) govori da se pravila de minimis potpore ne odnose na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Nije prihvaćen Na zaprimljeno pitanje vezano uz primjenjivost de minimis pravila sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 u okviru provedbe tipa operacije 16.1.1. stav Upravljačkog tijela o primjenjivosti navedenih odredbi temeljen je na pretpostavci provedbe ovog tipa operacije (16.1.1.), a to je dodjeljivanje potpore za osnivanje operativnih skupina, s ciljem umrežavanja više različitih partnera radi pripreme i provedbe razvojno-inovativnih projekata multidisciplinarnog karaktera. Temeljem navedenog, smatra se kako je priroda provedbe istraživanje i razvoj te se stoga de minimis pravila primjenjuju na sve poduzetnike (uključujući i one koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda) na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.