Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zeinteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o jestivim uljima i mastima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Selime Ljubijankić Delonga I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Potrebno navesti da se ne odnosi na ulja od ploda i komine maslina Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo i uvažavamo prijedlog. S poštovanjem, Ministarstvo poljoprivrede
2 Selime Ljubijankić Delonga II. POSEBNE ODREDBE, Članak 5. 4. Mješavine različitih vrsta i/ili kategorija ulja 5. Aromatizirana ulja Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na prijedlogu, ali isti ne možemo uvažiti. Naime, u članku 5. propisuju se kategorije ulja biljnog podrijetla ovisno o tehnološkom postupku koji se primjenjuje u proizvodnji. Definicija za mješavine različitih vrsta i/ili kategorija ulja i standardi kvalitete hrane za mješavine različitih kategorija ulja, propisani su u članku 12. Budući da pojam mješavine različitih vrsta i/ili kategorija ulja, između ostalog, uključuje i mješavinu ulja različitih vrsta, ali iste kategorije, isti se ne može svrstati u članak 5. kao jedna od kategorija ulja. Vezno uz aromatizirana ulja, ista nisu predmet ovoga Pravilnika, te se mogu stavljati na tržište pod opisnim nazivom, primjerice proizvod na bazi suncokretovog ulja i bosiljka. Ukoliko je ulju dozvoljeno dodati neku od aroma, sukladno Uredbi (EZ) br. 1334/2008 o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, istu je potrebno istaknuti u popisu sastojaka. Takav proizvod je predmet ovog Pravilnika te se na njega primjenjuju propisani zahtjevi kvalitete ovisno o vrsti i kategoriji ulja koja je posrijedi. S poštovanjem, Ministarstvo poljoprivrede
3 Selime Ljubijankić Delonga II. POSEBNE ODREDBE, Članak 12. Aromatizirana Ulja Članak Aromatizirana Ulja su mješavine jedne ili više vrsta ulja i/ili kategorije ulja sa dodatkom aroma koje su definirane Uredbom (EZ) br. 1334/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆ A od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani. Aromatoizirana ulja se stavljaju na tržište pod nazivom koji uključuje nazive ulja prema biljnoj vrsti i kategoriji od kojih je mješavina sastavljena i naziva dodatka : npr. Aromatizirano hladno prešano (naziv biljne vrste ) ulje s ( naziv dodatka). Aroma mora biti topiva u mastima i može se dodati ulju u maksimalnoj količini do 0,5%. (2) Aromatizirana ulja moraju udovoljavati slijedećim zahtjevima: da su karakteristične boje da su miris i okus karakteristični za vrstu dodatka, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa da ne sadrže više od 2 % slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina) da peroksidni broj nije veći od 7 mmola O2/kg ulja da sadrže najviše 0,4 % vode i da sadrže najviše 0,05 % netopivih nečistoća. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na prijedlogu, ali aromatizirana ulja nisu predmet ovoga Pravilnika, kao ni općenito ulja sa dodacima. S poštovanjem, Ministarstvo poljoprivrede
4 Selime Ljubijankić Delonga II. POSEBNE ODREDBE, Članak 14. ... stavljaju se na tržište pod nazivom " biljna mast" ili "margarin" Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na prijedlogu, ali isti ne možemo uvažiti. Naime, članak 14. definira biljne masti, dok margarini spadaju pod mazive masti koje su uređene Uredbom (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Sukladno predmetnoj Uredbi, margarini su definirani kao proizvodi dobiveni od biljnih i/ili životinjskih masti. S poštovanjem, Ministarstvo poljoprivrede