Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Majda Rubić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA, 1. PROBLEM Tijekom primjene ZRR 2014. uočeno je da praćenje aktivnosti i utjecaja EGTS-a na području Hrvatske (npr. Pannon EGTS, EGTS Regija Mura i EGTS CETC Ltd Route 65), nisu pravno cjelovito te u provedbenom smislu učinkovito i koherentno riješeni, stoga je potrebna prilagodba postojećih odnosno izrada novih (pod)zakonskih akata što predlažem u Prijedlogu zakona navesti. Ovo imajući u vidu odredbe čl. 5. Zakona o provedbi Uredbi EU o EGTS (NN, 74/2014) gdje se navode obveze i MRRFEU-a. Slijedom tih odredbi MRRFEU je provelo postupke procjene i zauzelo pozitivna mišljenja o učlanjenju jedinica lokalne uprave i samouprave u tri spomenuta EGTS-a temeljem kojeg mišljenja je Vlada RH donijela sljedeće: Odluku o davanju odobrenja Karlovačkoj, Varaždinskoj i Primorsko goranskoj županiji za sudjelovanje u EGTS CETS ( NN, 85/15); Odluku o davanju odobrenja općinama Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan i Kotoriba za sudjelovanje u EGTS Regija Mura (NN, 43/15) i Odluku o davanju odobrenja Virovitičko podravskoj županiji i općini Antunovac za sudjelovanje u EGTS PANNON (NN, 32/15). Jesu li do danas u te EGTS-ove učlanjene nove općine i uz koji iznos članarine, MRRFEU nije razmatralo, ali niti dokazano članstvo Otočnog sabora kojem pripadaju gotovo svi naši naseljeni otoci, u švedsku ESIN EGTS otočnu mrežu. Intencija ZRR-a sustavno je praćenje (čl. 47.) i vrednovanje (čl. 48.) provedbe politike regionalnog razvoja radi uravnoteženog razvoja Hrvatske i zato se promjene koje se žele postići Prijedlogom novog ZRR-a trebaju odnositi i na praćenje utjecaja EGTS-a. Za taj pravni instrument teritorijalne suradnje EU-a, primjerice Ministarstvo uprave ima u skladu sa svojim djelokrugom pri provedbi ZRR-a (po čl.50.) Odjel za EGTS koji zaprima mišljenja MRRFEU-a. Do danas se međutim, ne zna sa sigurnošću koja ustrojstvena jedinica MRRFEU-a i na koji način donosi stručna mišljenja o članstvu u EGTS i o njegovom utjecaju na hrvatskom području. Uz novelu „Problem“ predviđeno je uskladiti ZRR sa zakonskim aktima donesenim nakon njegovog stupanja na snagu, tzn. sa gore spomenutim Odlukama Vlade RH u svezi EGTS-a. Primljeno na znanje Sukladno Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (NN 74/2014), nadležno tijelo za provedbu tog Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za politički sustav i sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo). Nadležno ministarstvo između ostalog, povodom obavijesti o namjeri sudjelovanja u EGTS-u, odnosno o prijedlogu izmjena konvencije traži mišljenje od središnjih tijela državne uprave nadležnih za regionalni razvoj i fondove Europske unije, vanjske i europske poslove te tijela u čijem su djelokrugu poslovi obuhvaćeni svrhom i zadaćama EGTS-a.