Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRETHODNOJ PROCJENI ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA U pogledu učinaka smatramo da se utjecaj na uvjete poslovanja na tržištu ne može smatrati zanemarivim, pogotovo kod obrtnika tj. mikro i malih poduzetnika. Osobito je zabrinjavajuće kakav će učinak imati primjena Zakona o lokalnim porezima, u dijelu u kojem je općinama i gradovima ostavljena mogućnost samostalnog utvrđivanja vrijednosti boda i koeficijenata, jer postoji realna opasnost da opterećenje kroz porez na nekretnine bude veće nego što je kroz direktnu spomeničku rentu. Nema odgovora