Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Majda Rubić ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, 1. PROBLEM 1. Prava i obveze OPG-a temelje se na velikom broju propisa i dobrodošao je jedinstven i transparentan Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Njime se može pomoći da 60% OPG-ova koje drže tzv. mali poljoprivrednici jer koriste površine manje od 3 ha, lakše dođu do zakupa poljoprivrednog zemljišta. Na sjednici Vlade RH u Kninu od 04.08.o.g. prihvaćen je prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji a treba imati u vidu jer će se po njemu davati u zakup poljoprivredna zemljišta na 25 godina s mogućnošću produženja na isto to razdoblje. 2. Određene oblike izravnih potpora ne koristi 70 000 upisanih poljoprivrednih gospodarstava, i to je jedan od razloga da nema hrvatskih proizvoda na policama u trgovinama: prisutno je nezadovoljstvo radom Savjetodavne službe u poljoprivredi na terenu. Mali poljoprivrednik nije konkurentan s hrvatskim proizvodima u odnosu na Austriju i Mađarsku koje imaju uređenu zaštitu domaćeg proizvoda, s višim otkupnim cijenama, čega u Hrvatskoj nema. 3. U konačnosti i za potaknuti gospodarski razvoj, imamo oko 63 000 OPG-ova kojih su nositelji mlađi od 56 godina, a koji bi mogli biti pravodobno informirani o natječajima za povlačenje sredstava iz nacionalnog proračuna i iz EU fondova putem objedinjene web stranice (ne samo Agencije za plaćanja u poloprivredi već i Agencije za regionalni razvoj i MRRFEU!). Prihvaćen Prihvaća se primjedba. Predloženim zakonom se nastoji regulirati strateški značaj OPG-a koji se u tržišnom okviru bave poljoprivredom s ciljem osnaživanja njihovog statusa i socio-ekonomskog značaja u smislu sveukupnog održivog ruralnog i regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Ministarstvo poljoprivrede nastoji da se informiranje potencijalnih korisnika o natječajima za povlačenje sredstava iz nacionalnog proračuna i iz EU fondova obavlja pravodobno i transparentno na način da sve informacije budu objedinjene u prvom redu na web stranicama nadležnog i provedbenog tijela, dakle Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a i na stranicama Agencije za regionalni razvoj i MRRFEU
2 LAG Petrova Gora ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, 1. PROBLEM Zakon o organizacijskom obliku OPG-a mogao bi olakšati obavljanje poljoprivredne djelatnosti , ako bi svi propisi bili usklađeni s ostalim Zakonima. Ako se i dalje na OPG koji je u RPO budu primjenjivale odredbe koje reguliraju OBRT , tada je to nepovoljno za poljoprivrednike. Posebice kod unosa zemljišta u dugotrajnu imovinu ili njegovog ispisa iz iste. Također, potrebno je detaljno odrediti koja poljoprivredna gospodarstva ( s kojom ekonomskom vrijednošću - te POSEBICE iz kog sektora, istinski mogu pozitivno poslovati uz dodatne financijske obveze koje će im donijeti definiranje organizacijskog oblika OPG-a. Prema navedenim podatcima zakon bi se odnosio na 30% od ukupnog broja OPG-ova jer ih toliko ima površine zemljišta veće od 3 ha, a za pretpostaviti je da vrlo malo onih ispod 3 ha imaju ekonomsku vrijednost veću od 2.000 - 3.000 EUR-a. treba li zakonom regulirati i OPG koji se poljoprivrednom proizvodnjom bavi samo radi samodostatnosti i na koji način će prednost imati oni kojima je to djelatnost , jer ce ovi drugi imati i veće obveze. Kada govorimo o starosti nositelja OPG-a pogotovo onih starijih od 65 godina, pretpostavka je da bi trebali biti u mirovini. Ova tema također zahtjeva analizu stanja na terenu odnosno što bi pojedine odredbe Zakona mogle prouzročiti ( postoje područja u RH gdje je dobna granica stanovništva veća od 55 godina i to su uglavnom ruralna područja , gdje se stanovništvo " bavi poljoprivredom" - što će biti s područjem , ako se ne bave poljoprivredom. Za ona gospodarstva koja su tržišno orijentirana sadašnje poistovjećivanje s obrtom nije povoljno. Prihvaćen Prihvaća se primjedba. Iz navedenih razloga se predloženim zakonom nastoji regulirati OPG-a kao specifični organizacijski oblik poljoprivrednika u svojstvu fizičke osobe, a na temelju čega će se moći kroz daljnja usuglašavanja s posebnim propisima na primjeren način urediti prava i obveze OPG-a.
3 LAG Petrova Gora ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, 2. CILJEVI omogućiti poljoprivrednicima odgovarajući životni standard - hoće li samo ona obiteljska gospodarstva koja su tržišno usmjerena moći prodavati svoje proizvode. Kolika vrijednost te utržene proizvodnje je granica da bi bili ekonomski održivi. U RH je organizacijski oblik OPG-a sigurno najznačajniji ( usitnjena gospodarstva, dobna struktura, klimatske razlike , specifična geografska ograničenja ( inklinacija, insolacija....vrsta tala - koja su u većem dijelu RH pogodna za ekstenzivnu, a ne za intenzivnu poljoprivredu. ) ). Da bi im omogućili bolji životni standard , mora im se olaksati izlazak na tržište, uvažavajući zatečeno stanje u pogledu tržišta , ali i u pogledu razvojnog stadija opg-ova. Prihvaćen Prihvaća se primjedba. Iz rečenih razloga se predloženim zakonom nastoji regulirati OPG-a kao specifični organizacijski oblik poljoprivrednika u svojstvu fizičke osobe, a na temelju čega će se moći kroz daljnja usuglašavanja s posebnim propisima na primjeren način urediti prava i obveze OPG-a.
4 LAG Petrova Gora ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, 5. SAVJETOVANJE Prikupiti podatke s lokalne razine o problematici razvoja OPG-ova, nedorečenostima ostalih zakona u pogledu poljoprivredne djelatnosti na OPG-u. Ako je OPG kao organizacijski oblik od iznimnog značaja za razvoj ruralnog područja, tada taj Zakon prije svega treba štiti OPG , a zatim regulirati način njegovog rada i obveze. Prihvaćen Prihvaća se primjedba. Predloženim zakonom se nastoji regulirati strateški značaj OPG-a koji se u tržišnom okviru bave poljoprivredom s ciljem osnaživanja njihovog statusa i socio-ekonomskog značaja u smislu sveukupnog održivog ruralnog i regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Iz navedenih razloga predloženim zakonom nastoji se regulirati OPG-a kao specifični organizacijski oblik poljoprivrednika u svojstvu fizičke osobe, nakon čega će se moći kroz daljnja usuglašavanja s posebnim propisima na primjeren način urediti prava i obveze OPG-a.