Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić UREDBU O IZMJENI ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI , Članak 1. Smatram da se prijedlogom izmjene Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji krši čl.14 Ustava RH jer se u čl.1 prijedloga Uredbe u povlašteni položaj stavljaju zaposlenici u javnim i državnim službama na štetu ostalih građana RH vezano na pitanje rješavanja društveno poticajne stanogradnje, a i u samom čl.1 Zakona o društvenoj poticajnoj stanogradnji je navedeno da se isti primjenjuje na rješavanje stambenog pitanja svih građana RH na jednaki način. Smatram da se na predloženi način pogoduje djelu građana RH prema društvenom položaju i iste se dovodi u povlašteni položaj s obzirom na zaposlenje u javnom sektoru a što je i suprotnosti sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije jer se istim prijedlogom Uredbe građani stavljaju u neravnopravan položaj s osnova ostvarenja uvjeta na rješavanje svojeg stambenog pitanja pod jednakim uvjetima. S obzirom na naprijed navedeno predlažem da se odredbe Uredbe o povlašteno statusu javnih i državnih službenika brišu iz Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji jer su iste ujedno i u suprotnosti s EU konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda a koju je RH ratificirala. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Naime, smatramo da predmetna odredba nije protuustavna jer se istom ne stavljaju u nejednaki položaj osobe s obzirom na njihovo zaposlenje već se na temelju iste omogućuje financiranje izgradnje stanova od strane Republike Hrvatske za njezine službenike. Dakle, ne radi se o povlaštenom statusu javnih i državnih službenika niti se ostali građani stavljaju u neravnopravan položaj s osnova ostvarenja uvjeta na rješavanje svojeg stambenog pitanja pod jednakim uvjetima.