Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Banić Sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj, Članak 10. Stavak 1. točka g), u trenutku izvanrednog događaja mogu reagirati izvršna, a ne predstavnička tijela jedinica LIP(R)S. Prihvaćen Prihvaćeno.
2 Ivan Banić Planovi i procedure, Članak 11. Stavak 6. definira da obveznici izrade dokumenata po pravilniku čl. 61. st. 1. Zakona ne moraju raditi planove i procedure po ovom članku. Međutim, pravilnik definira samo obavezu izrade plana, ne i procedura. Treba ostaviti obavezu izrade procedura po planovima iz pravilnika. Prihvaćen Prihvaćeno.