Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O DOSTAVI PRIJEDLOGA DRŽAVNIH POTPORA, PODATAKA O DRŽAVNIM POTPORAMA I POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI TE REGISTRU DRŽAVNIH POTPORA I POTPORA MALE VRIJEDNOSTI, Članak 10. Osim pravilnika o načinu dostave podataka Ministarstvu, urediti i obvezati Davatelje potpora da jednim unificiranim obrascem (koje će dobiti od Ministarstva) dostave i obvežu davatelje potpora da svakom Korisniku upišu iznos i kategoriju potpore kako konzultanti ne bi sami morali tumačiti i pretpostavljati o kojoj se vrsti i iznosu potpore radi. (npr. potpore HZZ-a) Također pojam „Dodjele potpore“ se treba protumačiti; radi li se o dodjeli potpore na temelju odluke o financiranju ili korištenju (konzumiranju) potpore na temelju potpisanog Ugovora. Događa se da se Prijaviteljima dodjeli potpora ali je ne koriste jer odustanu od ugovora, i onda je dilema koji podatak upisati…dodjeljene potpore ili konzumirane,,,, Nije prihvaćen Zakon o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17) uređuje što je predmet pravilnika. Propisivanje pravilnikom navedene obveze davatelja nije predviđeno Zakonom. Ova obveza proizlazi iz primjene pravila o državnim potporama. Kako bi davatelj državne potpore osigurao zakonitu dodjelu državne potpore mora pratiti pravila o državnim potporama, a koja se dijele upravo po određenim kategorijama. Kategorija potpore bi se, stoga, morala odrediti prije same dodjele potpore radi usklađenja s pravilima o državnim potporama. Ista pravila dotiču se i obveze poštivanja kumulacije prije dodjele nove potpore, stoga bi svaki davatelj trebao voditi brigu i o iznosima državnih potpora dodijeljenima svakom pojedinom korisniku. Također, pravila o državnim potporama definiraju trenutak dodjele državne potpore. Pravila o državnim potporama definirana su Zakonom o državnim potporama, a u ovom Pravilniku (članku 2.) stoji kako pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku i pripadajućim obrascima imaju značenje određeno u članku 2. Zakona o državnim potporama. Dodatno, Pravilnikom je određeno kako se podaci o potporama dostavljaju u skladu s uputama, u kojima će biti detaljnije pojašnjeni elementi obrazaca/aplikacije za dostavu podataka.