Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 mr.sc. Ivan Šprajc  , Članak 3. St. 1, čl. 3. sadrži pravno neodrživu formulaciju koja je i logički suspektna pa ga treba promijeniti. Prihvaćen Precizirat će se navedena odredba tako da bude jasno da Odbor za državnu službu ima 11 članova, uključujući predsjednika. U narednim odredbama precizirat će se, sukladno članku 66. Zakona o državnim službenicima, da Vlada imenuje članove Odbora na temelju javnog natječaja te imenuje predsjednika iz reda članova Odbora.
2 mr.sc. Ivan Šprajc  , Članak 13. Iz st. 1, čl. 13. proizlazi da predsjednik Odbora samostalno odlučuje o sadržaju rješenja. To se potvrđuje i u st. 2. istog članka gdje se pokušava predsjedniku Odbora dati veći utjecaj na sadržaj rješenja no što je to predviđeno bilo gdje u Zakonu o državnim službenicima. Stoga je potrebno uskladiti dotične odredbe s odredbama čl. 65, st. 1. te čl. 67, st. 1. spomenutog zakona. Ujedno ovakav sadržaj čl. 13. suprotan je odgovarajućim odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Nije prihvaćen Navedena odredba je u skladu s člankom 23. Zakona o općem upravnom postupku, prema kojem u upravnom postupku postupa službena osoba u opisu poslova koje je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima, sukladno propisima o ustrojstvu javnopravnih tijela (u konkretnom slučaju predložena Uredba).
3 mr.sc. Ivan Šprajc  , Članak 14. Ne postoji razlog zašto se ne bi objavila sva pravna shvaćanja Odbora kao i sva praksa Odbora. Zbog toga je potrebno promijeniti st. 2, čl. 14. na način da se izrijekom uvede obveza ovakvog sadržaja (obvezatna objava svih pravnih shvaćanja i svih rješenja koje Odbor donosi sukladno Zakona o državnim službenicima). Nije prihvaćen Odredba je dovoljno precizna i iz iste je jasno da se javno objavljuju sva pravna shvaćanja Odbora prihvaćena na sjednici Odbora u skladu s člankom 11. stavkom 4. predložene Uredbe. Nema opravdanog razloga ni potrebe da se objavljuje sva praksa odnosno sva anonimizirana rješenja Odbora za državnu službu, pri čemu treba imati u vidu da bi isto dodatno opteretilo rad Odbora za državnu službu, koji i bez toga ima veliki broj neriješenih predmeta te su upravo izmjene propisa o Odboru za državnu službu usmjerene na povećanje učinkovitosti i efikasnosti rada Odbora. Objavom pravnih shvaćanja i sentenci (pravne prakse) žele se upoznati državna tijela s praksom Odbora za državnu službu i time ih usmjeravati na pravilnu primjenu propisa službeničkog prava, čime se želi smanjiti broj žalbenih postupaka.